Kjøp eller selg CFD -er med Plus500. 82% av detaljhandelsinvestorkontoer taper penger når du handler CFD -er med denne leverandøren. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å miste pengene dine
Registrer deg hos Plus500 umiddelbart
Kjøp eller selg CFD -er med Plus500. 82% av detaljhandelsinvestorkontoer taper penger når du handler CFD -er med denne leverandøren. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å miste pengene dine

Hvordan mine Bitcoin Cash i 2024

Åpne konto
By Saad Ullah - Oppdatert 19 January 2023

Mining er måten et kryptonettverk sikrer nettverket sitt på, og også hvordan nye coins skapes. Dette gjøres gjennom å løse komplekse beregninger for å skape bevis på at minere faktisk har jobbet med oppgaven, derav navnet Proof of Work (PoW). Bitcoin Cash, en fork av den originale Bitcoin-blokkjeden, bruker PoW, og minere spiller en kritisk rolle i denne prosessen. Mining kan gjøres ved å bruke sine egne datamaskiner eller ved at man blir med i en ‘pool’ med andre minere for å samle nok datakraft for å oppnå større suksess.

Innholdsfortegnelse

Bitcoin Cash-mining enkelt forklart

Denne gjennomgangen vil forklare i detalj hvordan du kan komme i gang med å mine Bitcoin Cash. Før vi begynner å mine er du nødt til å kjenne til noen grunnleggende ting om selve miningen.

Hva er Bitcoin Cash-mining?

Tradisjonelt har pengestrømmer vært kontrollert av to organer: den statlig kontrollerte sentralbanken som utsteder de nye valutaenhetene, og vanlige banker som sender og mottar penger på vegne av dine kontoer. Som myndigheter og mellommenn har de total kontroll over bevegelsen av penger. Sentralbanker kan lage så mange nye sedler og mynter som de finner passende, og potensielt skape inflasjon, mens andre banker kan blokkere transaksjonene dine og til og med suspendere kontoene dine og ta økonomien din som gissel.

Bitcoin Cash (BCH) er en kryptovaluta som er basert på troen om at enhver person bør ha full kontroll over sine egne penger, og at ingen annen part skal ha noe å si på oppbevaring eller bruk av disse midlene. Mining er en prosess der alle transaksjoner på et nettverk valideres, og fratar de tradisjonelle bankene deres makt som voldgiftsdommere for transaksjoner.

Minere har komplette kopier av blokkjedens ‘ledger’, eller logg, med seg, og de oppdaterer denne puljevis i det som kalles blokker. Disse blokkene blir deretter publisert på nettverket slik at andre minere kan oppdatere sin legder. Blokkene skapes gjennom å løse kryptografiske problemer ved hjelp av datakraft, som er den digitale ekvivalenten til det å anstrenge seg fysisk for å utvinne en ressurs, derav begrepet ‘mining’. Akkurat som fysisk gruvedrift i den virkelige verden resulterer i at gruvearbeideren (‘mineren’) finner ressursen, blir Bitcoin Cash-minere belønnet med ferske BCH-mynter. Dette er hvordan ny valuta utstedes, dermed blir sentralbankene overflødige.

Hvorfor er Bitcoin Cash-minere viktige?

Som forklart i starten, er minere ryggraden til Bitcoin Cash-nettverket, da de ikke bare oppdaterer nettverkets legder, men også sikrer hele systemet. Før moderne kryptovalutaer ble til, mislyktes tidligere forsøk på å skape lignende systemer på grunn av problemer med “dobbeltforbruk”, som tillot deltakerne å bruke sin digitale valuta to ganger i to ulike transaksjoner. Begge mottakerne ville få pengene sine, med den andre duplisert. Dermed ble nye penger skapt ut av løse luften, noe som førte til at hele systemet imploderte.

For å sikre at dette ikke skjer, må hver transaksjon valideres av minere før den mottas av den andre parten. En validert transaksjon ‘hashes’, eller kodes inn i blokkjeden, og ligger tilgjengelig på nettverket slik at andre minere kan oppdatere sine poster i blokker. Når transaksjonen er bekreftet, trekkes beløpet fra avsenderens wallet og krediteres hos mottakeren. Den oppdaterte ledgeren gir hver miner den samme informasjonen, og derfor er det ikke mulig å bruke de samme myntene to ganger.

