HomeAave
Aave logo
Aave med eToro

Hva er Aave og hvordan fungerer det?

Aave logo
Aave (AAVE)
...
24-timers endring
...
7-dagers endring
...
Markedsverdi
...

AAVE er en etterfølger av ETHLends LEND-token, og er styringstokenet til Aave-plattformen som gir innehavere rett til å stemme på beslutninger om nye tjenester og funksjoner, samt å gjøre endringer i eksisterende funksjoner. Selv om det er en relativt ny plattform har den allerede oppnådd stor suksess.

Selv om denne virtuelle valutaen for mange er et godt verdilager og en utmerket måte å sikre seg mot inflasjon av fiat, er Aave mer enn bare dette. Muligheten til å tjene ved å låne ut ledige tokens, sammen med den økende prisen, gjør det til et interessant alternativ.

Hvorfor ble Aave oppfunnet?

Utbredelsen av desentralisert finans (DeFi) endret hvordan folk låner og låner ut penger. Tradisjonelt fungerer mellomledd, som bankene ,som markedsplasser, depoter og tilretteleggere, alt samlet i ett. De oppsøker folk som ønsker å investere i ulike ordninger for å tjene passiv inntekt og garantere dem fortjeneste gjennom en fast avkastning.

Samtidig henvender folk som trenger penger seg til disse institusjonene for å få lån. Institusjonene tjener på differansen mellom rentene de krever av låntakere og det de lover investorene.

Det høres enkelt ut i prinsippet, men virkeligheten er veldig annerledes. Låntakere møter mange hindringer før lånet blir godkjent. Institusjonene har svært spesifikke betingelser, som en dokumentasjonsprosess for å undersøke om låntaker vil være i stand til å betale tilbake lånet, krav om sikkerhet som forsikring mot mislighold, og å tilby lånet til noen ganger svært høye rentesatser.

Grådigheten har økt og långivere mottar i dag et nominelt beløp, som knapt dekker inflasjonsraten til fiat. På den annen side blir låntakere fløyet med renter som er vanskelige å betale tilbake.

Aave er en kryptoutlånsplattform som utnytter bruken av blokkjede og smartkontrakter for å eliminere mellommannen fullstendig, og tilbyr lavere renter til låntakere og høyere fortjenestemarginer til långivere. I kjernen er AAVE-tokenet, et overskuddsgenererende og styrings-token.

Er du klar til å investere i Aave??

Hvordan fungerer Aave og hvilken teknologi ligger bak?

Aave-nettverket bruker peer-to-peer-teknologi, som drives av datamaskiner som er sammenkoblet og alle transaksjonsdata er matematisk bevist og delt på den digitale hovedboken. Kodestykker, kalt smartkontrakter, kjører på blokkjeden, og muliggjør automatiserte operasjoner når visse parametere er oppfylt.

Kombinasjonen av teknologi og smartkontrakter gjør at Aave kan lage en utlåns- og låneplattform som ikke krever menneskelig interaksjon. Folk tilbyr sine kryptovalutaer som skal lånes til bestemte priser, og andre tar de opp som lån, og setter inn aksepterte kryptovalutaer som sikkerhet. Siden det ikke er noen institusjon i midten betyr dette ingen papirarbeid, ingen venting, lavere renter for låntakere og høyere avkastning for långivere.

AAVE-tokenet kan lånes eller lånes  ut,og til og med brukes som sikkerhet for andre kryptolån, noe som åpner for en helt ny finansverden. Mens utlån av token gir en solid avkastning, kan tokens også stakes for fortjeneste. Samtidig tilbyr den styring, da plattformen er en desentralisert autonom organisasjon (DAO). 

Er Aave ekte penger?

Dette avhenger av hvordan du ser på det. Kryptovalutaer har ulike klassifiseringer avhengig av hvordan ulike tilsynsmyndigheter ser på dem. Selv om det ikke er støttet av en sentralbank, oppfyller AAVE mange egenskaper ved forskjellige eiendeler, inkludert penger.

Selv om AAVE kanskje ikke er like populær som Bitcoin eller andre altcoins, kan den brukes akkurat som penger. Det kan brukes som et betalingsmiddel og har en verdi. Du kan sende og motta AAVE-tokens like enkelt som å sende penger gjennom bankappen din.

