Het Tracey Project: via BSC microkredieten aan KMO’s verstrekken

Het Tracey Project: via BSC microkredieten aan KMO’s verstrekken

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022
Conceptfoto van een bureau met een microkrediet klembord

Het project, mogelijk gemaakt door de Binance Smart Chain (BSC), zal microkredieten aan KMO’s en micro-ondernemingen verstrekken, met partners als WWF-Philippines, UnionBank, Easyfi, TX en Streamr

Het Tracey Project heeft zijn integratie met de Binance Smart Chain aangekondigd. Het doel van het project, onder leiding van TX – Tomorrow Explored, is om de financiële inclusie in opkomende markten te verbeteren; dit door middel van de ontwikkeling van de blockchain aangestuurde traceerbaarheid en handelsgegevens-app, Tracey. Participanten zijn onder meer WWF-Philippines, Union Bank of the Philippines, Easyfi en Streamr.

1,7 miljard mensen hebben wereldwijd geen toegang tot een institutionele financiering. Deze zogenaamde ‘bankloze’ individuen vind je meestal geconcentreerd onder de armere huishoudens, waarbij ongeveer een kwart van de volwassenen zonder een bankrekening in de armste 20% van de huishoudens binnen hun economie leeft.

Tracey helpt kleinschalige vissers in opkomende markten een toegang tot financiering te verkrijgen door geverifieerde informatie over hun visvangst en handel te delen. Deze handelsgegevens worden door kredietverstrekkers gebruikt om hun kredietwaardigheid te bepalen en om, op basis van de geschiktheid van de kredietnemer, een geschikte microfinanciering aan te bieden.

Goedkope en efficiënte toegang tot kapitaal kan voor vissers een stimulans zijn om handelaren en visverwerkers nauwkeurige gegevens over hun vis te verstrekken. Tegelijkertijd kan het helpen bij het aanpakken van enkele traceerbaarheid problemen die zich voordoen tijdens de eerste stappen van de activiteit, terwijl het tevens voor verbeterde vangstgegevens zorgt bij het aan land brengen om zo te helpen bij het informeren van visserij beheersmaatregelen door lokale autoriteiten.

De Binance Smart Chain zal als de blockchain infrastructuur voor de app gebruikt worden en het Easyfi gedecentraliseerde uitleen protocol. De Tracey app zal met zowel de gecentraliseerde financiën (UnionBank of the Philippines) als gedecentraliseerde kredietverstrekkers (Easyfi) geïntegreerd worden, waardoor ze een toegang tot de handelsgegevens verkrijgen die door de gebruikers van de app zijn vastgelegd en zo mogelijk een microfinanciering aanbieden.

Een uitbreiding naar crypto lening in het Tracey Project verwijdert de geografische barrières voor een schaalvergroting van het product, iets dat wel ​​bij traditionele bankinstellingen bestaat. De Binance crypto-uitwisseling is qua handelsvolume de grootste ter wereld en heeft wereldwijd 12 miljoen gebruikers. Dankzij deze samenwerking zal de Tracey oplossing het verstrekken van leningen in meer dan 180 landen kunnen vergemakkelijken.

Binance zal aan verschillende proefrondes deelnemen, waarvan de eerste in maart 2021 in de Filippijnen plaatsvindt in het door het WWF geleide Fishery Improvement Program (FIP). Na dit proefproject heeft het product het potentieel om naar andere kleinschalige operators in diverse FIP locaties uit te rollen.

Over TX – Tomorrow Explored

TX – Tomorrow Explored is een advies en softwareontwikkeling bedrijf dat gespecialiseerd is in technische data-economieën. Dit via de toepassing van blockchain technologie en gedecentraliseerde data.

Over Streamr

Streamr werkt aan het real-time dataprotocol van het gedecentraliseerde web. Dit omvat een schaalbaar en veilig met lage latentie P2P netwerk voor het leveren en uitwisselen van gegevens. Als onderdeel van de visie werkt Streamr aan een realtime data marktplaats.

Over WWF-Philippines

WWF-Philippines werkt sinds 1997 als een nationale organisatie van het WWF netwerk. Als de 26e nationale organisatie in het netwerk heeft WWF-PH met succes verschillende natuurbeschermingsprojecten geïmplementeerd om zo enkele van de biologisch meest significante ecosystemen in Azië helpen te beschermen.