For å sikre at minere også er oppriktige og ikke forsøker å svindle Bitcoin Cash-nettverket, må de bevise at de faktisk har jobbet for det. Dette oppnås ved at de løser matematiske problemer via en Proof of Work (PoW) konsensus. Siden minerne bruker strøm og tid på å løse problemene (kjent som hashes), blir de kompensert med blokkbelønninger og tilhørende transaksjonsgebyrer. Datakraften til Bitcoin Cash måles i hashes per sekund. Jo flere minere og jo mer datakraft som er dedikert til nettverket, jo høyere hashrate. For å sikre at konkurransen forblir tøff, justerer BCH kompleksiteten til matematikkoppgavene etter hvert som flere minere og datakraft legges til, samtidig som den reduseres dersom minere forlater nettverket. Dette holder tiden det tar å verifisere en blokk konstant.

Begrensninger ved Bitcoin Cash-mining

Bitcoin Cash er en fork av det originale Bitcoin-nettverket. På slutten av våren 2017 sto Bitcoin overfor skalerbarhetsproblemer. Med økende popularitet var hele blokkjeden under belastning. Med et størrelsestak på 1 MB per blokk, var antallet transaksjoner som kunne noteres i hver blokk for lavt til at nettverket kunne opprettholde hastigheten. Det oppsto en uenighet i utviklermiljøet om hvordan dette problemet skulle løses. En gruppe ønsket å øke blokkstørrelsesgrensen til 8 MB. Da de to leirene ikke klarte å bli enige skilte de veier, og Bitcoin Cash ble startet som sitt eget kapittel av blokkjeden med en større blokkstørrelse, som siden da har økt til 32 MB.

Bortsett fra blokkstørrelsen, har Bitcoin Cash alle de samme miningbegrensningene som sin overordnede Bitcoin-kjede. Det er deflasjonært, med et tak på 21 millioner coins som noen gang kan lages, og produksjonstiden på 10 minutter beholdes. BCH bruker også den samme SHA-256 hashing-algoritmen. Belønningen halveres også hvert fjerde år, med en blokkbelønning på 6,25 BCH for minere i dag. Produksjonstiden på 10 minutter er sikret gjennom at vanskelighetsgrad for miningen er variabel: når mer hashpower er tilgjengelig, øker de matematiske gåtene i kompleksitet for å redusere tiden tilbake til 10-minuttersintervallet. På samme måte, hvis hashraten faller, gjøres ligningene lettere for å opprettholde blokkopprettingstiden.

Tips for å mine Bitcoin Cash på en effektiv måte for større fortjeneste

Nå når du har forstått de grunnleggende elementene ved mining er du klar til å starte din egen Bitcoin Cash-mining. Tatt i betraktning hashraten til BCH i disse dager, vil solo-mining bare være lønnsomt hvis du har et veldig stort budsjett og kan kjøpe flere maskiner som kan jobbe sammen og kombinere kraft. Å bruke mindre maskiner, selv om de er kraftige, er ikke lenger mulig. Det elektriske forbruket til mineriggene og kjølesystemene som kreves vil være ekstremt høyt, og fortsatt er det usannsynlig at du vil kunne oppnå en blokkbelønning, gitt nettverkets totale hashpower. Det beste alternativet er å bli med i en miningpool for eller bruke cloud mining-løsninger.
Saad Ullah

Tekniske aspekter ved Bitcoin Cash-mining

For å mine Bitcoin Cash på en lønnsom måte må du først forstå hva hashrate er og hvordan det kan påvirke din evne til å mine.

Hashrate for Bitcoin Cash enkelt forklart

 • Hva betyr hashrate?

Hashrate er evnen eller datakraften som kan løse de matematiske problemene som kreves for å skape en blokk. Hashraten til et blokkjedenettverk gjenspeiler den totale datakraften som blir dedikert til økosystemet. Det måles som antall hashes som utføres hvert sekund (h/s).

 • Hvorfor er en høyere hashrate viktig?

En høyere hashrate betyr at miningmaskinene dine har mer datakraft og derfor en større sjanse til å løse ligningene og oppnå belønningen for vellykket utvinning av en blokk. Jo flere datamaskiner og minere som blir med i nettverket, jo mer vil den totale hashraten øke. Bitcoin Cash sin kode vil kompensere for den høyere hashraten og justere vanskelighetsgraden på miningen slik at blokker fortsatt opprettes på et gjennomsnitt på 10 minutter og omvendt.

Hashraten kan også tolkes som BCH-nettverket helsetilstand. Desentralisering betyr at ingen enhet eller gruppe kan overta nettverket. For å gjøre det vil man være nødt til å ha kontroll over et flertall av datakraften. Dette kalles et 51%-angrep. Med høyere hashrater er det mindre sannsynlighet for sikkerhetsbrudd, da det blir svært ulønnsomt å bruke 51% av hashraten på grunn av økende kostnader for både maskiner og elektrisitet.

 • Hvordan måles hashrate?

Som alle mål relatert til datamaskiner, måles hashraten i multipler av 1024 per sekund, nemlig kilohashes/s, megahashes/s, terahashes/second og så videre. Bitcoin Cash ligger på omtrent 1,6 eksahashes/s (1,6 Eh/s), noe som betyr at gruvearbeiderne beregner 1,6 quintillion beregninger per sekund.

Prosessorkraft: CPU og GPU

I de tidlige dagene av Bitcoin-mining var det ikke mange datamaskiner som drev med mining, og det var mulig å mine med vanlige stasjonære og bærbare datamaskiner ved å bruke den tilgjengelige CPU-kraften. Senere innså folk at deres grafikkort, eller GPUer, var kraftigere enn CPUer, og de begynte å utvikle miningprogramvare for disse.

Ettersom tiden gikk, skjedde det imidlertid mer og mer utvikling i miningsamfunnet, og minere begynte å bruke Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) og dedikerte datarigger kalt ASICs (Application Specific Integrated Circuits) for å maksimere mineytelsen og effektiviteten. Dette er tilfellet for BCH og har resultert i astronomisk hashpower for nettverket. Dette betyr at for å kunne konkurrere på en lønnsom måte om blokkbelønninger, trenger individuelle minere en veldig høy hashrate.

Hashrate som kreves for å utvinne Bitcoin Cash på en lønnsom måte

Kilde: CoinWarz.com

Selv ved sin laveste hashrate falt Bitcoin Cash-nettverket aldri under 185 petahash/s. ASIC-er, med den høyeste hashkraften, har alltid vært den eneste måten å utvinne BCH på, ettersom den ga seg fra Bitcoins opprinnelige blokkkjede etter at ASIC-er hadde hevdet sin dominans. Alternativer for pool- eller cludbasert mining har også sine egne kompleksiteter, og du må være veldig forsiktig med å velge det riktige alternativet, så du ikke taper på driften.

Fordeler og ulemper med Bitcoin Cash-mining

Fordeler

 • Blokkbelønninger kan være svært lønnsomme, og som miner kan du tjene gode penger
 • Belønninger for vellykket mining kommer i tillegg til transaksjonsgebyrene
 • Et godt utvalg av miningpools kan øke sjansene dine for blokkbelønninger
 • Bitcoin Cash-nettverket sikres av ditt miningarbeid
 • Utdaterte ASIC-er kan fortsatt selges brukt, da det er etterspørsel ved andre nettverk

Ulemper

 • En høy hashrate betyr at du kan tape penger dersom du ikke klarer å konkurrere
 • ASIC-er krever en kraftig strømforsyning, som fører til at strømregningen øker
 • Poolskan senke belønningen din ettersom den fordeles mellom medlemmene

DIY Bitcoin Cash-mining - Slik kommer du i gang

Nå begynner du å få en god forståelse for hva mining er, inkludert de tekniske aspektene som hashrate, og du kan starte ditt eget miningprosjekt for Bitcoin Cash. Om du er interessert i mining via ASIC-er, enten som en frittstående miner eller ved å bli med i en pool, bør du vite hvilken rigg som passer best for deg.

Beste maskinvare for Bitcoin Cash-mining

Når du bestemmer deg for hvilken maskinvare du skal velge for å mine Bitcoin Cash, bør du prøve å få tak i de kraftigste maskinene, da de gir bedre sjanse for å lykkes med å skape en blokk og få belønningene. Det er imidlertid andre faktorer som den første investeringen, kjølekravene og strømtilgangen som du er nødt til å ta i betraktning. Her er noen miningmaskinger som kan være interessante.

For en nybegynner som ikke er klar til å investere mye kan Avalon6 være et godt alternativ. Denne koster rundt $650 på Amazon. Maskinen er ikke særlig kraftig sammenlignet med de andre på markedet, den gir 3,5 Th/s og bruker 1kW strøm hver time.

Hvis du tror at Avalon6 kanskje ikke passer for deg, kan du i stedet sjekke ut DragonMint T1. Det er en mer moderne ASIC som kan gi deg hele 16 Th/s, men som også bruker mye mer strøm. DragonMint T1 er en dyr maskin, og 4,5x økningen i kraft over Avalon6 betyr nesten tre og en halv ganger så høy markedspris på 2767 dollar. Maskinen er mye mer etterspurt, og du må kanskje vente en stund før du faktisk får tak i en da den har en lang venteliste.

Du kan gå all-out på en miningrigg ved å kjøpe Antminer S19 Pro, kanskje den kraftigste mining ASIC-en for Bitcoin Cash. Dette hashrat-beistet gir forbløffende 110 Th/s. Men høyere kraft kommer også med en høyere prislapp, og S19 Pro koster hele $3770.

Det er mange andre miningmaskiner på markedet mellom disse tre. Du kan sjekke hashratene og energiforbruket deres. Bruk en god miningkalkulator (det er mange tilgjengelige gratis på nett) for å legge inn data inkludert forbruksprisene dine for å finne ut hvilken maskin som har størst sjanse til å gi deg fortjeneste.

Andre kostnader som må vurderes

Det er en rekke kostnader forbundet med ASIC-minere. Først og fremst må du forstå at maskiner som disse selges som frittstående enheter, og mange kommer ikke engang med strømforsyninger. S1 Pros strømforsyning kan koste så mye som $150 ekstra.

Plasseringen din er en annen viktig faktor. Det du først må sjekke er hvor mye strømselskapet tar. Vestlige land har en tendens til å ha høyere priser og steder som Kina har de laveste. For det andre spiller oppbevaring og kjøling inn. Byområdene er varmere og dette kan tilsvare økt kjølebehov. Kjøligere klima kan bidra til å redusere disse kostnadene drastisk, men igjen kan dette kompenseres hvis du kjøper større maskiner som har tyngre vifter.

Mest sannsynlig kommer du til å bli med i en miningpool, så du bør sjekke de fysiske plasseringene til disse også. Jo billigere drift, jo høyere utbetalinger vil du få.

Begynn miningen!

Nå når all maskinvaren er satt opp kan du begynne miningen med en gang. Alt du trenger nå er en Bitcoin Cash-wallet hvor du kan lagre belønningene dine og nødvendig programvare for å kjøre maskinene. Bitcoin Cash bruker den samme SHA-256-krypteringen som den originale Bitcoin-koden, og derfor kan du bruke hvilken som helst miningprogramvare som er designet for dette.

BTCMiner er et veldig populært valg, trolig fordi den er lisensfritt. Den kommer med et USB-grensesnitt og kan enkelt settes opp for å mine Bitcoin Cash. CGMiner er også en foretrukket miningprogramvare. Den kommer med noen få avanserte funksjoner som fjernovervåking, slik at du kan kontrollere enhetene dine fra hvor som helst. Hvis du er en Apple-bruker, bør du sjekke ut RPC Miner, som støtter iOS.

Hvis du er interessert i en miningpool finnes det flere. BTC.com, F2Pool, ViaBTC og Bitcoin.com er noen av de største BCH-poolene. Noen av dem tillater til og med mining av flere mynter, slik at du til og med kan tjene andre kryptoer når du blir med.

Miningløsning/tjenester

Desentralisering betyr også sammenkobling, og det er noe minere lenge har utnyttet. Exa-hashratene til BCH betyr at du sannsynligvis aldri vil tjene noe hvis du bare har noen få miningmaskiner for hånden. Den beste løsningen for minere i dag er å komme sammen og slå sammen datakraften deres, derav navnet miningpools.

Den kombinerte kraften gir deg fordelen av å få belønninger ettersom den høyere hashraten til poolen gir en større sjanse for å lykkes med å mine en blokk. Fordi du bare bidrar med en del av kraften, vil din andel av belønningen være langt mindre, men også mer regelmessig. Miningpools kan bestelle fordelingen av belønninger på tre måter:

 • Pay Per Share (PPS): Den enkleste metoden, denne vil garantere deg en fast utbetaling basert på riggenes bidrag, uavhengig av om en blokk er minet eller ikke. Dette gir deg en jevn strøm av inntekter, men med den ulempen at du gir bort din rett til andel i blokkbelønningene.
 • Full Pay Per Share (FPPS): i FPPS er du garantert en konstant utbetaling akkurat som PPS-motparten, men med en lavere rate. Dette kompenseres med å dele eventuelle transaksjonsgebyrer som poolen tjener. Blokkbelønninger er fortsatt ikke en del av pakken.
 • Pay Per Last N Shares (PPLNS): Et betalingssystem med mye høyere risiko, PPLNS tilbyr ingen fast utbetaling eller deling av transaksjonsgebyrer. Bare faktiske blokkbelønninger deles med deltakerne. Den høyere risikoen kompenseres med en sjanse for en større utbetaling.

