Osta tai myy CFD: t plus500: lla. 82% vähittäissijoittajatileistä menettää rahaa kaupankäynnin aikana CFD: n kanssa tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulisi harkita, onko sinulla varaa ottaa suuri riski menettää rahasi
Rekisteröidy heti Plus500 -palveluun
Osta tai myy CFD: t plus500: lla. 82% vähittäissijoittajatileistä menettää rahaa kaupankäynnin aikana CFD: n kanssa tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulisi harkita, onko sinulla varaa ottaa suuri riski menettää rahasi

Kuinka louhia Dogecoin-kolikkoa vuonna 2024

Avaa tili
By Saad Ullah - Päivitetty 19 January 2023
fact-checked

Louhiminen on keskeistä mille tahansa kryptovaluutalle, eikä Dogecoin eroa tästä. Louhiminen on prosessi, jossa monimutkaisia matemaattisia yhtälöitä ratkaistaan kaikkien verkossa tapahtuvien transaktioiden vahvistamiseksi ja uusien lohkojen lisäämiseksi. Jackson Palmerin ja Billy Markuksen vitsinä luoma Shiba Inu -koirameemikrypto ei ole ainoastaan louhijoiden turvaama, vaan heidät palkitaan vastalyödyllä DOGE:lla jokaisesta onnistuneesti luodusta lohkosta, mikä vastaa kolikoiden liikkeeseenlaskua. Doegcoin perustuu samoihin perusperiaatteisiin kuin Litecoin ja Dogecoin käyttää Scrypt-pohjaista Proof of Work (PoW) -konsensusta.

Sisällysluettelo

Dogecoin-kaivostoiminnan hajottaminen

Louhijat ovat olennainen osa DOGE-verkostoa, ja tässä osiossa saat yksityiskohtaista tietoa louhimisesta.

Mitä on Dogecoinin louhinta

Fiat-pohjaisissa rahoitusjärjestelmissä välittäjät, kuten pankit, toimivat välittäjinä siirtääkseen rahaa paikasta toiseen, kun kaksi osapuolta haluavat käydä kauppaa keskenään. Nämä pankit hallitsevat tilikirjoja keskitetysti ja kirjaavat jokaisen liikkeen. Liikkeeseenlaskussa keskusviranomaisilla (eli keskuspankeilla) on täysi määräysvalta tarjonnasta, ja he voivat painaa enemmän tai vähemmän rahaa parhaaksi katsomallaan tavalla. Sellaisenaan valta fiat-rahaan on konsolidoitu harvoille ja valituille yksiköille, joilla on kyky manipuloida järjestelmää ja jopa estää tilejä toimimasta.

Hajautettuna digivaluutana DOGE pyrkii laimentamaan tätä valtaa niin, että millään yksittäisellä taholla tai ryhmällä ei ole määräysvaltaa muiden taloudesta. Tällöin vältetään pankkien ja keskusviranomaisten tarve, jotka osallistuvat tiedonsiirtoon ja liikkeeseenlaskuun. Dogecoinilla ei ole välikäsiä, vaan se käyttää louhijoita kaikkien transaktioiden vahvistamiseen. Louhijat kirjaavat jokaisen validin Dogecoin-transaktion kirjanpitoon ja lähettävät sen verkon yli muille louhijoille ja solmuille, jotta nämä voivat päivittää tietueensa.

Erä transaktioita kirjoitetaan lohkoksi kutsuttuun tiedostoon, jonka louhijat luovat ratkaisemalla salausongelmia laskentateholla. Se, joka ratkaisee yhtälön, saa oikeuden luoda lohkon. Vastineeksi ponnisteluistaan louhijat palkitaan äskettäin luoduilla DOGE-tokeneilla.

Miksi Dogecoinin louhijat ovat tärkeitä?