På den annen side har AAVE også egenskaper som ligner på edle metaller som gull. Det er en begrenset tilførsel av AAVE-tokens, 16 millioner for å være nøyaktig. Med i underkant av 13 millioner tokens allerede i omløp, blir resten oppbevart for nødinjeksjon i protokollen dersom det skulle bli behov for flere tokens. Med et begrenset tilbud og økende etterspørsel har verdien blitt presset oppover, akkurat som gull.

AAVE-tokenet gir også innehaverne rett til å stemme på utviklingen av plattformen. Akkurat som aksjonærer i et firma kan stemme i saker som gjelder økonomi og drift, kan AAVE-eiere også gjøre det. De kan komme med forslag til eksisterende tjenester eller introdusere nye. Resten av samfunnet kan deretter stemme, hvor flertallet avgjør om forslaget går videre eller ikke.

Selv om det er et ledende token i DeFi-sfæren, mangler det fortsatt global aksept av for eksempel utsalgssteder, sammenlignet med andre altcoins som Litecoin og Monero. Dette kan imidlertid endre seg i fremtiden ettersom Aave fortsetter å tilby fordeler og få aksept.å vokse.

Gebyrer og kostnader ved Aave

Som et blokkjedebasert token er Aave fri for alle geografiske begrensninger og det spiller ingen rolle hvor du befinner deg i forhold til mottakeren. I motsetning til banker, som kan kreve forskjellige priser for forskjellige land, er gebyret det samme overalt for Aave. Selve gebyret er imidlertid i stadig endring.

AAVE-tokens er ERC-20-kompatible og kjøres derfor på Ethereum-blokkjeden. Derfor må transaksjoner betales i GAS, en avgift som deles ut til minere som validerer transaksjoner. Gebyret er kompensasjonen for deres tid og energi. I skrivende stund er det gjennomsnittlige Ethereum-transaksjonsgebyret rundt $6,80.

Ethereum-nettverket er foreløpig begrenset til rundt 10-15 transaksjoner per sekund og dette forårsaker overbelastning i tider med høy aktivitet og kan føre til at transaksjonsgebyret stiger. For å motvirke dette er Aave-protokollen også tilgjengelig på Polygon. Dette andrelagsløsningsnettverket kjører side-chains som er raskere, billigere og likevel i stand til å benytte seg av Ethereums blokkjede for sikkerhet. Gjennomsnittlig transaksjonsavgift på Polygon er en brøkdel av kostnaden ($0,000146).

For operasjoner innenfor Aave-protokollen er gebyret betydelig høyere og forskjellene er store mellom Ethereum og Polygon. Utlån kan koste så mye som $29,40 i skrivende stund på Ethereum-nettverket, og nesten det dobbelte for en låner ($42,30). På den annen side er bruk av Polygon-nettverket rundt $0,000590 for utlån og $0,000850 for lån.

De høye avgiftene på Ethereum kan snart endre seg når det går over til ETH 2.0 og skifter fra den energikrevende Proof of Work-konsensus til den effektive Proof of Stake.

Når det kommer til kryptobørser vil det også påløpe andre kostnader. Børser kan for eksempel kreve innskudds- og/eller uttaksgebyrer for AAVE-tokenene dine, i tillegg til gebyrer for alle handler (maker- og takergebyrer). Hver plattform har sin egen gebyrstruktur som du bør gjøre deg kjent med før du registrerer deg. Å kjøpe AAVE med fiat gjennom bankoverføringer eller debet-/kredittkort kan bety ekstra gebyrer fra banken eller kortleverandøren din, som kan variere betydelig avhengig av din og plattformens plassering.

Hva er fordelene med Aave?

Alle kryptovalutaer stammer fra Bitcoin og dens teknologi – blokkjede. Siden de er laget for å være bedre enn fiat, vil tokens som AAVE gi flere fordeler.

Ved å bruke et peer-to-peer-nettverk er Aave rask, det tar bare noen få minutter å utføre transaksjoner fra en part til en annen. Bortsett fra tiden det tar å registrere transaksjonen i ledgeren, er tiden og innsatsen som kreves på forhånd også minimal. Hvis du vil sende vanlige penger ved hjelp av banker, kan det hende du står overfor den tidkrevende og frustrerende prosessen med å forklare hvorfor du må sende pengene, hvem som mottar dem og hva hensikten med transaksjonen er. Dette er ikke tilfellet med Aave - her er det bare å sende.

