Buterin selittää, miksi Ethereum-ketjun kapasiteetti on kasvanut 9 %

Memeinator Kolikko
SEURAAVA 100x PRESALE?
Memeinator Kolikko
SEURAAVA 100x PRESALE?

Buterin selittää, miksi Ethereum-ketjun kapasiteetti on kasvanut 9 %

By Harshini Nag - 1 min lukuaika

Lontoon päivitys on viivästyttänyt Ethereumin jääkautta, Buterin korosti

Redditissä julkaistussa analyysissä, Ethereumin toinen perustaja Vitalik Buterin selitti, miksi verkon käyttämä keskimääräinen päivittäinen kaasun määrä nousi 92 miljardista yli 100 miljardiin, Ethereumin Lontoon päivityksen käyttöönoton aikoihin. Päivittäisen kaasunkäytön 9 prosentin nousu, poikkeaa kaasun hinnoissa havaituista muutoksista ja osoittaa verkon kokonaiskapasiteetin parantumista.

Buterin hahmotteli kolme tärkeintä syytä Ethereumin verkkokapasiteetin kasvuun: 1) Jääkauden viive, 2) lohkot eivät käyttäneet täyttä 15 miljoonan kapasiteettia ennen Lontoota ja 3) epätäydellisyydet perusmaksun säätämisessä.

Ethereumin jääkausi viittaa ilmiöön, jossa louhinta-algoritmin lisääntyvä monimutkaisuus johtaa lopulta siihen, että Ethereumin lohkoketju muuttuu niin vaikeaksi louhia, että se lakkaa luomasta lohkoja. 

Buterin uskoo, että Lontoon päivityksen käynnistäminen viivästytti nopeasti lähestyvää Ethereumin jääkautta, ja laski keskimääräistä lohkoaikaa 13,5 sekunnista, 13,1 sekunnin pitkän aikavälin normaalitasolle. Tämä johti verkon kokonaiskapasiteetin 2-3 prosentin kasvuun.

Toiseksi, ennen Lontoon päivitystä, 15 miljoonaa oli suurin käytettävissä oleva kaasu, jota voitiin käyttää lohkoa kohden. Monet lohkot eivät käyttäneet koko 15 miljoonaa, koska se jätti vain vähän tilaa yhdelle transaktiolle. Tämä johti siihen, että noin 2 % lohkoista jätettiin vapaaehtoisesti tyhjiksi. Päivityksen jälkeen 15 miljoonasta tuli kuitenkin tavoite. "Tämä tarkoittaa sitä, että jos keskimääräinen käytetty kaasu, tyhjät lohkot mukaan lukien, on alle 15 miljoonaa, perusmaksu laskee, kunnes keskiarvo on taas 15 miljoonaa", Buterin selitti. Tämä vastaa vielä 2-3 prosentin parannusta Ethereumin kapasiteettiin.

Lopuksi Buterin huomautti, että Lontoon päivityksen yhteydessä, käyttöön otetussa EIP-1559:ssä, on monimutkainen suhde lohkon koon aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon ja sen maksujen välillä. Tämän vuoksi se ei ole täysin tarkka 50 prosentin kaasumaksun polttamisessa. Näin ollen virhe johtaa kapasiteetin lievään kasvuun, sillä lohkot täyttyvät nyt keskimäärin hieman yli 50 prosentilla, Ethereumin toinen perustaja sanoi.

"Mutta toistaiseksi Ethereumin käyttäjät voivat iloita Lontoon tahattomasti tuomasta 6 prosentin kapasiteetin lisäyksestä", Buterin totesi lopuksi.

Lontoon päivitys otettiin käyttöön 5. elokuuta 2021. Sen odotetaan parantavan merkittävästi tapaa, jolla transaktioita suoritetaan Ethereum-verkossa, vaikuttamalla sekä lohijoille maksettaviin korvauksiin, että ETH-tunnisteiden tarjontaan.