Kryptoja edeltävien digivaluuttojen iteraatioissa suurin ongelma oli “kaksinkertaisen kulutuksen ongelma”, prosessi, jossa kolikoita voitiin monistaa. Ajattele tätä tiedostona tietokoneessasi. Kun siirrät sen jollekin, luot itse asiassa kopion, ja nyt teillä on molemmilla oma kopio. Oikeanlainen prosessi olisi leikata tiedosto sen kopioimisen sijaan. Käyttäen samaa ajatusmallia, ajattele nyt kryptoja. Saatat olla rehti etkä jaa kopiotasi, mutta muut eivät ehkä ole yhtä rehellisiä. Jaetut tilikirjat varmistavat, että kun joku lähettää kolikoita, kaikki tilikirjat päivitetään vastaavasti, jolloin lähettäjän lompakossa kolikoiden määrä pienenee ja vastaanottajan lompakossa kasvaa. Tämä ratkaisee nk. tuplakulutuksen ongelman lopullisesti.

Lohkoketjuverkoissa, kuten Dogecoinin verkossa, jokainen lohkon transaktioryhmä kuljettaa tietoja transaktion ajankohdasta. Kun lohko on louhittu ja tiedot lähetetään verkossa muille louhijoille tietuieden päivittämiseksi, jolloin louhijat suojaavat näin verkkoa kaikilta päällekkäisiltä transaktioilta. Tällöin kaikki vilpilliset tunnistetaan eikä niitä hyväksytä.

Koska tämä prosessi edellyttää edistyneiden salausyhtälöiden ratkaisemisesta, louhijoiden on käytettävä paljon energiaa laskentatehoon, mikä merkitsee korkeampia kustannuksia. Kun verkon ylläpitoon ja päivittämiseen on panostettu niin paljon, louhijat saavat korvauksen ponnisteluistaan transaktiomaksun ja lohkon luomispalkkion kautta.

Dogecoinin louhintarajoitukset

Billy Markuksen ja Jackson Palmerin, alun perin vitsinä, luoma DOGE eroaa valtavirran kryptovaluutoista sillä, että sillä ei ole tiukkaa rajaa syntyvien kolikoiden kokonaismäärälle. Bitcoinin ja monen muun käyttäväessä deflaatiomallia, DOGE:n inflaatio on 5%. DOGE:n alkuperäinen kohdemarkkina oli mikrotransaktiot, kuten tipit, ja inflaatiomalli on suunniteltu pitämään arvo alhaisena laimentumisen kautta. Dogecoin tarjoaa kuitenkin kannustimen louhijoille tarjoten äskettäin lyödyn DOGEn jokaisesta luodusta onnistuneesta lohkosta. Nykyinen lohkopalkkio on 10 000 DOGEa ja se on pysynyt muuttumattomana helmikuusta 2018 lähtien.

Periaatteen mukaisesti, tehdäkseen Dogecoinista helppokäyttöisen kryptovaluutan, Dogecoinin lohkoontumisaika on 1 minuutin välein, jotta transaktiot voidaan vahvistaa nopeasti. Tämä tarkoittaa, että louhijat voivat kilpailla ratkaistakseen lohkon erittäin nopeasti ja saada palkintoja. Muiden kryptojen tapaan DOGElla on vaihtelevia louhintavaikeusasteita. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän louhijoita liittyy verkkoon, kunkin lohkon osalta ratkaistava yhtälö kovenee. Tällä menetelmällä varmistetaan, että louhintavoima ei kulloinkin lisää lohkojen luomisnopeutta ja lohkoaika pysyy 1 minuutin kohdalla. Vastaavasti, jos louhijat poistuvat verkosta, vaikeus putoaa kompensoidakseen hidastunutta lohkon muodostusta.

Vinkkejä Dogecoinin louhimiseen tuottavasti

Nyt kun tunnet Dogecoinin ja louhinnan perusteet, voit aloittaa louhimisetn. Parhaat vaihtoehdot tällä hetkellä ovat ostaa oma louhija ja liittyä osaksi mining poolia tai valita pilvilouhinta. Fyysinen louhinta kuluttaa runsaasti sähköä, ja se on tärkein huomioitava seikka, koska palkkiosi eivät välttämättä pysty kattamaan kustannuksia. Toisaalta pilvilouhinta on vain laskentatehon vuokraamista, mutta siinä on omat kuukausi-/vuosimaksunsa muiden maksujen ohella.

