Overheden kijken naar blockchain technologie om mee te helpen in de strijd tegen COVID-19

Overheden kijken naar blockchain technologie om mee te helpen in de strijd tegen COVID-19

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

Blockchain wordt momenteel ingezet om de inspanningen tegen de verspreiding van het coronavirus te vergroten

Overheden en instellingen hebben wereldwijd massaal geïnvesteerd in financiële en personele middelen om de strijd tegen de pandemie voort te zetten. Deze inspanningen worden vergroot door het gebruik van technologie, zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie bij onderzoek, of 5G voor een betere verspreiding en transmissie van informatie.

Hoewel blockchain technologie traditioneel met cryptogeld geassocieerd wordt, heeft het wel het potentieel om bij te dragen aan de strijd tegen COVID-19. De meest recente toepassing is in de gezondheidszorg en de voedselvoorzieningsketens terug te vinden.

Deze industrieën profiteren, te midden van de pandemie, aanzienlijk van blockchain platforms omdat het gebruikt kan worden om de verspreiding van pandemisch materiaal, zoals de distributie van hulpgoederen en donaties, op een snelle en transparante manier te monitoren, zonder dat de technologie gebruikersgegevens schendt.

Een andere toepassing van het blockchain platform is via zijn digitale identiteit. Bedrijven kunnen via blockchain platforms met elkaar samenwerken als het gaat om het onderzoeken van manieren om het coronavirus te bestrijden of om er een remedie voor te ontwikkelen. Contact traceringstoepassingen kunnen alsook op de blockchain gebouwd worden om zo anonimiteit mogelijk te maken.

Betrouwbare medische gegevens zijn cruciaal in de strijd tegen het coronavirus en verschillende organisaties zijn tijdens de pandemie reeds beschuldigd van gegevensmanipulatie. Blockchain kan hierbij assisteren door de mogelijkheid van de details van de blockchain door externe gebruikers te bewerken of te wijzigen flink te verminderen, opdat enkel transparante en onveranderlijke medische gegevens beschikbaar worden gesteld.

Een andere manier waarop deze technologie tegen het coronavirus ingezet kan worden, is het uitzetten van een wereldwijde pandemie kaart die op blockchain gebaseerd is. Dit kan gebruikt worden om de verspreiding van het virus te volgen, zoals het aantal besmette burgers, het aantal sterfgevallen, plus het aantal personen dat succesvol hersteld is.

Gedecentraliseerde betaalmethoden kunnen alsook een rol spelen bij het verslaan van het virus. Het stelt bedrijven in staat betalingen via cryptovaluta’s te ontvangen, zonder het risico te hoeven lopen om door het gebruik van contant geld het virus te verspreiden.

Bovendien zijn supersnelle crypto betaalsystemen in staat om in slechts enkele seconden grensoverschrijdende transacties te vergemakkelijken. Dit maakt, met behulp van meerdere gesynchroniseerde grootboeken en verwerkingsknooppunten, geldoverdracht via gedistribueerde grootboektechnologie mogelijk. Dit heeft evenzo het potentieel om het risico van één enkel controlepunt te verminderen.

Blockchain wordt momenteel in donatiecampagnes gebruikt, waarbij geld ingezameld wordt voor medisch onderzoek plus apparatuur om daarmee hulp te bieden tijdens de pandemie. Een voorbeeld hiervan is het Covir blockchain project dat met Octopus robots samenwerkt om bio veiligheidslicenties voor robots te financieren, die verantwoordelijk zijn voor het ontsmetten van grote gebouwen tijdens en na de COVID-19 pandemie. Het doel van het Covir blockchain project is om het mogelijk te maken dat meer Octopus robots licenties verkrijgen, opdat ze vervolgens wereldwijd ingezet kunnen worden.

Blockchain technologie kan transparantie tijdens fondsenwerving en donatiecampagnes bevorderen. Het kan mensen tevens een manier aanreiken om de herkomst van de fondsen te volgen, om er op deze wijze voor te zorgen dat ze voor de juiste doeleinden gebruikt worden.