HomeUutisetIMF: Bitcoinin korrelaatio osakkeiden kanssa lisää markkinoiden kontaminaatiota

IMF: Bitcoinin korrelaatio osakkeiden kanssa lisää markkinoiden kontaminaatiota

  • IMF sanoo, että Bitcoinin korkea korrelaatio osakkeiden kanssa tarkoittaa sitä, että se on enemmänkin riskitekijä.

  • Rahoituslaitos vaatii suurempaa globaalia ekosysteemin sääntelyä vähentääkseen mahdollisia riskejä muulle markkinoille.

Bitcoin on ylittänyt S&P 500:n vuodesta 2017 lähtien, eikä sillä ollut juurikaan korrelaatiota osakeindekseihin ennen vuotta 2019, jolloin koronavirusepidemia iski.

Siitä lähtien Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat suurelta osin liikkuneet tahdissa Wall Streetin tärkeimpien osakkeiden kanssa.

Maaliskuun 2020 romahduksen jälkeen, kryptovaluutat ja osakkeet alkoivat nousta jyrkästi, kun sijoittajat palasivat takaisin riskialttiiden omaisuuserien tykö. Skenaario, jonka Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) nyt näkee voivan aiheuttavan leviämisriskejä laajemmille rahoitusmarkkinoille.

"Heidän päivittäisten liikkeiden korrelaatiokerroin oli vain 0,01 [ennen vuotta 2020], mutta tämä mitta hyppäsi 0,36:een vuosien 2020–21 välisenä aikana, kun kumpainenkin liikkui enemmän toista seuraten, joko nousten tai pudoten yhdessä.", Washington DC:ssä sijaitseva rahoituslaitos sanoi.

Kaavio, joka näyttää korrelaation Bitcoinin ja S&P 500:n välillä. Lähde: IMF:n blogi

Vaikka IMF:n 11. tammikuuta julkaistussa raportissa todetaan, että kryptovaluutat "eivät ole enää rahoitusjärjestelmän reunalla", se suhtautuu negatiivisesti korrelaatioon osakkeiden kanssa.

Raportissa väitetään, että Bitcoinin lisääntynyt käyttöönotto ja sen lisääntyvä korrelaatio osakkeiden kanssa rajoittaa oletettuja "riskien hajauttamishyötyjä", joiden vuoksi monet sijoittajat valitsevat Bitcoinin perinteisten turvallisten varojen, kuten kullan, sijasta.

Bitcoinin ja S&P 500:n välisen korrelaation on osoitettu olevan paljon suurempi kuin osakkeiden ja kullan sekä tärkeimpien globaalien valuuttojen välillä.

IMF mainitsi lisäksi, että osakemarkkinoilla nähty lockstep-kauppa viittaa siihen, että Bitcoin on entistä enemmän riskialtis omaisuuserä, ei pelkkä suojausomaisuus inflaatiota vastaan.

IMF:n mukaan tämä asettaa markkinat vaaraan, sillä se uhkaa "tartuttaa rahoitusmarkkinat".

Arviossaan IMF sanoo, että kaikki Bitcoin-markkinoiden jyrkät laskut uhkaavat sijoittajien riskinottoa. Lisäten, että sijoittajat eivät ehkä halua sijoittaa enää osakkeisiin.

"Spillover-vaikutukset päinvastaiseen suuntaan, eli S&P 500:sta Bitcoiniin, ovat keskimäärin samansuuruisia, mikä viittaa siihen, että mieliala toisilla markkinoilla välittyy toisille ei-triviaalilla tavalla", raportti lisäsi.

IMF viittaa systeemisiin huolenaiheisiin ja ehdottaa maailmanlaajuisen sääntelykehyksen käyttöönottoa, joka on suunnattu valvontaan ja mahdollisesti auttaa hallitsemaan rahoitusjärjestelmään kohdistuvia riskejä.

Joulukuussa CNBC:n Fast Money -ohjelman treidaaja, Brian Kelly, sanoi, että Bitcoin ja Nasdaq käyvät kauppaa samassa tahdissa. Hän huomautti, että 30:n päivän korrelaatio oli tuolloin noin 47 prosenttia, ja Bitcoin on yleensä osakeindeksin johtava indikaattori.

Tunnisteet:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.