HomeUutisetLähes 80 % johtajista pitää lohkoketjua strategisena tavoitteena

Lähes 80 % johtajista pitää lohkoketjua strategisena tavoitteena

Yhtä suuri osa johtajista on kuitenkin Deloitten tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että turvallisuus ja sääntely ovat edelleen suurimmat esteet laajemmalle käyttöönotolle

Deloitten uusi tutkimus osoittaa, että rahoituspalveluala pitää digitaalista omaisuutta ja sen taustalla olevaa lohkoketjuteknologiaa strategisesti tärkeinä alalle.

Kyselyssä, johon osallistui 1280 rahoitusalan ylempää johtajaa ja ammattilaista, todettiin, että noin 80 prosenttia kaikista vastaajista uskoo, että heidän yrityksensä ovat kuukausien sisällä ottamassa digitaaliset varat täysin käyttöön. Ryhmään kuului myös noin 81 prosenttia johtajista, jotka uskovat lohkoketjuteknologian skaalautuvuuden ohjaavan sitä kohti yleistymistä.

Vaikka lohkoketjujen myönteiseen kehitykseen optimistisesti suhtautuvien Rahoitusvakausinstituutissa työskentelevien johtajien prosenttiosuus oli kokonaisuudessaan korkea, luku nousi jopa 97 prosenttiin, kysyttäessä tulevista liiketoimintanäkymistä.

Globaali vuoden 2021 lohkoketju -tutkimuksen mukaan lähes kaikki rahoituspalvelualan pioneeriyritysten johtajat uskovat, että krypto- ja lohkoketjuteknologian käyttöönotto antaa vanhoille yrityksille kilpailuetua trendistä jäljessä oleviin yrityksiin nähden.

Rahoitusvakausinstituutissa työskentelevien johtajien mielestä kiihtyvää kehitystä on odotettavissa muun muassa aloilla ja käyttötapauksissa, jotka tarjoavat säilytyspalveluja, uusia maksukanavia ja sijoitustoimintaa.

Tutkimuksen mukaan näillä kolmella alalla tullaan näkemään vallankumouksellisia lohkoketjuprojekteja, ja 45 prosenttia vastaajista korosti keskeistä kehitystä rahoitushallinnon säilytysalalla. Noin 42 prosenttia sanoo, että yritysten on otettava käyttöön uusia maksuvaihtoehtoja, ja lähes 41 prosenttia katsoo, että valtavirran omaisuudenhoitajat tarvitsevat sijoitus-salkkuihin räätälöityjä lohkoketjuratkaisuja.

Vaikka rahoitusalan johtajat suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti digitaalisten varojen ja lohkoketjuteknologian käyttöön, suuri osa heistä on kuitenkin sitä mieltä, että turvallisuuteen ja sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä on vielä paljon kehitettävää.

Vastaajista noin 60 prosenttia korosti, että sääntely on suurin este kryptovarojen yleiselle hyväksymiselle ja hyödyntämiselle. Noin 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että turvallisuuskysymykset ovat ensisijaisen tärkeitä, ja suurin osa haasteista liittyy kyberturvallisuuteen ja muihin haitallisiin verkkohyökkäyksiin.

Tunnisteet:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.