HomeCardano

Mikä on Cardano ja miten se toimii?

Cardano logo
Cardano (ADA)
...
24H muutos
...
7 PÄIVÄN MUUTOS
...
Markkina-arvo
...
Kirjoittaja: Shameel Kazi

Cardano on avoimen lähteen lohkoketjuprojekti, joka on kehitetty kerroksittain toimimaan yritysten, kuluttajien ja viranomaisten käyttämien rahataloussovellusten kanssa ympäri maailman. Sitä voidaan käyttää digitaalisen rahan, eli kryptokolikoiden, lähettämiseen ja vastaanottamiseen ja se takaa nopeat ja suorat siirrot, jotka on turvattu salauksella. Projekti on kehitetty kerroksittain, mikä mahdollistaa sen, että koodaajat ja insinöörit voivat ylläpitää ja päivittää lohkoketjua helposti soft forkien avulla. ADA ilmaisee lohkoketjun valuuttarahakkeen. 

Kuten Ethereum, Cardano pyrkii saavuttamaan kyvyn toimia hajautettujen sovellusten (dApps) kanssa tulevaisuudessa. Kun ADAn kryptovaluuttatason (settlement layer) työstö on valmis, Cardanon tiimi rakentaa yhden prosessointitason älysopimuksille, jotka liittyvät varainhoitosääntöihin ja oikeudellisiin sopimuksiin. Toisin kuin muut lohkoketjuprojektit, Cardano on omaksunut tutkimukseen pohjautuvan lähestymistavan ratkaistakseen nykyajan kuluttajien kohtaamia merkittäviä ongelmia. 

Miksi Cardano keksittiin?

Cardano on ainoa projekti, joka noudattaa tieteellistä lähestymistapaa lohkoketjunsa kehittämisessä. Tätä ketjua rakentaa insinööreistä ja akateemikoista koostuvat asiansa osaava ja kokenut tiimi. Lohkoketjun ensisijaisena tavoitteena on tarjota skaalautuva, turvallinen ja vahva teknologia rahataloussovellusten käyttöön, jotta miljoonat kuluttajat voivat käyttää näitä sovelluksia luotettavasti päivittäin. Tämän vuoksi projektitiimi on käyttänyt samaa säntillistä lähestymistapaa, jota käytetään välttämättömissä pankkijärjestelmissä. 

Lohkoketjun ja sen kryptovaluutan pitkän ajan visio asettaa sekä käyttäjien että valvontaviranomaisten haasteet ja vaatimukset samalle viivalle ja tarjoaa niille tavan olla kanssakäymisissä saumattomasti. Tämä innovatiivinen sääntelyn digitalisoinnin tyyli tulee todennäköisesti tarjoamaan taloudellista vapautta ja osallisuutta miljoonille käyttäjille ympäri maailman, jotka eivät tällä hetkellä pääse käsiksi finanssipalveluihin monista eri syistä johtuen. Yhtäältä perusverkosto tuo sääntelyyn tehokkuutta, toisaalta ADA-rahake takaa nopeat ja edulliset rahasiirrot. 

Miten Cardano toimii ja mihin teknologiaan se perustuu?

Cardano noudattaa hieman eri mallia muihin lohkoketjuihin verrattuna. Sen lohkoketjussa on kaksi tasoa, krpytovaluuttataso (settlement layer) ja prosessointitaso (computational layer). Ensimmäinen taso on valmis ja toimii. Sen avulla kuluttajat voivat lähettää ja vastaanottaa Cardano-rahakkeita (ADA) lompakoiden välillä. Tässä hyödynnetään samankaltaista toimintatapaa kuin Etherissä. Toinen taso on työn alla, ja sen tavoitteena on tarjota käyttäjille mahdollisuus aloittaa ja rekisteröityä älysopimuksiin. Vaikka tämä saattaa kuulostaa samanlaiselta kuin Ethereumin lohkoketju, Cardanolla on tiettyjä etuja siihen nähden. 

Ensinnäkin se on mukautuvaisempi, sillä sitä voi muokata loppukäyttäjien tarpeiden mukaan. Eri mailla on esimerkiksi erilaisia taloussäädöksiä ja rahatalouden säätelyä koskevia asetuksia. Sama sopimus voidaan kirjoittaa niin, että sopimus voi muuttaa sitä, miten tietoja tallennetaan, käsitellään ja käytetään näiden säädösten mukaisesti. Koska prosessointitaso on erillinen, ADA-käyttäjät voivat edelleen käyttää samaa valuuttaa eri maissa ja noudattaa eri lakeja ja säädöksiä.