Når du har bestemt deg for hvilken pool du skal bli med i, kan du ganske enkelt gå til nettsiden deres og registrere deg. Registreringen din vil inkludere instruksjoner om hvordan du kobler gruveprogramvaren til poolen.

For folk som fortsatt ønsker å mine, men ikke har budsjett til den initielle investeringen for å eie og drive ASIC-minere finnes et annet alternativ: cloudbasert mining. Ved cloudmining leier du ut datakraft fra en annen person eller gruppe, og betaler på månedlig (eller ukentlig/daglig) basis. Du kjøper en kontrakt for en forhåndsbestemt tidsperiode og ASIC-eieren gjør all miningen for deg. Kontrakten inkluderer alle nødvendige rettigheter og tilgang til belønninger du kan forvente. Bare et tips: cloudmining har nesten alltid en klausul der hashleverandøren kan si opp kontrakten når de ønsker, så sjekk dette på forhånd.

Bitcoin.com tilbyr, i tillegg til poolmining, også forskjellige cloudmining-pakker. En startpakke vil koste deg nesten $140 per år med en rate på 2 Th/s med en forventet avkastning på $197,44. Deres største pakke vil koste nesten $2100, og tilby deg 30 Th/s for et år og gi nesten $2360 tilbake.

IQ Mining tilbyr for tiden den største pakken av alle, Diamond-kontrakten som dedikerer en komplett petahash per sekund for deg, til en pris av $76 050 per år og gir deg $98 570 som en utbetaling.

Hvor kan jeg lagre kryptovalutaen jeg tjener på mining?

Kryptovalutaer krever en wallet, og det samme gjør din opptjente BCH. Det finnes forskjellige typer kryptowallets du kan bruke, hver med sine egne fordeler og ulemper.

Å sikre at du bruker en sikker, anerkjent wallet er svært viktig for minere, siden sikkerhetsbrudd kan koste deg hele investeringen. Her er vår liste over de beste Bitcoin Cash-walletene du kan bruke.

1
Minimumsinnskudd
$ 10
Kampanje
Brukerscore
5
Åpne konto
Beskrivelse:
Betalingsmetoder:
Bank Transfer, Debit Card, PayPal, Credit Card, Wire Transfer
Full Regulations:
CySEC, FCA
2
Minimumsinnskudd
-
Kampanje
Brukerscore
5
Pålitelig leverandør
2 faktor autentisering
Beginner vennlig
Besøk nettsted
Beskrivelse:
Coinbase er en av de første stedene som gjorde det lett å kjøpe Bitcoin og har siden blitt en allment klarert utveksling i markedet.
Betalingsmetoder:
Bank Transfer, Debit Card, Wire Transfer, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer: SEPA, Interac e-Transer
Full Regulations:
Kryptovaluta er ikke regulert av det britiske Financial Conduct Authority, og er ikke underlagt beskyttelse fra det britiske Financial Services Compensation Scheme, og faller heller ikke innunder jurisdiksjonen til det britiske finansombudet. Det å investere i kryptovaluta innebærer risiko, og kryptovalutaer kan øke i verdi, eller miste noe eller all verdi. Kapitalgevinst i forbindelse med salg av kryptovaluta kan være skattepliktig.
3
Minimumsinnskudd
-
Kampanje
Brukerscore
4.5
24/7 Support tilgjengelig
Enkel og sikker lommebok
Over 45 store blockchains støttes
Besøk nettsted
Beskrivelse:
Guarda Wallet er en enkel og sikker lommebok for Bitcoin, Ethereum, Tether, EOS, TRON og hundrevis av andre eiendeler. Kjøp, tjene og utveksling krypto. Staking, multisignature, Ledger kompatibilitet.
Betalingsmetoder:
Full Regulations: