De Riksbank beoordeelt de levensvatbaarheid van digitale valuta’s van de centrale bank

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

De Riksbank beoordeelt de levensvatbaarheid van digitale valuta’s van de centrale bank

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

De studie van de centrale bank van Zweden naar central bank digital currencies (CBDC’s) heeft gemengde resultaten opgeleverd

De centrale bank van Zweden, de Riksbank, heeft de levensvatbaarheid van central bank digital currencies (CBDC’s) voor de lokale markt geanalyseerd en heeft de gemengde resultaten bekendgemaakt.

Via een economische beoordeling van 96 pagina’s onderzocht ‘s werelds oudste centrale bank vier modellen voor de implementatie van een digitale versie van de Zweedse kroon, die ze de ‘e-kroon’ noemen. De bank heeft tevens gekeken hoe goed de verschillende modellen bij haar beleidsdoelen passen.

De geschetste beleidsdoelen omvatten het volgende:

  • Een stabiele waardeopslag en rekeneenheid bevorderen
  • Een ‘lender of last resort’ zijn (LOLR)
  • Het bieden van een veilig betaalmiddel en afwikkeling
  • Hulpmiddelen bieden om de financiële stabiliteit te behouden

De vier modellen die in het onderzoek beoordeeld worden, omvatten deze scenario’s:

  • Een gecentraliseerde e-kroon voorziening zonder tussenpersonen
  • Een gecentraliseerde e-kroon met tussenpersonen
  • Decentrale oplossingen met tussenpersonen
  • Een synthetische e-kroon

De beoordeling merkte op dat hoewel alle modellen hun eigen voor- en nadelen hebben, “sommige beter lijken te voldoen aan de huidige behoeften van de Zweedse betaalmarkt dan andere.”

In het eerste model zou een gecentraliseerde e-kroon voorziening zonder tussenpersonen betekenen dat de bank de volledige verantwoordelijkheid voor de gehele distributieketen van de CBDC op zich zou nemen. In het onderzoek wordt erkend dat dit de Riksbank een geheel andere rol zou geven, vergelijkbaar met die van grote retailbanken.

In het tweede scenario is het model vergelijkbaar met de huidige lokale financiële infrastructuur, in die zin dat het gebaseerd is op een partnerschap tussen de centrale bank en particuliere dienstverleners. De Riksbank blijft op groothandelsniveau een prominente speler van de betalingsmarkt. Dit zou echter betekenen dat de bank geen operationele rol speelt in de distributieketen.

Als de CBDC de vorm zou aannemen van een gedecentraliseerde oplossing met tussenpersonen, dan zouden alle tussenpersonen die betrokken zijn bij de e-kroon een directe contractuele relatie met de klant hebben.

De Riksbank zou een noodplan moeten hebben als één of meer tussenpersonen zouden falen.

Het definitieve model zou meer instellingen toegang verstrekken tot real-time bruto-vereveningssystemen (RTGS), en van de vier opties lijkt deze het meest op de bestaande situatie. De rol van de centrale bank zou hierbij zijn om te bemiddelen in het betalingssysteem, met de particuliere markt als secundaire laag die de klanten dient.

Hoewel de synthetische digitale versie van de Zweedse kroon levensvatbaar is, wordt deze mogelijk niet geclassificeerd als een CBDC.