Regelgevers onthullen hoe een Canadees cryptobedrijf ten onder is gegaan als gevolg van het Ponzi plan van de overleden oprichter

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

Regelgevers onthullen hoe een Canadees cryptobedrijf ten onder is gegaan als gevolg van het Ponzi plan van de overleden oprichter

By Onose Enaholo - Kort bericht
Bijgewerkt 26 January 2023

In 2019 stortte het Canadese crypto handelsplatform Quadriga CX in. De OSC ontdekte hoe deze ineenstorting het gevolg was van een wanbeheer van fondsen

De grootste effecten regulator van Canada onthulde dat de ineenstorting van het lokale cryptogeld handelsplatform Quadriga CX vorig jaar werd veroorzaakt door een Ponzifraude  van Gerald Cotten, die in december 2018 onverwacht overleed.

Volgens de Facebook pagina van het bedrijf stierf Cotten op 30-jarige leeftijd als gevolg van complicaties van de ziekte van Crohn, terwijl hij vrijwilligerswerk deed in een weeshuis in India. Zijn overlijden werd in januari 2019 medegedeeld.

In februari van dat jaar had Quadriga de activiteiten stopgezet en surseance van betaling aangevraagd. Het bedrijf had meer dan 76.000 cliënten die samen 215 miljoen Canadese dollar (158.890.375 USD) aan activa verschuldigd waren; waarvan ongeveer 40 procent van deze cliënten uit Ontario afkomstig waren. Dit bracht de OSC ertoe het voortouw te nemen bij het onderzoek van deze zaak.

Hun onderzoek, dat tien maanden in beslag nam, omvatte het houden van interviews met kroongetuigen, het analyseren van handels- en blockchain gegevens, plus de samenwerking met diverse regelgevende instanties in Canada en in het buitenland.

“Wat er bij Quadriga heeft plaatsgevonden, was een ouderwetse fraude, verpakt in moderne technologie”, onthulde een medewerker van de Ontario Securities Commission (OSC).

Het personeelslid voegde eraan toe dat hoewel de openbare publicatie van een onderzoeksrapport zeldzaam is, de autoriteiten ook van mening waren dat “de tienduizenden inwoners van Ontario die Quadriga CX hun geld en crypto activa hadden toevertrouwen, het verdienden om te weten wat er precies gebeurd is.”

Het rapport onthulde dat Cotten, wanneer de prijs van crypto activa veranderde en hij verliezen begon te lijden, het tekort dat hierop volgde door deposito’s van andere cliënten afdekte.

Richard Niedermayer, de advocaat van Cotten’s weduwe, reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

“Het bewijs toont aan dat het grootste deel van het tekort van de 169 miljoen aan activa het gevolg was van het frauduleuze gedrag van Cotten, dat allerlei vormen aannam”, aldus het onderzoeksrapport.

“Cotten werkte zonder een goed systeem van toezicht of interne controles en kon zo jarenlang, ongecontroleerd en onopgemerkt, de activa van cliënten misbruiken waardoor uiteindelijk het hele platform ten val kwam.”

Ongeveer 76.000 investeerders uit Canada en de rest van de wereld verloren gezamenlijk ten minste 169 miljoen CAD (124,2 miljoen USD) door de ineenstorting van Quadriga CX in 2019. Regelgevers voegden eraan toe dat ongeveer 115 miljoen CAD (84.987.875 USD) van dit bedrag te wijten was aan de frauduleuze handel van Cotten.

Volgens de OSC was het platform ongeveer 215 miljoen CAD (158.896.825 USD) verschuldigd aan zijn cliënten. Cotten had bovendien activa voor persoonlijk gebruik overgeheveld, aangezien er ontdekt werd dat hij tussen mei 2016 en januari 2018 ongeveer 24 miljoen Canadese dollar aan zichzelf en aan Robertson had overgedragen.

Ongeveer 46 miljoen CAD (33.991.930 USD) is geïnd door Ernst & Young, de curator, en aan cliënten uitbetaald. Cotten en Robertson hebben tevens activa geretourneerd, met een waarde dat geschat wordt op ongeveer 22 miljoen Canadese dollar (16.257.010 USD).