HjemSammenlignApps til kryptovalutaKvindelig repræsentation indenfor krypto

Undersøgelse viser, at kvinder i udviklingslande bruger krypto for at opnå økonomisk uafhængighed

Nøglepunkter

  • I de udviklede lande er kønsfordelingen i høj grad domineret af mænd, herunder i Storbritannien (35% kvinder), USA (32%) og Australien (27%).

  • Udviklingslandene er meget mere balancerede rent kønsmæssigt, hvor Israel, Indonesien og Nigeria har flere kvindelige kryptovaluta investorer end mænd.

  • Der er færre forskellige muligheder for kvinder til at opnå økonomisk uafhængighed i udviklingslandene, hvilket potentielt er en af grundene til den højere antal kvindelige kryptovaluta brugere

  • Frankrig er den mest kønsneutrale udviklede nation, men har dog stadig kun 45% kvindelige investorer

  • 35% af kryptovaluta investorerne på global plan er kvinder, hvilket samlet set er stærkere end de 26% man finder i det globale investeringsunivers


Introduktion

Kryptovaluta bjørnemarkedet er i fuld gang, hvor der lige nu tømmes lommer overalt. Jeg ønskede at ændre den konstante prisovervågning (uanset hvad, så viser stort set alle kryptovaluta apps konstant rødt på min skærm i disse dage), så jeg dykkede derfor ned i en anden slags data på CoinJournals vegne - nemlig kønsfordelingen indenfor kryptovaluta.

Den traditionelle finansbranche som helhed har historisk set lidt under en meget skæv kønssammensætning, der ofte er blevet kritiseret for at være en mandsdomineret testosteronhule, hvor den fremherskende antagelse desværre ofte er, at kryptovaluta er på præcis den samme måde. I kombination med min blinde tro på at kryptovaluta kunne være bedre, så valgte jeg derfor at dykke nærmere ned i statistikken.

Resultaterne var faktisk fascinerende (det var de, det lover jeg!). Ved at bruge denne undersøgelse fra Gemini - blandt andre datakilder - så var jeg på udkig efter at finde ud af, om krypto udgør en forbedring af traditionel finansiering med hensyn til kvindelig repræsentation.


Udviklede lande har dårlig kvindelig repræsentation

Lad os tage den dårlige nyhed først. I flere af de største kryptovaluta lande verden over: Storbritannien, USA og Tyskland - er kun omkring en tredjedel af kryptovaluta ejerne kvinder. Og dette er ikke engang det værste – kvinder udgør blot 27% af kryptovaluta investorerne i Australien, mens jeg ikke engang ved, hvad jeg skal sige om Danmark, hvor kun 18% af investorerne er kvinder.

Som ovenstående graf viser, så er tallene en smule bedre i Frankrig, men når dette så er sagt, så mangler der stadig en lille smule for at opnå en lige kønsfordeling med 45% i landet. Men når man udvider stikprøvesættet, så er der noget der springer en i øjnene lige med det samme - nemlig at udviklingslandene kan prale med langt højere kvindelige repræsentationsrater.


Udviklingslandene er langt mere kønsneutrale

Ifølge en rapport fra BrokerChooser med hensyn til overordnede investeringer (ikke kun kryptovaluta), så er antallet af mænd højere end antallet af kvinder i hvert eneste land på planeten, hvor den globale opdeling er på 76% mandlige investorer i forhold til 24% kvindelige investorer (gul søjle i grafen nedenfor) .

Hvis man ser på ovenstående graf over udviklede nationer, så ser situationen bedre ud indenfor kryptovaluta, men der er tydeligvis stadig et kønsproblem, idet det førnævnte niveau på en tredjedel, som de fleste lande svæver omkring, ligger langt fra egentlig ligestilling.

Der hvor det bliver interessant, er når analysen udvides til udviklingslandene. Israel, Indonesien og Nigeria leder her vejen, idet trioen har flere kvindelige end mandlige kryptovaluta investorer.

Faktisk, bortset fra De Forenede Arabiske Emirater (32%), så befinder samtlige af udviklingslandene sig i undergruppen over det globale gennemsnit på 35% kvinder, mens det globale gennemsnit på tværs af alle aktivklasser er endnu lavere på 26% (de gule søjler ovenfor). Faktisk viser denne sidstnævnte sammenligning af de globale gennemsnit, at kryptovaluta generelt er mere kønsneutral end andre investeringstyper på tværs af alle aktivklasser på global plan (35% mod 26%).

Hvis man lægger disse gennemsnit ind i grafen for udviklingslandene nedenfor, så viser det hvordan sidstnævnte bringer gennemsnittet for kryptovalutaer op snarere end den udviklede verden. 

Hvorfor udviklingslandene er mere kønsneutrale

Udviklingslandenes bedre resultater med hensyn til ligestilling mellem kønnene kunne være årsagen til, at kvinder i udviklede lande har forskellige muligheder for at opnå økonomisk uafhængighed, hvorimod dette ikke er tilfældet i udviklingslandene. Kryptovaluta præsenterer således en nemmere vej ind i den finansielle verden, idet de konventionelle muligheder såsom mæglerkontoer, robo-rådgiverkontoer og endda bankkontoer er langt mere utilgængelige.

Der findes en meget udbredt holdning blandt kryptovaluta entusiaster: at det skaber et mere tilgængeligt og demokratisk finansielt system i sammenligning med traditionel finans. Dette synspunkt bliver ofte fulgt op ved at pege på lande med korrupte regeringer og svage betalingsskinner som værende dem, der vil høste den største fordel af dette. Men ovenstående data og teori tyder på, at kvinder i lande, der står overfor systemiske udfordringer i forbindelse med at få adgang til finansielle aktiver, også kunne være godt tjent med fremkomsten af kryptovaluta. 

Selvfølgelig er der stadig lang vej igen, men tallene viser dog, at dette i det mindste er et område, hvor det er lykkes kryptovaluta at bryde fri fra traditionel finans, også selvom det endnu kun finder sted i udviklingslandene.


Kilder

https://www.gemini.com/gemini-2022-state-of-crypto-global.pdf

https://brokerchooser.com/