Dogecoinin louhinnan tekniset näkökohdat pähkinänkuoressa

Jotta tiedät, omistatko (tai vuokraatko) oikeanlaisen laitteiston, sinun tulee tutkia hashratea, jonka laitteistosi voi saavuttaa. Hashrate on verkon prosessointiteho, joka auttaa ratkaisemaan salausyhtälöitä lohkon luomista ja myöhempiä palkintoja varten. Lue, kuinka se todella vaikuttaa DOGE-louhintapäätökseesi.

Dogecoinin hashrate yksinkertaistettuna

Mitä Hashrate tarkoittaa?
Jokainen tuotettu lohko kirjoitetaan lohkoketjuun “hashaamalla” tai salaamalla sen sisällä olevat transaktiot. Mitä korkeampi hashrate, sitä enemmän laskelmia (sekä onnistuneita että epäonnistuneita) tietokone voi tehdä salauksen purkamiseksi ja kunkin lohkon tarkistamiseksi. Siksi hashrate on louhijalaitteiston tehon mitta, ja kaikkien verkon koneiden yhdistetty teho on verkon kokonaishashrate.

Miksi korkeampi Hashrate on tärkeä?
Tietokone, jolla on korkeampi hashrate, tarkoittaa, että sillä on enemmän mahdollisuuksia ratkaista lohkonluontiyhtälöitä. Kun yhä useampi tietokone liittyy verkkoon, hashrate kasvaa. Dogecoinin koodi ottaa huomioon verkkoon sitoutuneen kokonaishashraten ja säätää louhintavaikeutta lisäämällä salauksen monimutkaisuutta.

Hashrate on myös tärkeä määritettäessä verkon kuntoa ja sen turvallisuutta. Lohkoketjuna Dogecoin-verkko on hajautettu, eikä yksikään viranomainen hallitse sitä. Ottaakseen verkon haltuunsa hämärätekijän tulee ottaa haltuunsa suurin osa laskentatehosta (vähintään 51 prosenttia). Korkeampi hashrate tekee tämän saavuttamisen logistisesti vaikeaksi; siksi mitä enemmän tehoa, sitä turvallisempi verkko on.

Miten Hashratea mitataan?
Hashrate mitataan tuhansien yksiköiden (kilohash, megahash, gigahash, terahash) hasheina tai laskelmina sekunnissa. Alkuvuosina tietokoneilla ei louhittu niin paljon, ja DOGE oli suojattu megahash-alueella. Tämä tarkoitti, että tavalliset tietokoneet, kuten kannettavat tietokoneet ja pöytäkoneet, pystyivät louhimaan prosessoriensa avulla. Kun louhinta kiihtyi, louhijat ymmärsivät nopeasti, että heidän näytönohjaimensa tai GPU:nsa voisivat toimia suuremmalla laskenta-teholla, ja he siirtyivät nopeasti GPU-louhintaan.

Ajan myötä louhinta siirtyi ohjelmoitaviin porttimatriiseihin (FPGA), jotka olivat integroituja piirejä, jotka omistaja pystyi konfiguroimaan uudelleen suorittamaan erilaisia tehtäviä, joiden hashrate oli vain hieman terahash-alueen alapuolella. Lopulta siruvalmistajat alkoivat tarjota erityisiä louhintalaitteita, jotka rakennettiin vain louhintaa ajatellen. Sovelluskohtaiset integroidut piirit (ASIC) ovat tänään ainoa vaihtoehto onnistuneeseen louhintaan, sillä Dogecoinin keskimääräinen hashrate on noin 285 terahashia sekunnissa.

Prosessointiteho: CPU & GPU

Minkä tahansa tietokoneen prosessointiteho määritellään laskelmien lukumääräksi, jonka se pystyy suorittamaan kulloinkin. Koska tehokkaampi laite pystyy suorittamaan enemmän laskelmia, se pystyy suorittamaan enemmän hasheja Dogecoin-lohkoketjussa.

