Registrer deg hos en av våre anbefalte partnere nå

Studie viser kvinner i utviklingsland som tyr til krypto for økonomisk uavhengighet

Viktige funn

 • I utviklede regioner er kjønnsfordelingen sterkt forskjøvet mot menn, inkludert Storbritannia (35% kvinner), USA (32%) og Australia (27%).

 • Utviklingsland er mye mer kjønnsbalansert, hvor det i blant annet Israel, Indonesia og Nigeria er flere kvinnelige kryptoinvestorer enn menn.

 • Det er færre muligheter for kvinner å søke økonomisk uavhengighet i utviklingsland, noe som potensielt kan være en årsak til den høyere kryptoadopsjonen blant kvinner.

 • Frankrike er den mest kjønnsnøytrale utviklede nasjonen, men har fortsatt bare 45% kvinnelige investorer

 • 35 % av kryptoinvestorer globalt er kvinner, noe som totalt sett er sterkere enn de 26% som sees i det globale investeringsuniverset.

Intro

Krypto er inne i et skikkelig bear market for øyeblikket, og lommer tømmes overalt. Jeg ønsket å gjøre litt endringer i den konstante prisovervåkingen (nesten alle krypto-apper viser uansett konstant rødt på skjermen min i disse dager), så jeg tok et dykk ned i en annen type data for CoinJournal – nemlig kjønnsfordelingen innen kryptovaluta.

Den tradisjonelle finansbransjen for øvrig har historisk sett lidd av en veldig skjev kjønnssammensetning, ofte som et mannsdominert testosteronhule, og den rådende antagelsen er ofte at krypto dessverre er det samme. Med blind optimisme om at krypto kanskje kunne være bedre, tok jeg likevel en nærmere kikk på statistikken.

Resultatene var faktisk fascinerende (virkelig!). Ved å bruke denne undersøkelsen fra Gemini, i tillegg til datakilder, forsøkte jeg å finne ut om krypto var en forbedring av tradisjonell finans når det kommer til kvinnelig representasjon.

Utviklede land viser dårlig kvinnelig representasjon

Den dårlige nyheten først. I flere av de største kryptoeiende landene over hele verden: Storbritannia, USA og Tyskland – er bare omtrent en tredjedel av kryptoeierne kvinner. Og det er ikke engang det verste – kvinner utgjør bare 27% av kryptoinvestorene i Australia, mens jeg ikke en gang vet hva jeg skal si om Danmark, hvor kun 18% av investorene er kvinner.

    

Som grafen ovenfor viser, ser tallene litt bedre ut i Frankrike, men fortsatt er ikke fordelingen helt jevn, med 45% kvinner. Da jeg utvidet datasettene, derimot, var det noe som stakk seg ut med en gang – utviklingsland har heldigvis langt høyere kvinnerepresentasjonsrater.

Utviklingslandene er mye mer kjønnsnøytrale

I følge en rapport fra BrokerChooser, når det gjelder total investering (ikke bare krypto), er det stadig flere menn  enn kvinner i hvert eneste land i verden, og den globale fordelingen er på 76% mannlige investorer mot 24% kvinnelige investorer (gul søyle i grafen nedenfor) .

Når du ser på grafen ovenfor over utviklede nasjoner, er situasjonen noe bedre i krypto, men det er veldig tydelig at det fortsatt er et kjønnsproblem, ettersom den nevnte en tredjedels-markeringen som de fleste land ligger rundt, er langt under likevekt.

Det blir imidlertid interessant når analysen utvides til å også inkludere utviklingsland. Israel, Indonesia og Nigeria leder an, og trioen har flere kvinnelige enn mannlige kryptoinvestorer.

    

Med unntak av De forente arabiske emirater (32%), kommer faktisk alle utviklingslandene i undergruppen over det globale gjennomsnittet på 35% kvinner, mens det globale gjennomsnittet for alle aktivaklasser er enda lavere med 26% (gule søyler) ovenfor). Faktisk viser denne sistnevnte sammenligningen av globale gjennomsnitt at kryptovaluta totalt sett er mer kjønnsnøytral enn å investere på tvers av alle aktivaklasser globalt (35% mot 26%).

Disse gjennomsnittsverdiene på grafen for utviklingsland nedenfor viser hvordan sistnevnte bringer kryptovaluta-gjennomsnittet opp, i mye større grad enn den utviklede verden.

    

Hvorfor utviklingsland er mer kjønnsnøytrale

Utviklingslandenes resultater når det gjelder likestilling kan være årsaken til at kvinner i utviklede land har ulike muligheter til å være økonomisk uavhengige, mens dette ikke er tilfelle i utviklingsland. Kryptovaluta gir dermed en enklere vei inn i finansverdenen når konvensjonelle alternativer som meglerkontoer, robot-rådgiverkontoer og til og med bankkontoer er langt mer utilgjengelige.

Det er en mye forkynt linje fra kryptoentusiaster: at det skaper et mer tilgjengelig og demokratisk finanssystem sammenlignet med tradisjonell finans. Dette følges ofte opp ved å peke på land med korrupte regjeringer og svake betalingsskinner som de som vil høste mest nytte. Men dataene og teorien ovenfor antyder at kvinner i land som står overfor systemiske utfordringer med å få tilgang til finansielle eiendeler også kan være godt tjent med fremveksten av kryptovaluta.

Selvfølgelig er det en lang vei å gå, men dataene viser at dette er minst ett område hvor kryptovaluta har brutt løs fra tradisjonell finans, om så bare i utviklingsland.

Kilder

https://www.gemini.com/gemini-2022-state-of-crypto-global.pdf

https://brokerchooser.com/