Storbritannias finanstilsyn innrømmer maktesløshet overfor kryptomarkedet

Memeinator Mynt
NESTE 100x PRESALE?
Memeinator Mynt
NESTE 100x PRESALE?

Storbritannias finanstilsyn innrømmer maktesløshet overfor kryptomarkedet

By Sam Grant - Lesetid i minutter

Storbritannias finanstilsyn, The Financial Conduct Authority, har begrenset autoritet overfor kryptovalutaer og lignende digitale verdier, ifølge tilsynsorganets styreleder

Finanstilsynets styreleder Charles Randell talte ved Cambridge International Symposium on Economic Crime i går, og holdt et omfattende innlegg om regulatoriske tiltak. Randell antydet at tilsynsorganet ikke har tilstrekkelig makt til å utføre de nødvendige, regulatoriske tiltakene.

Han sammenlignet FCA med USAs Securities and Exchange Commission (SEC), som fastholder at omtrent alle digitale tokens anses som verdipapirer, med unntak av de to største kryptovalutaene Bitcoin og Ether. SEC har ikke trenger ikke mandat fra den amerikanske kongressen for å håndtere slike verdier, mens FCA er avhengig av tillatelse fra det britiske parlamentet.

Randell bemerket, «FCA har for øyeblikket en begrenset rolle når det kommer til å registrere britiske kryptobørser med hensyn til antihvitvasking-tiltak.»

Han refererte også til Herkules og Augias’ staller, og bemerket at det har vært en problematisk opphopning av innhold på internett som det er nødt til å ryddes opp i. Han mener FCA er må jobbe for innføring av passende reguleringer og bidra til å skape bevissthet blant forbrukerne for å bekjempe det store omfanget av økonomiske svindler på nett.

Når det gjelder kryptosvindler dro Randell frem de han tror kan være den største finansrelaterte annonsen noensinne med tanke på rekkevidde – Kim Kardashians nylige innlegg på Instagram. Den amerikanske kjendisen mottok angivelig betaling for å reklamere for Ethereum Max til sin enorme følgerskare på Instagram. Randell oppga at tokenen ble skapt for bare noen få måneder siden, av ukjente utviklere, uten at han direkte kategoriserte det som en svindel.

Videre sa han at slike influencere er i stand til å påvirke unge mennesker til å investere uten noen særlig kunnskap om risikoen som er involvert. Han la til at annonser og promoteringer ikke bør gi inntrykk av at kryptovalutaen er regulert, og la vekt på hvor misvisende slike annonser kan være. Han ba folk om å være varsomme, da kryptosvindlere ofte bruker kjendiser for å promotere produktene sine, før de gjennomfører en «pump and dump» som etterlater forbrukerne tomhendte.

Finansdepartementet i Storbritannia jobber visstnok med å utarbeide et forslag som gir FCA jurisdiksjon til å regulere promotering av digitale verdier på lik linje med de tradisjonelle finansmarkedene. Randell forklarte videre at fra FCAs ståsted, så bør alle kryptoprosjekter være nødt til å innfri visse minimumskrav før de får tillatelse til å drive i landet.

Hans kommentarer kommer kort tid etter at FCA kunngjorde at de «ikke er i stand til» å overvåke Binance. Dette på tross av at de har advart børsen om at de ikke overholder alle nødvendige reguleringer.

Selv med sine begrensede muligheter til å autorisere kryptoselskaper for drift i Storbritannia anerkjenner FCA-lederen de positive bruksområdene kryptovaluta kan tilby. Han roste den underliggende teknologien, som han mener kan ha en positiv virkning på effektiviteten hos ulike betalingssystemer.