Kuten aiemmin selitetty, Dogecoin-verkoston alkuvuosina oli suhteellisen alhainen hash-teho ja monet nykyaikaiset pöytäkoneet ja kannettavat tietokoneet onnistuivat louhimaan DOGE:a. Kilpailun koventuessa käytettiin GPU:ita ja julkaistiin erityisesti GPU:ille suunniteltu louhintaohjelmisto. Ne sryjäytettiin nopeasti FPGA:iden korvatessa ne ja lopulta ASIC:t tulivat kentälle.

Dogecoinin kannattavaan louhimiseen tarvittu hashrate

Lähde: BitInfoCharts

Kuten kaaviosta näkyy, Dogecoinin nykyinen verkon kokonaisteho on noin 285 Th/s. Nykyaikaisella Scrypt-pohjaisella ASIC-louhintalaitteistolla, jonka kellotusnopeus on noin 500-800 Mh/s, louhinta on todennäköisesti tappiollista yksin. Jos haluat vakavasti harkita louhintaa voittojen saamiseksi, sinun tulee joko hankkia oma louhija  (erittäin kallis vaihtoehto), liittyä mining pooliin tai tutustua pilvilouhintaan. Voit laskea Dogecoinin louhiminnan kannattavuuslaskurilla nähdäksesi, kumpi tuottaa parhaan tuoton.

Dogecoinin louhinnan plussat ja miinukset

Edut

  • Kaivostoiminta voi olla erittäin kannattavaa liiketoimintaa (0,05 dollaria/kolikko, 10 000 DOGE:n lohkopalkkio = 500 dollaria)
  • Sinusta tulee osa hajautettua taloutta ja autat turvaamaan Dogecoin-verkostoa
  • Pilvilouhinta voi säästää alkusijoituspääomaasi
  • ASIC:t ovat kysyttyjä ja säilyttävät merkittävän jälleenmyyntiarvon, jos päätät lopettaa
  • Dogecoin käyttää Scrypt-louhintamenetelmää, joka ei ole yhtä energiaintensiivinen kuin SHA-256

Haittoja

  • Kovempi louhinta tarkoittaa vähemmän mahdollisuuksia voittaa lohkopalkinto
  • Virrankulutus voi nostaa sähkölaskuasi nopeasti
  • Louhintalaitteistot voivat tuottaa paljon lämpöä, mikä vaatii aktiivista ja intensiivistä jäähdytystä, mikä lisää virrankulutusta
  • Pilvipalveluihin ja mining pooliin liittyminen madaltaa palkkiotasi panoksesi mukaan

Tee-se-itse Dogecoinin louhinta – Näin pääset alkuun

Nyt kun ymmärrät miten louhinta toimii, voit aloittaa Dogecoin-louhinnan itsenäisesti. Mutta ennen kuin aloitat, sinun tulee tutustua tarjolla oleviin louhijoihin.

Paras louhintalaitteisto Dogecoinille

Vaikka yksinlouhinta ei ole enää käytännöllistä (ellet ole miljonääri ja päätä perustaa oma farmia), voit silti sijoittaa laitteistoon ja tienata voittoa liittymällä mining pooliin. Pelin nimi on yksinkertainen: mitä tehokkaampi koneesi on, sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on louhia lohko. Katsotaanpa muutamia Dogecoin-louhijoita yksityiskohtaisesti.

Jos sinulla on tiukka budjetti, sinun kannattaa harkita BW L21:tä. Vaikka laite on vanhentunut, se voi silti louhia 550 Mh/s. Sen kuluttaessa vain 950 W tehoa, voit silti saada voittoa, jos liityt kunnollisen kokoiseen mining pooliin. L21 oli kallis laite, kun se ilmestyi vuonna 2018, ja se maksoi tuolloin 2 500 dollaria, mutta voit odottaa maksavasi 300 dollaria käytetystä koneesta.

AntMiner L3++ on toinen hyvä vaihtoehto Dogecoinin louhintaan. Sen korkeampi hashrate 600 Mh/s, siinä on kaksi jäähdytystuuletinta ja 1 kW:n kokonaisvirrankulutus. Laitteen voi ostaa Amazonista noin 600 dollarilla, ja se siihen kuuluu laiteohjelmistopäivitykset ja ulkoinen virtalähde.

