De crypto industrie is door de Amerikaanse Infrastructure Bill overrompeld

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

De crypto industrie is door de Amerikaanse Infrastructure Bill overrompeld

By Harshini Nag - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

De Treasury Department beïnvloedt de Infrastructure Bill om zo een jurisdictie over de DeFi industrie te krijgen, zegt de advocaat Jake Chervinsky

Jake Chervinsky, de General Counsel van het FinTech bedrijf Compound Labs, heeft zich uitgesproken tegen de haastige goedkeuring van de Infrastructure Bill 2021 door de Senaat van de Verenigde Staten, en noemde het een zet die de crypto-industrie overrompelde.

In een gesprek op de Bankless State of the Network podcast waarschuwde Chervinsky dat de vage bepalingen voor de belastingaangifte van de Infrastructure Bill meer met de wens van de Treasury Department te maken heeft om “DeFi (gedecentraliseerde financiën) te beteugelen”.

De DeFi voorzitter van de Blockchain Association wees erop dat de discussies over de Infrastructure Bill aanvankelijk niets met crypto te maken hadden. Chervinsky is van mening dat de latere verschuiving naar het opnemen van strenge belasting cryptogeld rapportagevereisten mogelijk het gevolg is van de invloed van de Treasury Department in het wetgevingsproces.

De Treasury Department is op zoek naar alternatieve manieren om de controversiële, zelf-gehoste crypto wallet regels aan de industrie op te leggen, sinds de Amerikaanse president Joe Biden de implementatie van de FinCEN regels bij zijn aantreden bevroor.

“Dit draait allemaal om DeFi […] Dit is de Treasury Department dat probeert uit te zoeken hoe het jurisdictie over DeFi kan krijgen”, verklaarde Chervinsky.

Chervinsky, één van de belangrijkste voorstanders voor een effectieve crypto regulering, verklaarde verder dat de Treasury Department de oppositie tegen het amendement beïnvloed heeft dat netwerk validators vrij probeerde te stellen en te specificeren dat enkel gecentraliseerde uitwisselingen onder deze bepalingen van het wetsvoorstel zouden vallen, aangezien het gewijzigde wetsvoorstel DeFi niet ‘correct kan vastleggen’.

Ze vreesden dat er beweerd zou kunnen worden dat DeFi participanten als netwerk validators beschouwd kunnen worden en dus van de Bill vrijgesteld kunnen worden, voegde hij eraan toe.

Hij wees er daarnaast op dat een ander amendement een vrijstelling voor Proof of Work miners goedkeurde, ondanks alle milieukosten van zo’n type mining, maar een dergelijke vrijstelling op onredelijke wijze voor Proof of Stake validators geweigerd werd.

“De Treasury Department had een belangrijke rol bij het opstellen van de inhoud ervan gespeeld en zorgde er alsmede voor dat elke herziening die we voorstelden voor een goedkeuring of afwijzing naar de Treasury Department terugging”, legde de advocaat uit.

De Infrastructure Bill voor crypto tax rapportage is vorige week met haar last-minute toevoegingen door de Senaat aangenomen. Indien het op dezelfde wijze geïmplementeerd wordt, dan zullen deze vage bepalingen en strenge rapportagevereisten naar verwachting ernstige gevolgen voor cryptominers, validators en wallet ontwikkelaars hebben.