Nieuwe door referendum geleide governance structuur voorgesteld voor Polkadot

Nieuwe door referendum geleide governance structuur voorgesteld voor Polkadot

By Dan Ashmore - Kort bericht
Bijgewerkt 26 January 2023

Polkadot, de elfde grootste cryptocurrency met een marktkapitalisatie van meer dan $ 7 miljard, krijgt mogelijk een opknapbeurt van het totale bestuurssysteem.

Gov2

Het voorstel, dat in ontwikkeling bekend staat als Gov2, kan in het algemeen worden samengevat als een streven om zowel de decentralisatie als de besluitvormingsefficiëntie van het netwerk te vergroten. Om dit te doen, zullen referenda het enige eersteklas besluitvormingsmechanisme zijn. Het zal contrasteren met de huidige vorm van governance, doordat veel beslissingen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Met het systeem dat de afgelopen jaren van kracht is geweest, heeft een technocratische commissie zaken als tijdlijnen beheerd; een goedgekeurde, gekozen uitvoerende “government” heeft parameters, admin- en uitgavenvoorstellen beheerd; voor al het andere is er een algemeen stemsysteem ingevoerd, waarbij belanghebbenden op de lange termijn worden beloond met meer invloed.

Huidige nadelen

Dit huidige systeem heeft gediend om het aantal beslissingen dat tegelijkertijd plaatsvindt te beperken, gezien het enkele ‘alles of niets’ referendummodel – dat wil zeggen dat alle referenda de maximale hoeveelheid macht hebben. Mede hierdoor kan er maar op één referendum tegelijkertijd gestemd worden en duren deze stemrondes standaard meerdere weken. Bovendien is de gekozen uitvoerende macht een gecentraliseerd orgaan en ook niet anoniem, en kan daarom op de een of andere manier onder druk worden gezet.

Het huidige systeem biedt echter ook functies die niet worden gewijzigd. Zo moet 50% van het totale belang in het systeem, als ze naar hun mening voldoende overtuigingskracht hebben, uiteindelijk de toekomst van het systeem kunnen bepalen. Er zal ook een groter gewicht worden toegekend aan degenen die bereid zijn hun tokens langer in het systeem te vergrendelen.

Het referendum mechanisme

Laten we eens kijken hoe een referendum werkt, aangezien het nieuwe netwerk deze binnenkort zou kunnen gaan gebruiken.

Wanneer een referendum in eerste instantie wordt gemaakt, is stemmen door iedereen in de gemeenschap onmiddelijk mogelijk. Het bevindt zich echter niet in een staat waarin het kan eindigen, of anderszins zijn stemmen kan laten tellen, goedkeuren en summier vaststellen. In plaats daarvan moeten referenda aan een aantal criteria voldoen voordat ze worden verplaatst naar een staat die bekend staat als Deciding. Totdat ze in deze staat zijn, blijft het onbeslist.

De criteria waaraan moet worden voldaan zijn drieledig: Ten eerste hebben alle referenda een aanloopperiode. Dit is een bepaalde tijdspanne die moet zijn verstreken nadat het voorstel is ingediend voordat het besluit kan beginnen, met een opzegtermijn die de mogelijkheid van “decision sniping” verkleint, waarbij een aanvaller die een aanzienlijke hoeveelheid stemmen heeft, zou kunnen proberen een voorstel snel te laten goedkeuren nadat het voorstel is ingediend, en de totale stemgerechtigde bevolking geen tijd te geven om dit te overwegen en te stemmen.

Ten tweede moet er ruimte zijn voor de beslissing. Alle tracks hebben hun eigen limiet op het aantal referenda dat tegelijkertijd kan worden beslist. Hoe krachtiger de Origins op de baan zijn toegestaan, hoe lager deze limiet.

Ten slotte moet er een Decision Deposit worden gedaan om spamming of een overvol systeem te voorkomen.

Voorstellen die na 28 dagen niet zijn goedgekeurd, worden standaard als afgewezen beschouwd. Op dit moment kan het Decision Deposito worden gerestitueerd.

Annulering

Natuurlijk zijn er problemen waarbij een voorstel waarover wordt gestemd, een probleem blijkt te bevatten. In Gov2 is er een speciale manier om in te grijpen, bekend als Cancellation. Deze operatie verwerpt onmiddellijk een lopend referendum, ongeacht de status ervan.

Cacellation is zelf een bestuursoperatie waarover het netwerk moet stemmen om te worden uitgevoerd. Dit vormt een mogelijk probleem met de tijdlijn, en om nuttig te zijn, moet het doorgeven van een annuleringsvoorstel aanzienlijk sneller zijn dan enig mogelijk doelvoorstel. Als zodanig heeft annulering zijn eigen Origin and Track, die een lage doorlooptijd en goedkeurings- / ondersteuningscurves heeft met iets scherpere verlagingen van hun drempels, om te slagen.

Het is een mooie manier om de angst voor centralisatie in evenwicht te brengen, met de realiteit van efficiëntie.

Laatste gedachten

Dit is natuurlijk allemaal maar een voorstel. Desalniettemin zijn er enkele zeer interessante aspecten aan Gov2 en het zal intrigerend zijn om te zien hoe het zal eindigen. Bearmarkten zijn zowel een tijd om te bouwen als een tijd om de bestaande infrastructuur te verbeteren, dus het is veelbelovend om dergelijke voorstellen te bekijken, of ze nu worden aangenomen of niet.

Gov2 zal binnenkort op Kusama worden gelanceerd, na de laatste professionele audit van de code. Na een testperiode op Kusama wordt vervolgens een voorstel gedaan voor het Polkadot netwerk, om over te stemmen.