Jos olet kiinnostunut tienaamaan todellisia voittoja, sinun kannattaa tutustua Innosilicon A6+:aan. Tämä tehokone on suunniteltu pyörimään jopa 2,2 Gh/s nopeudella, ja se on tämän hetken tehokkain Scrypt-louhija. Se kuluttaa noin 2,2 kWh, joten jos olet kiinnostunut ostamaan tämän louhintalaitteiston, tee laskelmasi huolellisesti, sillä se voi aiheuttaa melkoisen sähkölaskun. Innosilicon A6+ ei kuitenkaan ole halpa. Se maksaa noin 3 000 dollaria ennen toimituskulujen lisäämistä päälle, ja Innosiliconin verkkosivuilla kerrotaan, että se ei ota vastaan alle kymmenen yksikön tilauksia. Ensiostoksesi olisi siis silmiä kirvoittava 30 000 dollaria.

Muut huomioon otettavat kulut

Suurin osa markkinoilla myytävistä koneista tulee ilman virtalähdettä. Ole siis varovainen ostaessasi, ettet hanki louhintalaitteistoa, jota et voi edes käynnistää. Virtayksiköt eivät ole yksinkertaisia, kuten tietokoneessessasi, ja ne tuppaavat olevan melko hintavia.

Muita louhintaan vaikuttavia kustannuksia voi olla myös sijaintisi. Jos aiot ostaa useita laitteita ja yhdistää ne, tarvitset roppakaupalla lisäjäähdytystä sekä hyvän ilmansuodatuksen. Sähköntoimittajasi saattaa veloittaa sinua enemmän kulutuksesi kasvaessa, ja kuumemmat kesät voivat lisätä jäähdytystarvetta. Saatat joutua vaihtamaan Internet-pakettiasi tai jopa Internet-palveluntarjoajaasi, jos yhteys ei ole niin vakaa tai alat saavuttaa kuukausittaisen datarajan varhain. Muista myös, että sähkölaskut vaihtelevat maittain, ja monet louhijat sijoittuvat Kiinaan hyödyntääkseen pieniä energiakustannuksia.

Mitä pidemmälle erittelet vaatimuksiasi, sitä selkeämpi kuva sinulla on odotettavissa olevista voitoista.

Aloita louhinta!

Nyt kun tiedät millaisen laitteiston haluat, on aika viimeistellä ohjelmisto-osio, vai mitä?

Louhintaohjelmistolla tarkoitetaan ohjelmia, jotka käyttävät louhintalaitteistoasi laskelmien laskemiseen, ja Internetistä löytyy monia erilaisia paketteja. MultiMiner on loistava valinta monille, koska ohjelmisto toimii useille eri Scrypt-kriptovaluutoille. CGMiner on myös suosittu valinta. Se mahdollistaa etäkäytön, joten voit jatkuvasti seurata louhintalaitteistosi tilaa. Se voi myös tunnistaa milloin muut louhijat luovat uuden lohkon ja alkaa laskea seuraavaa laskutoimitussarjaa ajan säästämiseksi.

Mining poolit ovat monien mielestä vaihtoehto. Louhintavaikeuden kasvaessa yhden tai muutaman laitteiston omistaminen ei voi johtaa voittoon. Paras ratkaisu on liittyä mining pooliin, jossa käyttäjät yhdistävät louhijat eri puolilta maailmaa ja yhdistävät laskentatehonsa, josta juontuu myös nimi “louhinta-allas”.

Jos päätät liittyä pooliin, ota huomioon ryhmän koko ja aiempi menestys. Suurempi pooli heijastuu sen hallussa olevan korkeamman yhdistetyn hashraten kautta, mikä tarkoittaa, että poolilla on suurempi mahdollisuus löytää lohko onnistuneesti. Jos lohko löytyy, palkinto jaetaan kunkin jäsenen panoksen mukaan. Jos panostukseksi on esimerkiksi 2% poolin kokonaishashpowerista, saat 200 DOGEa lohkoa kohden (2% 10 000 DOGE:n lohkopalkkiosta). Tämä on tasapaino, joka sinun on löydettävä. Suurempi poolin koko tarkoittaa suurempia mahdollisuuksia saada palkintoja, mutta se tarkoittaa myös sitä, että panoksesi vastaa pienempää poolin osuutta.

