Kan 2020 een einde maken aan Stablecoin?

Kan 2020 een einde maken aan Stablecoin?

By Chris Roper - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

De aan fiat geld gekoppelde stablecoin is momenteel in het vizier, aangezien de International Financial Stability Board centrale banken adviseert om deze te verbieden.

De FSB (Financial Stability Board) is opgericht om de werkzaamheden van nationale financiële autoriteiten op internationaal niveau te coördineren, om zo mee te helpen bij de uitvoering van het regelgevings- en toezichtbeleid in de financiële sector.

Een consultatiedocument dat gisteren is vrijgegeven was een reactie op een verzoek van de G20 in juni 2019 aan de FSB om bepaalde regelgevingskwesties te onderzoeken die zich zouden kunnen voordoen bij de introductie van ‘Global Stable Coins’ (GSC).

Het uitgebreide 67 pagina’s tellende document behandelt veel gepercipieerde uitdagingen die deze digitale valuta’s met zich mee kunnen brengen, waaronder de acceptatie ervan in meerdere rechtsgebieden, risico’s voor de financiële stabiliteit, kwetsbaarheden veroorzaakt door meerdere functionaliteiten, grensoverschrijdende regelgeving, toezicht en controle.

Na de bedreigingen te hebben beschreven die deze gecentraliseerde munten kunnen opleveren, heeft de FSB tien aanbevelingen op hoog niveau gedaan om de potentiële risico’s voor financiële stabiliteit en marktintegriteit te beperken. Eén van deze aanbevelingen was dat centrale banken de stablecoins volledig zouden moeten verbieden. Andere voorstellen zijn gericht op het dichten van de potentiële hiaten in de regelgeving (of mazen in de wet) die in de nabije toekomst kunnen worden benut.

Het internationale bestuur vestigt tevens de aandacht op andere kwesties die nog niet zijn aangepakt, zoals gegevensprivacy, mededingingsbeleid, belastingen, monetair beleid, monetaire soevereiniteit, valutasubstitutie en andere macro-economische problemen.

Aan dit document zal waarschijnlijk nog gevolg worden gegeven, en sommigen zijn nu al van mening dat dit het bewijs kan zijn wat de centrale banken nodig hadden om directe concurrenten van fiat valuta uit te schakelen. In december vorig jaar uitte Christine Lagarde haar bezorgdheid over de verwarde use-cases van stablecoins en de technische details. Tijdens de persconferentie van de ECB raad van bestuur in december 2019, verklaarde ze:

“Mijn persoonlijke overtuiging is dat we gezien de ontwikkelingen die we zien, niet zozeer in het Bitcoin segment maar in de projecten met stablecoins, hier beter op voorbereid moeten zijn.”

Andere cryptoliefhebbers die van mening waren dat stablecoins het cryptogeld van hun ‘decentralisatie’ kernfilosofie hadden beroofd, zullen ongetwijfeld wat enthousiaster zijn over deze ontwikkeling, die namelijk veel investeerders van de GSC’s weg kan houden en richting de Bitcoin en andere altcoins kan leiden.

De acties die, aan hand van de aanbevelingen van de FSB, genomen zullen worden genomen zal enorme gevolgen hebben voor de hele crypto omgeving, en hoewel het kan voorkomen dat bepaalde stablecoins zoals Libra zelfs maar van de grond komen, kunnen de prijzen van goed ingeburgerd cryptovaluta’s omhoogschieten.