Prosessointitaso tarjoaa myös Cardanon projektitiimille mahdollisuuden tehdä soft fork -muutoksia niin, että ne eivät häiritse ADA- eli kryptovaluuttatasoa. Maksutapahtumien varmennukseen Cardano käyttää varantotodistusprotokollaa. Käyttäjiä, jotka haluavat osallistua tähän, kutsutaan validaattoreiksi, ja heidän on sijoitettava tietty määrä ADA-kolikkoja todistaakseen, että heillä on ”panosta” tässä koko prosessista. Heitä myös palkitaan panoksen perusteella. 

Oletko valmis sijoittamaan Cardano?

Onko Cardano oikeaa rahaa?

Vaikka ADA tarjoaa matalat kulut ja välittömät maksutapahtumat, on älysopimustaso edelleen työn alla. Tämä tarkoittaa, että Cardano on vielä kaukana siitä pisteestä, että se toimisi valuuttana, jolla voi ostaa tuotteita ja palveluita päivittäin. Lisäksi on syytä muistaa, että Cardanon tavoitteena ei ole pelkästään olla uusi vaihtoehtoinen valuutta, vaan kattava älysopimusverkosto, jonka avulla valtiot voivat varmistaa vaatimustenmukaisuuden samalla, kun tarjoavat väelleen edullisen ja kätevän tavan siirtää rahaa. 

Siksi toisen tason valmistumiseen voi mennä kaksi tai kolmekin vuotta. Cardanon mahdollisuudet ovat muita kryptovaluuttoja ja lohkoketjuja paremmat, sillä se on päättänyt lähestyä asiaa tieteellisesti, mikä pitää sisällään insinöörien ja alan asiantuntijoiden kuulemista. Vaikka työssä saattaa kestää pidempään, ei alustalla lopulta tule olemaan samoja ongelmia, joiden kanssa muut lohkoketjut kamppailevat. 

Cardanon palkkiot & kulut

Cardanon (ADA) minimipalvelumaksu voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: - x + y × koko.

Tässä yhtälössä “x” on ainutlaatuinen muuttumaton suure, jonka arvo on 0,155381 ADA. ”Y” sen sijaan on tietty muuttumaton suure, jonka arvo on 0,000043946 ADA/tavu, ja koko on maksutapahtuman koko tavuina. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta maksutapahtumasta veloitetaan vähintään 0,155381 ADA suuruinen maksu, minkä lisäksi jokaista maksutapahtuman koon tavua kohden veloitetaan vielä 0,000043946 ADA.

Koska projekti on edelleen työn alla, palvelumaksuun voi tulla muutoksia. Verkoston lisäksi on huomioitava myös provisiot, kulut ja maksut, jotka liittyvät Cardano-kryptokolikoiden ostamiseen ja varojen nostamiseen erilaisista kryptovaluuttapörsseistä ja kaupankäyntipalveluista. 

Mitkä ovat Cardanon hyödyt?

Kerroksellinen lohkoketju

Cardanossa on kaksi erillistä lohkoketjua rahakkeiden käsittelyä ja älysopimuksia varten, mikä tarkoittaa, että se voi päivittää lohkoketjua soft fork -päivityksillä aiheuttamatta häiriöitä toisessa osassa. 

Mukautuvaisempi

Muihin lohkoketjuihin verrattuna Cardano on huomattavasti mukautuvaisempi. Esimerkiksi yhtä älysopimusta voidaan muokata vastaamaan eri käyttäjien tarpeita. Näin varmistetaan vaatimustenmukaisuus kaikkien sidosryhmien kannalta. 

Hajautettu

Kuten parhailla kryptovaluutoilla, myös Cardanon lohkoketju on hajautettu. Tämä tarkoittaa, että yhdelläkään keskuselimellä ei ole kohtuuttoman paljon valtaa maksutapahtumien turvallisuuden ja varmennusprosessin suhteen. 

Parempi taloudellinen vapaus

Cardanon visiona on yhdistää kuluttajan kannalta kätevyys ja säännösten noudattaminen saumattomaksi ratkaisuksi, joka tarjoaa taloudellista vapautta miljoonille ihmisille, jotka eivät pääse käsiksi perinteisiin palveluihin. 

Yhteistyö viranomaisten kanssa

Cardano ei pyri häiritsemään, vaan innovoimaan. Sen tavoitteena on työskennellä alueellisten säädösten kanssa ja varmistaa täydellinen vaatimustenmukaisuus samalla, kun se tarjoaa loppukäyttäjälle kätevyyttä. 

Voiko Cardanoa käyttää anonyymisti?