Aikapool on suosituin DOGE mining pool ja se muodostaa 7 % Dogecoinin verkon kokonaishashpowerista. Hashwiz on toinen suosittu Dogecoin mining pool, jolla on hieman vähemmän tehoa 6%. Zergpool ja Zpool ovat muita suosittuja vaihtoehtoja, mutta molemmilla huomattavasti pienempi markkinaosuus, 2 %.

Louhintaratkaisut/palvelut

Mining poolit ovat loistava tapa lisätä kannattavuuttasi. Dogecoinin kasvanut hashrate tarkoittaa, että on joko vähän tai ei ollenkaan mahdollisuuksia löytää lohkopalkkioita, jotka kompensoisivat sijoituksesi tai louhintalaitteiston käytön kustannukset yksin louhintakokoonpanossa. Mahdollisuus verkostoitua ja työskennellä yhtenä yksikkönä tarkoittaa, että mining pooleilla on paljon paremmat mahdollisuudet ja ne ovat ainoa käytännöllinen keino louhinnan onnistumiseen, jos et suunnittele suuren louhintafarmin pyörittämistä.

Louhintalaitteiston omistamisen ja käytön kustannukset voivat olla korkeat, ja huomattavan alkuinvestoinnin vuoksi monilla ei ehkä ole varaa aloittaa louhimista poolin tuntuvista liittymispalkkioista huolimatta. Pilvilouhintapalvelut tarjoavat hyvän vaihtoehdon, jossa laitteisto ja sen louhintateho vuokrataan fyysisen omistamisen sijaan.

Tällöin laadit sopimuksen, joka määrittelee osuutesi louhintatehosta, ja kaikki fyysiset laitteistot ja niihin liittyvät käyttökustannukset maksaa laitteiston omistaja. Vuokraan sisältyy tietysti kulut, mutta saat välittömän pääsyn ansaittuihin palkkioihin (jos niitä syntyy).

Pilvilouhintapalvelut käyttävät erilaisia maksu- ja palkitsemismenetelmiä. Yksinkertaisin on Pay Per Share, jossa sinulle yksinkertaisesti taataan päivittäinen voitto pooliosuutesi mukaan. Tämä poistaa lohkopalkkiot ja saat vain sen, mitä sinulle on luvattu. Jos pooli louhii lohkon, saat vain sen, mitä sinulle luvattiin, etkä osuutta lohkosta tämän kiinteän hinnan lisäksi. Tällä tavalla saat taatut tulot, mutta sen kustannuksella, että luovut vaatimuksestasi jakaa lohkoihin liitetyn täyden palkkion. Full Pay Per Share mahdollistaa suuremman voiton, koska se sisältää myös ansaitun transaktiomaksun. Monimutkaisin maksu on Pay Per Last N Shares. Poolin jäsenille maksetaan vain, jos lohko on louhittu onnistuneesti. Tämä vähentää tulojen säännöllisyyttä, mutta tarjoaa enemmän palkintoja.

Genesis Mining on suosittu pilvilouhinta-allas. Sillä on farmeja ympäri maailmaa ja se tarjoaa jopa mukautettuja louhintasuunnitelmia. Se sijaitsee Hongkongissa ja on ollut alalla noin 8 vuotta ja se tunnetaan hyvämaineisena pilvilouhinta-alustana.

Mining Rig Rentals on yhdysvaltalainen pilvilouhintapalvelu, joka tarjoaa monia erilaisia louhittavia kolikoita, ja voit valita lukuisista Dogecoin mining pooleista. Se mahdollistaa jopa kokonaisten laitteiden P2P-vuokrauksen.