For mindre transaksjoner kan det hende at gebyret kan virke høyt, men siden det er uavhengig av beløp og mottakerplassering, blir store volumtransaksjoner stadig billigere å sende, selv på globalt nivå.

Siden Aave er en blokkjedebasert verdi, er det også et uavhengig fungerende system basert på kompleks matematikk. Fordi det ikke er noen enkelt myndighet som kan kontrollere det, er Aave fri for politisk innflytelse. Matematikken bak det desentraliserte systemet gjør det også sikkert, noe som gjør det vanskelig for uærlige aktører å hacke nettverket eller stjele. Videre er hele ledgeren helt åpen, og alle kan se transaksjonene.

Med et begrenset tilbud har AAVE knapphet, som driver verdi på lang sikt, og motvirker den eroderende kjøpekraften til fiat som kan preges i det uendelige.

Bortsett fra de grunnleggende økonomiske og tekniske aspektene, tilbyr DeFi-funksjonene også fordeler. Å låne ut AAVE gjennom plattformen gir høyere avkastning enn vanlig fiat-investering ville gjort i en spareordning. Styringsalternativet gir også innehavere muligheten til å definere sin egen skjebne ved å lage og stemme over forslag.

Kan Aave brukes anonymt?

Som en kryptovaluta er offentlike nøkler (walletadressene) og transaksjonsbeløpet det eneste som kan spores for Aave-wallets. Selv om dette kan gi anonymitet ettersom walletene i seg selv ikke inneholder informasjon om eieren, er ingenting virkelig anonymt på internett. Sporing av IP-adresser kan gi informasjon om brukere, men ikke alltid.

Det er denne vanskeligheten med å spore brukere som har fått mange myndigheter til å tvinge plattformer som arbeider med krypto til å overholde KYC- og AML-regelverket. Hvis du bruker en sentralisert og anerkjent plattform, har du allerede overlevert informasjon om deg selv som navn, kontaktinformasjon, bosted og til og med inntektskilden din.

Selv om en stor grad av anonymitet kan oppnås, vil du fortsatt måtte avsløre informasjon om deg selv til slutt hvis du vil selge eller kjøpe Aave for fiat siden din bank eller kort må kobles til plattformen.

Hvor trygt er Aave?

Blokkjedeteknologi er forbundet med desentralisering, og ingen enkelt myndighet styrer blokkjeden, dermed utføres transaksjoner med matematisk verifisering av noder eller minere. Mens en node kan gjøre en feil eller tillate en uredelig transaksjon, vil andre fange opp avviket og flertallet vil rette opp feilen.

Når det er sagt, er det andre mulige svake punkter, for eksempel et smutthull i en smartkontrakt, som lar uærlige aktører manipulere den til deres fordel. Aave-protokollen har vært utsatt for et flashlån tidligere, men utviklerne var raske med å rette opp svakheten.

Wallets kommer også med en høy grad av sikkerhet for å oppbevare tokens. Det er mange tilgjengelige i dag, både programvare- og maskinvarebasert. Mange har ekstra sikkerhet som 2FA og passordfraser for å tilby økt sikkerhet.

Hvilke team jobber med Aave-utvikling?

Daværende ETHLand ble opprettet av Stan Kulechov i 2017, og fungerte som en non-custodial utlåns- og låneprotokoll. Etterhvert som den utviklet seg og endret til Aave, sammen med tokenet, drives plattformen nå av en DAO, noe som betyr at tokenholdere eier plattformen.

Utviklingen av godkjente forslag ligger imidlertid fortsatt i hendene på Aave-laget. Dette inkluderer grunnlegger og administrerende direktør Stan Kulechov, COO Jordan Lazaro, finansdirektør Peter Kerr og en hær av kodere og utviklere.

Hvilke finansinstitusjoner har investert i Aave?

Med alternative tjenester til tradisjonelle utlån, tilbyr Aave direkte konkurranse til vanlige institusjoner som tilbyr de samme tjenestene. Derfor har det ingen av de vanlige finansinstitusjonene som støtter det. Det har imidlertid tiltrukket seg noen få store kryptofokuserte støttespillere:

 • Blockchain.com Ventures

Et investeringsdatterselskap av Blockchain.com, har som mål å støtte sterke og anerkjente prosjekter som utvikler og fremmer praktisk og gjennomførbar bruk av blokkjedeteknologi.

 • Standard Crypto

Standard Crypto er et private equity-selskap, og ble opprettet av serieinvestor Adam Goldberg for å gi desentraliserte prosjekter finansieringen de trenger for å vokse.

 • Blockchain Capital

Blockchain Capital, en krypto-VC-pioner,  er blant de eldste av sitt slag og har eksistert siden 2013. De har så langt støttet mer enn 70 prosjekter og er investert i noen store prosjekter som Ripple og Coinbase.

Aave-mining

Som et ERC-20-token er AAVE sikret av Ethereum-nettverket, som er avhengig av minere og Proof of Stake-konsensusmekanismen i skrivende stund.

Aave-protokollen er imidlertid sikret ved staking. Innehavere kan stake AAVE i sikkerhetsmodulen i retur for mer AAVE. Disse tokenene kan brukes til å dekke et potensielt underskudd som skulle oppstå.

Aave-wallets

Hvis du ønsker å trade med din AAVE vil det være svært praktisk å la Aave-beholdningen din bli værende på megler- eller børsplattformen din, slik at du kan kjøpe og selge uten å sette inn eller ta ut tokens hver gang.

Hvis du vil bruke Aave-protokollen til å låne ut eller låne, eller bare holde på styringstokens, er det bedre å bruke en privat wallet. Det er mange alternativer du kan velge mellom:

 • Ledger Nano S : En hardwarewallet som minner om en USB-minnepinne. Perfekt for offline lagring.

 • My Ethereum Wallet : En nettbasert ERC-20-kompatibel wallet som kan lagre AAVE. Tilgjengelig fra hvor som helst med internettforbindelse.

 • Trust Wallet : En brukervennlig mobilbasert wallet.

Er Aave verdt investeringen?

Kryptovalutaer, inkludert Aave, er volatile av natur og prisene deres kan svinge vilt. Prisstigningene kan være attraktive, men AAVE kan også krasje like plutselig.

Du kan prøve å utnytte prisbevegelser ved å kjøpe lavt og selge høyt (enten kortsiktig eller langsiktig) eller bare stole på den passive inntekten du genererer fra utlån eller staking av tokens. Vi anbefaler deg å ikke investere mer enn du har råd til å tape.

Den gode nyheten er at Aave har en lys fremtid foran seg med sitt høyere resultatforhold, sterke team og støtte fra noen store navn i bransjen.

Alternative kryptovalutaer

Se flere kryptovalutaer
Basic Attention Token logo
Basic Attention Token
BAT
...
...
Shiba Inu Token logo
Shiba Inu Token
SHIB
...
...
Solana logo
Solana
SOL
...
...
Stellar logo
Stellar
XLM
...
...
Bitcoin Diamond logo
Bitcoin Diamond
BCD
...
...

Ofte stilte spørsmål

 1. I starten av 2021 lå AAVE på $88,33. I skrivende stund ligger den rundt $151.

 2. Det finnes en rekke meglere og børser tilgjengelig. For å være trygg er det best bare å bruke anerkjente og regulerte plattformer.

 3. Selvfølgelig! Det er mange selgere som godtar krypto. Alternativt kan du selge det lånte beløpet på forskjellige plattformer og bruke fiat.
 4. Flash-lån er umiddelbare lån uten sikkerhet som brukere kan ta og må returnere før neste blokk utvinnes. Hvis de ikke klarer det, blir lånet automatisk tilbakebetalt.
 5. Å bruke stabile priser vil gi deg en fast rente, og hjelpe deg med å planlegge og vite hvor mye du vil ende opp med å betale eller tjene. Fleksible priser varierer i henhold til markedsforholdene, og hvis beregningene dine stemmer, kan de være lønnsomme for deg.
 6. Du kan gå til Aave-portalen og bruke migreringsalternativet. Koble til walleten din for å sette inn LEND for AAVE-tokens.

 7. Som en non-custodial-protokoll har Aave ikke KYC- eller AML-sjekker, men den overholder relevante reguleringer og er godkjent av Storbritannias FCA som pengesender.

 8. Når du staker AAVE, får du stkAAVE, som kan brukes til å stemme eller legge til et forslag i styringsmekanismen.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilpasse innhold og annonser, tilby ulike funksjoner for sosiale medier, og for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Ved å fortsette bruken av nettsiden, eller ved å trykke "OK, takk", samtykker du til bruken av informasjonskapsler på denne nettsiden.