SEC sancties voor Abra voor niet-geregistreerde swaptransacties

Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?
Memeinator Munt
VOLGENDE x100 PRESALE?

SEC sancties voor Abra voor niet-geregistreerde swaptransacties

By Benson Toti - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022
Foto van het SEC embleem met vooraan altcoins en Amerikaanse dollars

Abra en Plutus Technologies Philippines Corp moeten nu in totaal 300.000 dollar aan boetes betalen en moeten tevens een sommatiebrief opvolgen

Twee Amerikaanse toezichthouders, de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hebben aangekondigd dat ze Abra en haar gerelateerde onderneming Plutus Technologies Philippines hebben gesanctioneerd.

In het bevel van de SEC legde de toezichthouder uit dat de twee bedrijven “voor niet-geregistreerde op effecten gebaseerde swaptransacties” aangeklaagd zijn. Beide bedrijven zouden naar eigen zeggen op effecten gebaseerde swaps zonder registratie aan retailbeleggers hebben aangeboden en verkocht en zij hebben deze swaps niet op een geregistreerde nationale uitwisseling verhandeld.

Abra en Plutus zijn overeengekomen om een sommatiebrief op te volgen en twee boetes van respectievelijk 150.000 dollar aan respectievelijk de SEC en de CFTC te betalen. Abra moet zo in totaal 300.000 dollar aan boetes betalen.

De bedrijven hebben geen enkele beschuldigingen in de bevindingen toegegeven of ontkend.

Abra zou naar verluidt in februari 2019 de registratievereisten hebben geschonden door beleggers toegang te verstrekken tot de prijsbewegingen van effecten, ETF aandelen en op blockchain gebaseerde financiële transacties. Vervolgens zorgden ze er niet voor dat gebruikers van de app officiële contract deelnemers waren zoals gedefinieerd is in de effectenwetgeving.

Hoewel een deel van Abra’s activiteiten naar het buitenland is verplaatst, wijst de SEC erop dat de in Californië gevestigde werknemers van het bedrijf degenen waren die de swapcontracten ontworpen hadden en op de markt brachten. Ze hebben tevens gebruikers gescreend en goedgekeurd die deze future contracts zouden kopen.

Daniel Michael, het hoofd van de Complex Financial Instruments Unit van de SEC Enforcement Division, benadrukte dat bedrijven deze registratievereisten niet kunnen negeren, aangezien ze ontworpen zijn om beleggers de nodige informatie te verlenen om effectentransacties te evalueren.

“Bovendien mogen bedrijven die op effecten gebaseerde swaps structureren en uitvoeren, de federale effectenwetgeving niet omzeilen door uitsluitend transacties aan te gaan met onprofessionele niet-Amerikaanse beleggers en hiervoor een buitenlandse entiteit op te richten om als tegenpartij op te treden, terwijl ze cruciale onderdelen van hun activiteiten in de Verenigde Staten uitoefenen,” legde Michael uit.

In een afzonderlijke reeks sancties vereist de CFTC dat het bedrijf een civiele geldboete van 150.000 dollar betaalt “voor het buiten een uitwisseling om aangaan van illegale swaps in digitale activa en vreemde valuta met Amerikaanse en buitenlandse klanten, plus schendingen van de registratie”.

Abra werd in 2014 opgericht en heeft vervolgens via tien financieringsrondes in totaal 52,5 miljoen dollar opgehaald. Het bedrijf heeft geen commentaar gegeven op het bevel. De SEC heeft de groeiende populariteit van digitale activa nauwlettend in de gaten gehouden. De website van de toezichthouder biedt leermiddelen voor initial coin offerings (ICO’s) en cryptogeld ter begeleiding van het publiek.