SkyCoinlab on kanadalainen pilvipooli, joka on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi. Sillä on suoraviivainen hinnoittelurakenne, eikä siinä ole ylläpitomaksua, joten se on erinomainen valinta aloittelijoille.

Jokaisella palvelulla, poolilla tai pilvellä, on omat haasteensa ja kustannukset. Mining poolia varten sinun on hankittava oma laitteistosi ja ohjelmistosi ja rekisteröidyttävä sitten pooleihin verkkosivustojen kautta. Sivuilla on ohjeet verkkoyhteyden muodostamiseen.

Pilvilouhinta on melko yksinkertaista, koska sinun tarvitsee vain valita sopimus ja maksaa siitä. Todellinen jippo on kuitenkin yksityiskohdissa. Sopimukset on aina suunniteltu suojelemaan laitteiston todellista omistajaa, koska he ovat ne, jotka laittavat kaiken peliin ja joutuvat maksamaan laitteiston käyttö- ja ylläpitokulut. Loppujen lopuksi kyse on laskelmien ja taustatutkimuksen tekemisestä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Älä koskaan valitse sopimusta, joka näyttää liian hyvältä ollakseen totta; pilvilouhintateollisuus on valitettavasti täynnä huijareita, jotka tavoittelevat digitaalista omaisuuttasi ja henkilötietojasi. Kannattaa tehdä paljon taustatutkimusta ennen kuin vetää liipaisimesta.

Minne voin tallettaa kolikkoni louhinnan jälkeen

Riippuen tekemästäsi louhinnasta (yksittäinen, pooli tai pilvi), sinut palkitaan DOGE-kolikoilla, toisella kryptolla tai jopa fiat-rahalla. Jos maksutapa on DOGE, tarvitset tietysti Dogecoin-lompakon tallettaaksesi tulosi.

Jos olet hodlaaja, sinun kannattaa harkita kylmälompakkojen, kuten laitteisto- tai paperilompakoiden käyttöä. Toisaalta, jos aiot säännöllisesti realisoida tulosi tai treidata usein, harkitse kryptopörssin lompakon käyttöä, jotta voit lunastaa omaisuutesi nopeasti. Alla on luettelo parhaista DOGE-lompakoista, joten sinun ei tarvitse tuhlata aikaa sopivan vaihtoehdon etsimiseen.

1
Minimitalletus
$ 10
Kampanja
Käyttäjäpisteet
5
Avaa tili
Kuvaus:
Maksutavat:
Bank Transfer, Debit Card, PayPal, Credit Card, Wire Transfer
Full Regulations:
CySEC, FCA
2
Minimitalletus
-
Kampanja
Käyttäjäpisteet
5
Luotettu
2 Factor Authentication
Aloittelija ystävällinen
Käy sivustolla
Kuvaus:
Coinbase on yksi ensimmäisistä paikoista, että oli helppo ostaa Bitcoin ja on sittemmin tullut laajalti luotettu vaihto markkinoilla.
Maksutavat:
Bank Transfer, Debit Card, Wire Transfer, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer: SEPA, Interac e-Transer
Full Regulations:
Yhdistyneen kuningaskunnan taloushallintoviranomainen ei sääntele kryptovaluuttaa, eikä se ole UK Financial Services Compensation Scheme -järjestelmän tai Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusoikeusasiamiespalvelun lainkäyttövallan piirissä. Kryptovaluuttaan sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja kryptovaluutta voi nousta arvossa tai menettää osan tai kokonaan sen arvon. Kryptovaluuttojen myynnistä saataviin voittoihin voidaan soveltaa pääomatuloveroa.
3
Minimitalletus
-
Kampanja
Käyttäjäpisteet
4.5
24/7 tuki saatavilla
Yksinkertainen ja turvallinen lompakko
Yli 45 suurta blockchains tueta
Käy sivustolla
Kuvaus:
Guarda Wallet on yksinkertainen ja turvallinen lompakko Bitcoin, Ethereum, lieka, EOS, TRON ja satoja muita varoja. Osta, ansaita ja vaihtaa salauksen. Raääniliitoksella multisignature, Ledger yhteensopivuus.
Maksutavat:
Full Regulations: