MakerDAO styringstokenet, MKR, skal erstattes

Heteste nye meme-mynt 100x Potensial
Shiba Memu Mynt Shiba Memu Mynt Shiba Memu Mynt
Kjøp Nå
Heteste nye meme-mynt 100x Potensial
Shiba Memu Mynt Shiba Memu Mynt Shiba Memu Mynt
Kjøp Nå

MakerDAO styringstokenet, MKR, skal erstattes

By Charles Thuo - Lesetid i minutter

MakerDAO-fellesskapets leder 'monet-supply' kom 14. mars med et forslag på MakerDAO-forumet som skisserte en alternativ symbolsk økonomisk mekanisme. Forslaget tar sikte på å innføre et nytt token stkMKR for å erstatte det nåværende styringstokenet, MKR.

Hvis forslaget går gjennom, skal det presentere et tokenomisk skifte i MakerDAO.

Umiddelbart etter at forslaget ble fremmet, kom svært mange reaksjoner fra samfunnet og de fleste støttet forslaget.

Forslaget vil måtte vedtas som et MIP (Maker Improvement Proposal) for at det skal kunne stemmes over av MKR-innehaverne, en prosess som tar to uker.

Hva forslaget forsøker å adressere

Forslaget forsøker å adressere flere problemer som påvirker den nåværende MakerDAO-tokenomikken som bruker "buyback and burn"-mekanismen. Monet-supply sa at forslaget skal adressere problemer som mangel på målrettede insentiver siden all kapitalen returneres til MKR-innehaveren gjennom tilbakekjøps- og forbrenningsmekanismen.

Monet sier også at dagens system har begrenset avskrekking mot styringsangrep, spesielt når det kommer til stemmemanipulasjon.

Den foreslåtte løsningen

I tillegg til en overhaling av tockenomics-mekanismen, foreslår 'monet-supply'-forslaget å introdusere et nytt token stkMKR for å erstatte MKR som styringstoken til MakerDAO.

I henhold til forslaget skal stkMKR-tokenet fungere som et bindings- eller staking-token og skal utstedes til de som deponerer MKR kun for styringsformål.

En del av forslaget lyder:

"stkMKR vil være ikke-overførbar og representerer MKR som er opptatt av styring. Innsatte tokenholdere vil motta en andel av MKR-tokens kjøpt gjennom overskuddsauksjoner, så stkMKR vil bli støttet av en økende mengde MKR over tid.»