Zuid-Afrika zet de eerste stappen naar een crypto regulerend kader

De hipste nieuwe meme coin Potentieel Voor X100
Shiba Memu Munt Shiba Memu Munt Shiba Memu Munt
Koop Nu
De hipste nieuwe meme coin Potentieel Voor X100
Shiba Memu Munt Shiba Memu Munt Shiba Memu Munt
Koop Nu

Zuid-Afrika zet de eerste stappen naar een crypto regulerend kader

By Jack Pearson - Kort bericht
Bijgewerkt 06 July 2022

De financiële toezichthouders van Zuid-Afrika brengen een document uit waarin het land een behoedzame maar welkome houding toont ten aanzien van de integratie van cryptogeld als medium voor transacties.

Afgelopen dinsdag hebben de South African Intergovernmental Fintech Working Group (IFWG) en de CAR WG een document gepubliceerd met verschillende aanbevelingen voor de ontwikkeling van een nieuw crypto regulerend kader. Hoewel het land sinds 2014 de ontwikkeling van cryptogeld voorzichtig in de gaten heeft gehouden, erkent het document dat de lokale toezichthoudende inspanningen om transacties veiliger en zekerder te maken ontbraken.

Zuid-Afrika is één van de vele landen wereldwijd die een strikte regelgevende houding heeft ten opzichte van cryptogeld. Desondanks staat het land over het algemeen redelijk neutraal tegenover de aanwezigheid ervan. Hoewel het document een strikte reeks van aanbevelingen verstrekt aan de aanbieders van crypto activa, relevante autoriteiten, handelaren en klanten om deze op te volgen, verbiedt het binnen zijn grenzen niet de aanwezigheid van crypto transacties.

Het document beveelt tevens aan dat de entiteiten die cryptogeld activadiensten aanbieden formeel erkend worden als Crypto Asset Service Providers (CASP’s) en zich moeten registreren bij het Financial Intelligence Center (FIC). In ruil voor deze erkenning verplicht dit alle CASP’s om zich te houden aan de vereisten inzake het witwassen van geld en KYC.

Eén aspect van de aanbeveling omvatte de noodzaak om informatie over initiators en begunstigden in een crypto activatransactie op te slaan, en deze op verzoek beschikbaar te stellen aan de relevante regelgevende en/of wetshandhavingsinstanties.

Het document adviseerde tevens de implementatie van een verbeterd monitoringprogramma voor de CAR WG, met de nadruk op marktkapitalisatie, het aantal en klantenbestand van crypto activa handelsplatforms, evenals de diensten die zij leveren, handelaren of retailers die cryptobetalingen accepteren, het volume van transacties met crypto activa en grensoverschrijdende crypto transacties.

Het document beveelt aan dat crypto activa’s ongewijzigd blijven, zonder juridische status, en niet erkend mogen worden als een vorm van e-valuta.

Met betrekking tot het betalen met crypto activa’s stelt het artikel dat “het gebruik van crypto activa’s voor betalingsdoeleinden wellicht overwogen kan worden en voorlopig ​​op eigen risico van de gebruiker is toegestaan.” Daarna volgt er een advies voor de herziening van de National Payment System (NPS) wet.

Ten slotte zijn Initial Coin Offerings (ICO’s) erkend als een legitieme financieringsbron voor kleine bedrijven. Het document stelt dat “ICO’s als middel om kapitaal aan te trekken, zijn ondergebracht binnen het regelgevingskader voor startende bedrijven om zo kapitaal aan te kunnen trekken.”