Kryptomarkedet 7 ganger større enn før Covid

Memeinator Mynt
NESTE 100x PRESALE?
Memeinator Mynt
NESTE 100x PRESALE?

Kryptomarkedet 7 ganger større enn før Covid

By Sanne Moonemans - Lesetid i minutter

Den europeiske union er ivrig etter å regulere kryptomarkedet strengere, og i forlengelsen har Den europeiske sentralbanken vært kritisk til kryptovaluta. Styreleder Christine Lagarde dukket tidligere opp på TV, og kalte krypto verdiløs.

Men vet de hvem ‘fienden’ er? For å kartlegge dette publiserte den europeiske sentralbanken (ECB) nylig en rapport med tittelen ‘Decrypting financial stabilitets risks in crypto-asset markets’.

En ting som er sikkert, og du trenger ikke en rapport for det, interessen for kryptovaluta har økt dramatisk siden starten av koronaen. Det er heldigvis også konklusjonen til ECB. De skriver at, til tross for den siste nedgangen, er kryptomarkedet som helhet syv ganger større enn det var tidlig i 2020.

Forbrukerne spiller en stor rolle

Rapporten deres inkluderte flere forbrukerundersøkelser i Belgia, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia og Nederland.

Disse undersøkelsene fant at rundt 10 % av husholdningene kan eie kryptovaluta. Interessant nok rapporterte de fleste av eierne å eie mindre enn $5 000 mens bare 6% hevdet å ha mer enn $30 000 i krypto.

Men hvem investerer egentlig i kryptovaluta? Dette er hovedsakelig unge voksne menn og høyt utdannede. Og dette er en interessant statistikk: Hvis deres finansielle kompetanse rangerer på høyeste eller laveste nivå, er det en god sjanse for at noen vil holde kryptovaluta.

Institusjonelle investorer ønsker (indirekte) krypto

Rapporten ser ikke bare på forbrukernes rolle, men også på institusjonelle investorers. De skriver at det var en økning i korrelasjonen mellom kryptovaluta og aksjekurser under (og etter) markedsstresset i mars 2020, samt under nedgangene i markedene i desember 2021 og mai 2022.

Ifølge rapporten indikerer dette at kryptomarkedet i volatile perioder har blitt tettere knyttet til tradisjonelle risikoaktiva, en trend som delvis kan skyldes større involvering av institusjonelle investorer.

Hvis vi ser på de siste 15 dagene, kan man se at bitcoin ikke har klart å holde seg over 30 000 euro, bitcoin-prisen er for tiden 37 % lavere enn ved inngangen til 2022. I samme 15-dagers periode har Shopify-aksjen falt med 76 %, Snap krasjet 73 %, Netflix falt 70 % og til og med Cloudflare falt 62 %. Dette er alle aksjer av store teknologiselskaper, så kanskje en liten bitcoin i en portefølje er ikke en så dårlig idé. Ifølge ECB er det absolutt etterspørsel etter litt bitcoin for deres portefølje blant institusjonelle investorer.

Fidelity Digital Assets undersøkte også europeiske institusjonelle investorer, med 56 % rapporterte eksponering mot kryptovaluta. Det er en økning på 45 % sammenlignet med 2020. Ifølge ECB kan dette skyldes at statlige tiltak kunne ha blitt tolket som godkjenning av kryptoaktiva. For eksempel, siden juli 2021, har tyske institusjonelle investeringsfond lov til å investere opptil 20 % av beholdningen i kryptovaluta.

Flere alternativer å investere

Dette er delvis muliggjort av den økende tilgjengeligheten av kryptobaserte derivater og verdipapirer på regulerte børser, som futures, børshandlede sertifikater, børshandlede fond og OTC-handlede truster, som har vokst i popularitet i Europa de siste årene .

Disse produktene, sammen med clearingfasiliteter, har gjort kryptoaktiva mer tilgjengelige for investorer ettersom de kan handles på tradisjonelle børser. Dette sikrer også at investoren ikke trenger å bekymre seg for oppbevaringen og sikkerheten til deres krypto. Likevel henger Europa etter resten av verden, bare 20 % av kryptofondene er lokalisert på vårt kontinent.

Kryptovaluta medfører risiko

Ifølge rapporten vil institusjonelle investorers interesse for kryptovaluta bare vokse, men dette vil medføre mer risiko. Dette er blant annet fordi europeiske banker tilbyr derivater på krypto, uten egentlig å ha krypto på lager. Disse avledede kryptoproduktene sporer ytelsen til de forskjellige kryptositatene. Forskerne sier om dette:

“Enhver kryptobasert eksponering av institusjoner, spesielt hvis de involverte eiendelene er usikrede, kan sette kapital i fare, med potensielle ringvirkninger på investortillit, utlån og finansmarkeder hvis eksponeringene er av tilstrekkelig størrelse.”

For å begrense disse risikoene, og for å beskytte investorene mot seg selv (sukk), er det lagt fram forslag om strengere regulering. Disse må fortsatt godkjennes.

Et av forslagene inkluderte Markets in Crypto-Asset Regulation (MiCA) for å styrke markedene og kontrollere regulatoriske usikkerheter. MiCA-forslaget ble allerede publisert i september 2020 og har ennå ikke blitt godkjent. Det betyr at den ikke vil bli tatt i bruk før 2024, da den ikke forventes tatt i bruk før 18 måneder etter ikrafttredelsen.