De FCA stelt aanvullende eisen aan cryptobedrijven

De FCA stelt aanvullende eisen aan cryptobedrijven

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022
Foto van de skyline van Londen

De financiële toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk is van plan om crypto-uitwisselingen en crypto wallet bewaarders meer gedetailleerde informatie over hun financiële verslagen te laten verstrekken, met het argument dat dit hen zal meehelpen bij het tegengaan van het witwassen van geld

De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft een document gepubliceerd, getiteld de Extension of Annual Financial Crime Reporting Obligation, waarin de plannen van de toezichthoudende waakhond onthuld worden om de financiële criminaliteit rapportagevereisten voor cryptobedrijven in het Verenigd Koninkrijk uit te breiden.

Deze stap is het laatste nalevingsmandaat dat op de cryptogeld activiteiten in het land geïmplementeerd zal worden.

Volgens deze nieuwe regelgeving zijn crypto-uitwisselingen en wallet providers, ongeacht hun jaarlijkse inkomsten, verplicht om uitgebreide financiële rapporten in te dienen. Deze nieuwe wet wordt naar verwachting vanaf januari 2022 van kracht.

“We stellen voor om de reikwijdte van de bedrijven die ons REP-CRIM informatie moeten verstrekken uit te breiden tot bedrijven die gereguleerde activiteiten uitoefenen, waarvan wij menen dat ze een hoger witwasrisico kunnen opleveren. Deze verlenging zal onafhankelijk zijn van de omzetdrempel van een bedrijf”, luidt het document.

De FCA staat open voor commentaar en inzendingen met betrekking tot de voorstellen in het document en heeft het publiek geadviseerd om hun opmerkingen ter overweging vóór 23 november 2020 in te dienen. De beleidsverklaring, die eventuele definitieve regels zal bevatten, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden vrijgegeven.

De toezichthouder legde uit dat deze geplande uitbreiding deel uitmaakt van haar inspanningen om toezicht op de antiwitwaspraktijken te houden. De toezichthouder voerde in het document aan dat deze maatregelen belangrijk zullen zijn om ervoor te zorgen dat de regelgevingsprotocollen van het agentschap door data aangestuurd worden.

“Wij zijn van mening dat deze aanpak zal resulteren in het verbeteren van de anti-witwassystemen en controles van bedrijven, het verminderen van de feitelijke risico’s op het witwassen van geld en het helpen verbeteren van de algehele integriteit van het Britse financiële systeem. Het is ook in lijn en bouwt voort op onze datastrategie, die eerder dit jaar werd aangekondigd, om data en data-analyse te gebruiken om de manier waarop we reguleren te transformeren en de last voor bedrijven te verminderen.”

Deze nieuwe verplichting voor cryptobedrijven om financiële misdrijven te melden, is ook in overeenstemming met de vijfde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie (AMLD-5).

De FCA liet verder doorschemeren dat er in de toekomst aanvullende rapportageverplichtingen voor cryptobedrijven kunnen worden verwacht. Dit jaar markeert een aanzienlijke toename in de monitoring door de Britse toezichthouder van de opkomende cryptogeld industrie van het land.

Voorafgaand aan dit nieuwe mandaat heeft de FDA tevens vastgesteld dat alle crypto startups in het land exploitatievergunningen bij het agentschap moeten aanvragen, waarbij ze waarschuwingen verspreiden over crypto-uitwisselingen die in het land zaken blijven doen zonder de nodige goedkeuringen te hebben verkregen.