Vaikka monet mainitsevat anonymiteetin yhtenä kryptovaluuttojen johtavista ominaisuuksista, todellisuudessa tästä on tullut enemmänkin kikka kuin todellinen totuus. Kyllä, kryptovaluutat ovat verrattain anonyymeja, mutta jos ostat kolikoita pörssistä tai kaupankäyntialustalta, joka noudattaa asiakkaan tuntemista koskevia säädöksiä (Know Your Customer, KYC), on sinun annettava tietosi tilin vahvistusta varten. Muutoin joudut ottamaan riskin vähemmän tunnettujen palveluiden kanssa, joita ei yleensä suositella. 

Lisäksi kaikesta, mitä internetissä teet, jää jälkeesi digitaalinen jalanjälki. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ja hakkerit, joiden tekniset kyvyt ovat riittävät, pystyvät aina seuraamaan tekemisiäsi. Jos tavoitteena on ehdoton anonymiteetti, ei ADA tai mikään muukaan kryptovaluutta ole etsimäsi ratkaisu. Kova käteinen on edelleen tässä suhteessa paras vaihtoehto, sillä siitä ei jää digitaalista jälkeä, jota joku voisi seurata. 

Kuinka turvallinen Cardano on?

Cardanoa kehittää insinööritiimi, joka koostuu oman alansa asiantuntijoista. Lisäksi ADA-rahakkeiden ja älysopimusten tasot ovat erilliset, mikä tarjoaa lisäturvaa. Kryptografinen salaus varmistaa sen, että lohkoketju ei voi joutua murron kohteeksi ja torjuu kaikki kyberhyökkäykset, jotka voisivat rikkoa sen koskemattomuuden ja asettaa käyttäjätiedot vaaraan.  

Mitkä tiimit tekevät töitä Cardanon kehittämisen parissa?

Cardano-projektin parissa työskentelee kolme pääasiallista tiimiä, joiden tavoitteena on tehdä siitä nykyistä menestyksekkäämpi. Muihin kryptovaluuttoihin verrattuna Cardano on suhteellisen uusi hanke, mikä tarkoittaa että muutama alaprojekti on edelleen työn alla. Projektin parissa työskentelevät kolme tiimiä ovat: 

Cardano Foundation

Tämä on tiimeistä suurin ja toimii Sveitsissä. Tiimin tavoitteena on kasvattaa Cardanon ekosysteemiä ja avittaa kolikoiden hankintaa. Lisäksi tiimin vastuulla on kaupallisten standardien ja lainsäädännön sopeuttaminen, maailmanlaajuisen Cardano-yhteisön edistäminen, sidosryhmien vastuullisuuden varmistaminen ja pitkäaikaisten kumppanuuksien muodostaminen. Tämä tiimi myös valvoo lohkoketjun ja sen ekosysteemin kasvua ja kehitystä.

Input-Output

Toinen tiimi on Input-Output-suunnitteluorganisaatio, joka tekee yhteistyötä yritysten, viranomaisjaostojen ja akateemisten toimijoiden kanssa lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen rakentamiseksi. Tämä tiimi tarjoaa Cardanolle teknistä tukea varmistaen, että projekti kulkee oikeaan suuntaan tavoitteitaan kohti. 

Emurogo

Kyseessä on kansainvälinen lohkoketjuteknologiayritys, joka tarjoaa kestäviä ratkaisuja viranomaisille, yrityksille, start-up-yrityksille ja kehittäjille. Tämän tiimin tehtäväksi on annettu täystoimintoisen kryptovaluuttalompakon kehittäminen Cardanolle, joka tarjoaa käyttäjille erinomaisen ratkaisun ADA-rahakkeiden turvalliseen säilytykseen. 

Koska Cardano on avoimen lähdekoodin projekti, sadat kehittäjät antavat panoksensa projektiin päivittäin parantaen koodikantaa. Tämä kehittäjäyhteisön suosio on mahdollistanut sen, että Cardano on kasvanut valtavasti lyhyessä ajassa. 

Mitkä rahalaitokset ovat mukana Cardanossa?

Tällä hetkellä ei ole todisteita, jotka viittaisivat siihen, että jokin rahalaitos tai pankki olisi taloudellisesti tai strategisesti mukana Cardano-projektissa. Koska Cardano-lohkoketju on edelleen työn alla, jonka myötä sen toiminnot tulevat täyttämään lakisääteiset vaatimukset, on vain loogista uskoa, että tällä hetkellä rahalaitokset odottavat nähdäkseen, muotoutuuko Cardanosta niiden kaipaama vaatimustenmukainen ratkaisu. Lisäksi koska Cardanon tavoitteena on varmistaa alueellinen vaatimustenmukaisuus, saattaa se joutua tekemään viranomaisten kanssa yhteistyötä kansallisella tasolla voidakseen soveltua tavoiteltuun käyttötarkoitukseensa. Tämä voi olla toinen syy siihen, miksi pankit ja rahalaitokset eivät vielä ole hypänneet mukaan. 

Cardano on projekti, jonka taustalla on maailmanluokan insinöörejä ja alan asiantuntijoita, jotka ovat omaksuneet tieteellisen lähestymistavan lohkoketjun ja sen ekosysteemin rakentamiseen. Siksi projektilla on suurta potentiaalia houkutella sijoituksia tulevaisuudessa. 

Cardanon louhinta

Koska Cardano-projekti käyttää varantotodistusprotokollaa, ei sitä voi louhia. Sinun on ostettava osuus tallettamalla ADA-rahakkeita saadaksesi palkintoja maksutapahtumien varmentamisesta. Tiettyjä sovelluskohtaisia integroituja piirejä (ASIC) tai näytönohjaimia ei vaadita, joten säästät paljon rahaa, jotka olisit muuten joutunut käyttämään laitteisiin, sähköön ja jäähdytykseen.

Cardano-lompakko

Lompakko on laite tai ohjelmisto, jota käytetään Bitcoinin, Ethereumin ja Cardanon kaltaisten kryptovaluuttojen säilytykseen. Lompakko sisältää useita turvakerroksia pitääkseen varasi turvassa ja pienentää täten niiden menettämisen todennäköisyyttä. Jos haluat säilyttää Cardanosi mahdollisimman turvallisella tavalla, on sinun syytä käyttää jotakin seuraavista lompakoista:

 • Daedalus-lompakko
 • Yoroi - Cardano-lompakko (Google Play)
 • Ledger (kylmälompakko)
 • Coinswitch
 • Guarda
 • Infinito
 • Atomic Cardano-lompakko
 • AdaLite

Kannattaako Cardanoon sijoittaa?

Kuten Cardanon (ADA) yleiskatsauksessa mainitsimme, kyseessä on ensimmäinen kryptovaluutta ja lohkoketju, jonka taustalla on tieteellinen lähestymistapa. Tämä tarkoittaa, että sillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet menestyä muihin kryptovaluuttoihin verrattuna. Se on kuitenkin edelleen kehitystyön alla, eikä muiden lohkoketjujen varhaisesta lanseerauksesta saamaa etua voi sulkea pois. 

Kryptovaluuttojen hinnat ovat aina ennalta arvaamattomia, eikä koskaan voi tietää, mihin suuntaan ne lähtevät. Siksi pitääkin olla varuillaan, ettei käytä rahojaan sijoituksiin, jotka todennäköisesti häviää. Kuuntele aina asiantuntijoita ja tarkkaile uutisia. Älä sijoita Cardanoon liian paljon kerralla. Riskinhallintatoimenpiteet ovat tarpeen. 

Usein Kysytyt Kysymykset

 1. Voit ostaa Cardanoita monista kryptovaluuttapörsseistä ja kaupankäyntisivustoista perinteisillä maksutavoilla, kuten tilisiirroilla sekä debit- ja luottokorteilla. Varmista, että käytät luotettavia verkkopalveluita.

 2. Tälle valuutalle on tarjolla monia lompakoita, kuten Ledger Nano S ja Trezor, jotka ovat parhaat laitteistolompakot. Jos etsit ohjelmistovaihtoehtoja, et voi mennä vikaan, jos valintasi on Daedalus-lompakko, Coinswitch, Guarda, Infinito, Atomic Cardano-lompakko tai AdaLite.

 3. Cardano käyttää varantotodistusmenetelmää, joten kolikoita ei louhita käyttämällä tehokkaita tietokoneita, jotka ratkovat monimutkaisia ongelmia. Sen sijaan ADA-rahake asetetaan osuudeksi ja ryhdyt validaattoriksi. Sinut palkitaan osuutesi arvon ja vaivannäkösi perusteella.

 4. Vaikka Cardano on ensimmäinen tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuvaan filosofiaan perustuva lohkoketju, on se edelleen kehitystyön alla, minkä vuoksi siihen kohdistuu ennalta arvaamattomia hintavaihteluita. Siksi Cardanoon sijoittaessa on oltava varovainen.

 5. Cardanon palvelumaksu perustuu laskukaavaan, minkä lisäksi sinun on myös maksettava kryptopörssien ja kaupankäyntialustojen provisiot ja kulut.

 6. Cardanon parissa työskentelee tällä hetkellä kolme tiimiä, joista yksi on Cardano Foundation, jonka ensisijaisena tavoitteena on tehdä tietä tuleville kumppanuuksille.

 7. Kyllä. Se ei ole minkään keskusviranomaisen vaikutuksen alainen.

 8. Cardano pyrkii yhdistämään vaatimustenmukaisuuden ja kuluttajan kannalta kätevyyden varmistaakseen, että kummankin osapuolen haasteisiin paneudutaan.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.