Polkadotille ehdotetaan uutta kansanäänestysvetoista hallintorakennetta

Memeinator Kolikko
SEURAAVA 100x PRESALE?
Memeinator Kolikko
SEURAAVA 100x PRESALE?

Polkadotille ehdotetaan uutta kansanäänestysvetoista hallintorakennetta

By Dan Ashmore - 1 min lukuaika

Polkadot, yhdenneksitoista suurin kryptovaluutta, jonka markkina-arvo on yli seitsemän miljardia dollaria, saattaa saada uudistuksen koko hallintojärjestelmään.

Hallitus 2

Ehdotus, joka tunnetaan kehitysvaiheessa nimellä Gov2, voidaan tiivistää siten, että se pyrkii lisäämään sekä verkon hajauttamista että päätöksenteon tehokkuutta. Tätä varten kansanäänestykset ovat ainoa ensiluokkainen päätöksentekomekanismi. Se eroaa nykyisestä hallintomuodosta siinä mielessä, että monia päätöksiä voi tapahtua samanaikaisesti.

Muutaman viime vuoden ajan käytössä olleella järjestelmällä teknokraattinen komitea on hoitanut asioita, kuten aikajanat; hyväksynnällä äänestetty, valittu toimeenpaneva “hallitus” on hallinnoinut parametreja, hallinto- ja menoehdotuksia; kaikessa muussa on ollut yleinen äänestysjärjestelmä, jossa pitkän aikavälin sidosryhmät on palkittu lisääntyneellä vaikutusvallalla.

Nykyiset haitat

Tämä nykyinen järjestelmä on rajoittanut kerralla tehtävien päätösten määrää, kun otetaan huomioon yksittäinen “kaikki tai ei mitään” -kansanäänestysmalli – eli kaikilla kansanäänestyksillä on suurin määrä valtaa. Osittain tästä johtuen kerrallaan voidaan äänestää vain yksi kansanäänestys ja nämä äänestykset kestävät oletusarvoisesti useita viikkoja. Lisäksi valittu toimeenpanoelin on keskitetty elin, eikä myöskään anonyymi, joten sitä voidaan painostaa tavalla tai toisella.

Nykyinen järjestelmä tarjoaa kuitenkin myös ominaisuuksia, joita ei tässä muuteta. Esimerkiksi 50 % järjestelmän kokonaisosuudesta tulisi, jos heillä on omasta mielestään riittävä vakaumus, pystyä lopulta hallitsemaan järjestelmän tulevaisuutta. Myös niille, jotka ovat valmiita lukitsemaan tokeneita järjestelmään pidempään, annetaan suurempi painoarvo.

Kansanäänestysmekanismi

Katsotaanpa, miten kansanäänestys toimii, koska uusi verkko saattaa olla pian toiminnassa.

Kun kansanäänestys alun perin luodaan, se on välittömästi kaikkien yhteisön jäsenten äänestämä. Se ei kuitenkaan ole sellaisessa tilassa, jossa se voidaan lopettaa tai muutoin saada sen äänet laskemaan, hyväksymään ja lyhennettynä säätämään. Sen sijaan kansanäänestysten on täytettävä useita kriteerejä, ennen kuin ne siirretään päätöksentekotilaan. Ennen kuin ne ovat tässä tilassa, ne ovat päättämättömiä.

Kriteerit, jotka on täytettävä, ovat kolme: ensinnäkin kaikilla kansanäänestyksillä on aloitusaika. Tämä on aika, jonka on täytynyt kulua ehdotuksen tekemisestä ennen kuin päätöksenteko voi alkaa, ja se tarjoaa varoitusajan, joka vähentää “päätösten salakuuntelun” mahdollisuutta, kun hyökkääjä, jolla on huomattava määrä äänivaltaa, saattaa yrittää saada ehdotuksen hyväksytyksi pian sen ehdottamisen jälkeen, ettei kaikille äänioikeutetuille anneta aikaa harkita ja äänestää.

Toiseksi päätökselle on oltava tilaa. Kaikilla kappaleilla on oma rajoituksensa kansanäänestysten lukumäärälle, jotka voidaan päättää samanaikaisesti. Mitä tehokkaampia Originsit sallivat radalla, sitä pienempi tämä raja on.

Lopuksi on maksettava päätöstalletus roskapostin tai järjestelmän turvotuksen estämiseksi.

Ehdotukset, joita ei hyväksytä 28 päivän kuluttua, katsotaan oletusarvoisesti hylätyiksi. Tässä vaiheessa päätösvakuus voidaan palauttaa.

Peruutus

Tietysti on asioita, joissa äänestettävässä ehdotuksessa paljastuu ongelma. Gov2:ssa on erityinen operaatio tällä tavalla puuttumiseen, joka tunnetaan nimellä Cancelation, peruutus. Tämä operaatio hylkää välittömästi meneillään olevan kansanäänestyksen sen asemasta riippumatta.

Peruutus on sinänsä hallintotoimi, josta verkon on äänestettävä, jotta se voidaan suorittaa. Tämä aiheuttaa mahdollisen aikajanaongelman, ja ollakseen hyödyllistä peruutusehdotuksen läpiviemisen on oltava huomattavasti nopeampaa kuin mahdollisen hyväksytyn kohdeehdotuksen. Sellaisenaan peruutuksella on oma Origin ja raita, jolla on alhainen läpimenoaika ja hyväksyntä/tukikäyrät hieman jyrkemmillä läpäisykynnyksillä.

Se on siisti tapa tasapainottaa keskittämisen pelko tehokkuuden todellisuuden kanssa.

Loppuajatukset

Tietenkin tämä kaikki on vain ehdotusta. Siitä huolimatta Gov2:ssa on joitain erittäin mielenkiintoisia näkökohtia, ja on mielenkiintoista nähdä, miten se päättyy. Karhumarkkinat ovat sekä aikaa rakentaa että parantaa olemassa olevaa infrastruktuuria, joten on lupaavaa nähdä tämän kaltaisia ehdotuksia, meneekö se ohi tai ei.

Gov2:n on määrä julkaista Kusamassa lähiaikoina sen koodin viimeisen ammatillisen tarkastuksen jälkeen. Kusaman testijakson jälkeen tehdään ehdotus Polkadot-verkoston äänestämiseksi.