Interview: de russiske borgere kunne anvende kryptovaluta for at beskytte deres midler – ComplyAdvantage

HOTTESTE NYE KRYPTOER NOTERES PÅ STORE BØRSER
HOTTESTE NYE KRYPTOER NOTERES PÅ STORE BØRSER

Interview: de russiske borgere kunne anvende kryptovaluta for at beskytte deres midler – ComplyAdvantage

By Dan Ashmore - Min. læsning (kort)

Hvidvaskning af penge er et problem, der ofte omtales i mainstream medierne som værende en ulempe ved kryptovaluta. Dens hemmelige natur, manglende regulering og evnen til at undvige reglerne, såsom f.eks. KYC-reglerne er blot nogle af de grunde, som kritikere henviser til, når de anklager kryptovaluta for at gøre processen forbundet med at hvidvaske penge langt nemmere.

På den anden side hævder andre, at open source-karakteren af blockchain-teknologien, hvor alle kan spore wallets online, faktisk kan gøre det mere udfordrende at hvidvaske penge i visse situationer.

Det er et rigtigt spændende emne, og for at finde ud af mere om dette, så valgte vi at interviewe en person med langt større viden om emnet end os – nemlig Charles Delingpole, der er administrerende direktør og grundlægger af ComplyAdvantage. ComplyAdvantage er et firma, der leverer teknologi til at bekæmpe hvidvaskning af penge, hvilket hjælper de forskellige organisationer med at håndtere risikoen og bekæmpe økonomisk kriminalitet.

CoinJournal (CJ):   Hvor stort et problem er hvidvaskning af penge indenfor kryptovaluta?

Charles Delingpole, administrerende direktør og grundlægger af ComplyAdvantage (CD): Idet 98% af virksomhederne siger, at de enten er krypto-baserede, accepterer/arbejder med kryptovaluta eller planlægger at tilbyde krypto-baserede tjenester i fremtiden, så er kryptovalutaerne efterhånden og hurtigt ved at blive mainstream. Dette betyder, at de lovmæssige og økonomiske kriminalitetsrisici som kryptovalutaerne udgør bør være et problem for alle virksomheder.

Det er dog vigtigt at huske på, at ulovlige aktiviteter stadig repræsenterer en meget lille andel af kryptovaluta transaktionerne. En rapport fra blockchain-dataanalyseplatformen Chainalysis i januar 2022 viste, at ulovlige kryptovaluta transaktioner beløb sig til $14 mia. i 2021, hvilket var en stigning på 79% fra 7,8 mia. transaktioner gennemført i 2021.

CJ: Hvor meget nemmere er det at hvidvaske penge via kryptovaluta i sammenligning med trad-fi / den virkelige verden?

CD:   Mange af de største risikogrupper indenfor økonomisk kriminalitet er identiske hos trad-fi- og kryptovaluta virksomhederne. Pengemuldyr, svindelkontoer, identitetstyveri og svindel i forbindelse med kontoovertagelse er blandt de problemer, der deles over hele linjen.

En af de primære yderligere risikogrupper i forhold til trad-fi er den anonymitet, som visse former for kryptovaluta tilbyder. Et eksempel på dette er transaktioner, der foregår via decentrale, off-chain netværk. Sikkerhedsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge på disse netværk er typisk begrænsede eller ikke-eksisterende. Fordi disse platforme er off-chain, så bliver transaktionerne heller ikke registreret i den offentlige blockchain hovedbog, hvilket gør det meget vanskeligere at spore ulovlig adfærd.

CJ:   Kan du give en hurtig beskrivelse for dem, der ikke er så velbevandret i emnet, om, hvad en kriminel person ville gøre for at hvidvaske penge via kryptovaluta? (Ikke fordi vi er på udkig efter gode råd, men bare for at forstå problemet bedre!)

CD: Uanset om en kriminel person forsøger at hvidvaske penge gennem det traditionelle finansielle system eller via kryptovaluta, så forbliver de grundlæggende principper de samme. Først placeres en mængde penge opnået fra ulovlig aktivitet i det finansielle system, derefter lægges de i lag for at gøre det vanskeligere at spore deres oprindelse, og til sidst udbetales midlerne, så de herefter frit kan bruges af de kriminelle uden at vække myndighedernes mistanke.

Når det kommer til kryptovalutaerne, så har den anden fase – lagdeling – tiltrukket sig stor opmærksomhed, idet de kriminelle her vil kunne bruge kryptovalutaer og kryptovaluta børserne sideløbende med det traditionelle finansielle system til at skjule deres midlers oprindelse. For eksempel :

  • Chain-hopping — Indebærer at man omveksler én kryptovaluta til en anden for derefter at overføre den fra en blockchain til en anden.

  • Blanding eller tumbling — Indebærer at man blander forskellige transaktioner på tværs af adskillige børser, hvilket gør det vanskeligere at spore transaktionerne tilbage til én specifik børs, konto eller ejer.

  • Cycling — Indebærer indbetaling af fiat-valuta fra én bank, køb og salg af kryptovaluta og derefter indbetaling af provenuet til en anden bank eller konto.

CJ: Hvad mener du om fortællingen om, at Bitcoin muligvis er blevet brugt af Rusland til at unddrage sig sanktionerne?

CD: Vi offentliggjorde en hel artikel om netop dette spørgsmål! Der er præcedens for at de lande, der er udelukket fra det globale finansielle system, vælger at anvende kryptovalutaer til at unddrage sig sanktioner. Undersøgelser har f.eks. vist at Iran gør netop dette. Mens nogle rapporter indikerer, at Rusland har verdens tredjestørste kryptovaluta mining sektor, så har eksperterne dog påpeget, at der simpelthen ikke er tilstrækkeligt med likviditet på kryptovaluta markedet til at behandle størrelsen og værdien påde transaktioner, der kræves for at kunne understøtte den russiske regering rent økonomisk.

Der er til gengæld en meget større chance for, at de almindelige russiske borgere vil vende sig til kryptovaluta i et forsøg på at beskytte deres midler set i lyset af en skyhøj inflation, ekstreme valutaudsving og den manglende evne til at få adgang til kontanter, foretage betalinger eller overføre penge ind og ud af Rusland. Der er i øjeblikket et forbud mod brugen af kryptovalutaer til at foretage betalinger i Rusland, og tidligere på året foreslog Ruslands centralbank et totalt forbud mod kryptovalutaer og minedrift. Dette har dog ikke forhindret de russiske borgere i at eje kryptoaktiver.

CJ:   Kan du forklare lidt mere om, hvordan terrorfinansiering kan bruges?

CD: Kryptovaluta aktiver og DeFi spiller en fremtrædende rolle i forbindelse med terrorfinansieringsindsatsen. Disse valutaer og teknologier muliggør grænseoverskridende transaktioner med relativ anonymitet, som ikke involverer en mellemmand, afvikles på få minutter og ofte er meget svære at stoppe eller tilbageføre, når først de er sat i gang. Det fragmenterede reguleringslandskab øger også sandsynligheden for, at mistænkelige transaktioner vil forblive uopdagede, og især i dele af verden med lemfældig overvågning af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (AML/CFT).

Når terrorister og voldelige ekstremister anvender kryptovalutaer, så vil der ofte være tale om Bitcoin. Men nu hvor Monero og andre mønter kommer med bedre privatlivsfunktioner, så er disse kryptovalutaer i stigende grad blevet anset som bedre alternativer. I sommeren 2020 annoncerede et stort pro-ISIS nyhedshjemmeside, at det ikke længere ville modtage donationer i bitcoin, og nu foretrækker Monero i stedet. Derefter offentliggjorde en pro-ISIS cybersikkerheds gruppe i april 2021 – Electronic Horizons Foundation – en advarsel om, at transaktioner foretaget med Bitcoin lettere kunne spores.

CJ:   Disse problemer – finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge osv. – er meget alvorlige problemer. Men tror du generelt, at de positive aspekter ved kryptovaluta opvejer de negative?

CD: Med en klar, gennemsigtig global regulering og overvågning, så kommer kryptovalutaerne med mange fordele. Vi ser bevægelser i retning af omfattende lovgivningsmæssige rammer omkring kryptovaluta i mange store finansielle knudepunkter, herunder USA , Storbritannien og Australien . Disse tiltag er et tegn på, at lovgivere anerkender det innovative potentiale, som mange kryptovaluta firmaer tilbyder.

Nogle af de største risici relaterer sig til reguleringsarbitrage – hvor de regler og krav kryptovaluta firmaer er nødt til at følge adskiller sig fra hinanden fra land til land. Nært forbundet med dette er der desuden en risiko for, at nogle lande i deres stræben efter at maksimere de indtægter som de genererer fra kryptovaluta virksomhederne gør det muligt for kryptovaluta virksomheder at operere med ganske lidt eller intet lovgivningsmæssigt tilsyn, hvilket skaber et “vilde vesten”-miljø, hvor den ulovlige adfærd vil være mere tilbøjelig til ikke at blive opdaget. .

CJ:   Hvilken rolle spiller de decentraliserede børser (DEX’er) i at omgå sanktioner og hvidvaskning af penge, og er der nogen måde at forhindre dette på?  

CD: Idet de decentraliserede børser (DEX’er) i øjeblikket ikke er reguleret i forbindelse med bekæmpelsen af hvidvaskningen af penge eller finansiering i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme (AML/CFT), så udføres der på nuværende tidspunkt ingen kunderelateret forsigtighed, sanktionsscreening, overvågning af transaktioner eller andre relaterede foranstaltninger. Som følge heraf er de i større risiko for at blive brugt af – for eksempel – sanktionerede russiske personer og enheder til sanktionsunddragelse. Disse risici er især store, når de bruges sammen med anonymitetsdrevne privatlivs mønter, som efterfølgende kan bruges til at foretage køb på det mørke web.

Der er mange potentielt innovative og spændende anvendelser, når det kommer til DeFi mere bredt – vi ser et nyt sæt af finansielle produkter og tjenester dukke op. Men efterhånden som rummet udvikler sig, så vil de forskellige DeFi-platforme og andre udbydere af virtuelle aktiver (VASP’er) være særligt opmærksomme på deres modpartsrisici og de risici, som deres kunder udgør. Transaktioner, der involverer ikke-licenserede eller uregistrerede VASP’er og ikke-hostede wallets, er særligt udfordrende i betragtning af, hvor svært det er at verificere, hvem der udfører disse transaktioner. Derudover bør disse firmaer sikre, at de har implementeret solide kunde sikkerhedsforanstaltninger for på denne måde at eliminere eventuelle dårlige aktører før transaktionerne finder sted.

CJ:   Tror du, at sammenbruddet af stablecoin UST kunne fremskynde reguleringen indenfor alle områder af kryptovaluta, herunder at tage et nærmere kig på hvidvaskning af penge?

CD: Tilsynsmyndighederne og de politiske beslutningstagere globalt kiggede – og kigger – allerede på regulering omkring kryptovaluta helt generelt og stablecoins i særdeleshed. Den amerikanske finansminister, Janet Yellen , opfordrede den amerikanske kongres til at implementere en lovgivningsramme omkring stablecoins i sommeren 2021 – et år før UST-sammenbruddet. For nylig har G7 opfordret til at man begynder at handle for at “overvåge og håndtere de finansielle stabilitetsrisici, der opstår fra alle former for kryptoaktiver.” USTs bortgang gør helt sikkert disse udsagn mere synlige og skaber større bevidsthed. Men grundlæggende set har bevægelser i retning af større regulering omkring kryptovalutaer været i gang i et godt stykke tid.

ComplyAdvantage har udgivet en omfattende guide i forbindelse med anti-hvidvaskning af penge i kryptovaluta rummet, som kan downloades her .