Cryptomarkt 7 keer groter dan voor Covid

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

Cryptomarkt 7 keer groter dan voor Covid

By Sanne Moonemans - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

De Europese Unie staat te popelen om de cryptomarkt strenger te reguleren en bij uitbreiding is de Europese Centrale Bank kritisch geweest over cryptocurrency. Voorzitter Christine Lagarde verscheen eerder op televisie en noemde crypto waardeloos.

Maar weten ze wie de ‘vijand’ is? Om dit in kaart te brengen, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs het rapport ‘Decrypting financiële stabiliteitsrisico’s in crypto-asset markets’ gepubliceerd.

Een ding is zeker, en daar heb je geen rapport voor nodig, de interesse in cryptocurrency is sinds het begin van corona enorm toegenomen. Gelukkig is dat ook de conclusie van de ECB. Ze schrijven dat, ondanks de recente daling, de cryptomarkt als geheel zeven keer groter is dan begin 2020.

Consumenten spelen een grote rol

Hun rapport omvatte verschillende consumentenonderzoeken in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland.

Uit deze onderzoeken bleek dat ongeveer 10% van de huishoudens cryptocurrency bezit. Interessant is dat de meeste eigenaren aangaven minder dan $5.000 te bezitten, terwijl slechts 6% beweerde meer dan $30.000 aan crypto te hebben.

Maar wie investeren er eigenlijk in cryptocurrency? Dit zijn vooral jongvolwassen mannen en hoogopgeleide mensen. En dit is een interessante statistiek: als hun financiële geletterdheid op het hoogste of laagste niveau staat, is de kans groot dat iemand cryptocurrency bezit.

Institutionele beleggers willen (indirecte) crypto

Het rapport kijkt niet alleen naar de rol van consumenten, maar ook naar die van institutionele beleggers. Ze schrijven dat er een toename was in de correlatie tussen cryptocurrency en aandelenkoersen tijdens (en na) de marktstress van maart 2020, evenals tijdens de dalingen op de markten in december 2021 en mei 2022.

Volgens het rapport geeft dit aan dat de cryptomarkt tijdens volatiele perioden nauwer verbonden is geraakt met traditionele risicovolle activa, een trend die mogelijk deels te wijten is aan de grotere betrokkenheid van institutionele beleggers.

Kijken we naar de afgelopen 15 dagen dan is te zien dat bitcoin niet boven de 30.000 euro is gebleven, de bitcoin prijs is momenteel 37% lager dan begin 2022. In diezelfde periode van 15 dagen is het Shopify aandeel daalde met 76%, Snap crashte met 73%, Netflix daalde met 70% en zelfs Cloudflare daalde met 62%. Dit zijn allemaal aandelen van grote technologiebedrijven, dus misschien is een beetje bitcoin in een portefeuille niet zo’n slecht idee. Volgens de ECB is er bij institutionele beleggers zeker vraag naar wat bitcoin voor hun portefeuille.

Fidelity Digital Assets ondervroeg ook Europese institutionele beleggers, waarbij 56% melding maakte van blootstelling aan cryptocurrency. Dat is een stijging van 45% ten opzichte van 2020. Volgens de ECB zou dit kunnen komen doordat overheidsmaatregelen geïnterpreteerd hadden kunnen worden als goedkeuring van crypto-activa. Zo mogen Duitse institutionele beleggingsfondsen sinds juli 2021 tot 20% van hun bezit in cryptovaluta beleggen.

Meer opties om te investeren

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de toenemende beschikbaarheid van op cryptovaluta gebaseerde derivaten en effecten op gereguleerde beurzen, zoals futures, op de beurs verhandelde notes, op de beurs verhandelde fondsen en OTC-verhandelde trusts, die de afgelopen jaren in Europa in populariteit zijn toegenomen .

Deze producten, samen met clearingfaciliteiten, hebben crypto-activa toegankelijker gemaakt voor beleggers omdat ze op traditionele beurzen kunnen worden verhandeld. Dit zorgt er ook voor dat de belegger zich geen zorgen hoeft te maken over de bewaring en beveiliging van zijn crypto. Toch loopt Europa achter bij de rest van de wereld, slechts 20% van de cryptofondsen bevindt zich op ons continent.

Cryptocurrency brengt risico’s met zich mee

Volgens het rapport zal de interesse van institutionele beleggers in cryptocurrency alleen maar groeien, maar dit brengt meer risico met zich mee. Dit komt onder meer doordat Europese banken derivaten op crypto aanbieden, zonder de crypto daadwerkelijk op voorraad te hebben. Deze afgeleide cryptoproducten volgen de prestaties van de verschillende cryptokoersen. De onderzoekers zeggen hierover:

“Elke op cryptovaluta gebaseerde blootstelling van instellingen, vooral als de betrokken activa ongedekt zijn, kan kapitaal in gevaar brengen, met mogelijke domino-effecten op het beleggersvertrouwen, de kredietverlening en de financiële markten als de blootstellingen voldoende groot zijn.”

Om deze risico’s in te dammen en investeerders tegen zichzelf te beschermen (helaas), zijn voorstellen ingediend voor strengere regelgeving. Deze moeten nog worden goedgekeurd.

Een van de voorstellen omvatte de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) om de markten te versterken en onzekerheden in de regelgeving te beheersen. Het MiCA-voorstel is al in september 2020 gepubliceerd en moet nog worden goedgekeurd. Dit betekent dat het niet vóór 2024 zal worden toegepast, aangezien het naar verwachting pas 18 maanden na de inwerkingtreding zal worden toegepast.