21Shares wprowadza nowy produkt giełdowy oparty o Bitcoina i złoto

NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH
NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH

21Shares wprowadza nowy produkt giełdowy oparty o Bitcoina i złoto

By Dan Ashmore - Przeczytasz w minutę

Jedną z najczęstszych debat toczących się obecnie w sferze ekonomicznej jest pytanie o to, co stanowi najlepsze zabezpieczenie przed inflacją. Jak wiadomo, KitKat Chunky kosztuje dziś prawie tyle samo, co dwupokojowe mieszkanie pięć lat temu.

Inwestorzy starej szkoły nadal twierdzą, że najlepszym zabezpieczeniem jest złoto, które tradycyjnie jest najlepszym sposobem ochrony przed deprecjacją waluty. W końcu ten błyszczący metal był częścią niemal każdej kultury ludzkiej na przestrzeni dziejów. Wytrzymał próbę czasu. Jednak od czasu gwałtownego wzrostu po GFC jego zyski są delikatnie mówiąc mizerne – w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosły zaledwie o 21%.

Bardziej niepoważni inwestorzy uważają, że na rynku pojawiło się nowe dziecko, które ma na imię Bit, a na drugie Coin. Czy Bitcoin to cyfrowe złoto? Czy jest lepszym środkiem przechowywania wartości niż złoto, które jest pierwotnym królem? Byki twierdzą, że (skandalicznie) dobre wyniki Bitcoina w stosunku do złota w ciągu ostatniej dekady podkreślają jego wyższość. Z drugiej strony, w środowisku najwyższej inflacji w ostatnich czasach, złoto wzrosło o 3% YTD, podczas gdy Bitcoin spadł o 17%. Co z tego wynika?

A gdyby je tak połączyć?

Dobra wiadomość jest taka, że – jak pewien mądry polityk – możemy siedzieć z założonymi rękami, ze względu na to, że dziś na szwajcarskiej giełdzie SIX Stock Exchange pojawił się nowy produkt giełdowy, który łączy Bitcoina i złoto. Jest to pierwszy na świecie produkt giełdowy tego typu, który został opracowany przez dostawcę kryptowalutowych funduszy ETF, firmę 21Shares, we współpracy z dostawcą danych o kryptowalutach, firmą ByteTree Asset Management.

Nawet symbol giełdowy jest połączeniem tych dwóch aktywów – BOLD. Emitenci stwierdzili, że ETP zapewni “ochronę przed inflacją, dając optymalną i skorygowaną o ryzyko ekspozycję na Bitcoina i złoto”. Jak wygląda podział? Składa się w 81,5% ze złota i 18,5% z Bitcoina i będzie “co miesiąc równoważony zgodnie z odwrotnością historycznej zmienności każdego z aktywów”.

“BOLD ma na celu wyeliminowanie kłopotów związanych z osobistym zarządzaniem tymi dwoma aktywami, jednocześnie narzucając zdyscyplinowany proces, jeśli chodzi o osiąganie wyższych zysków skorygowanych o ryzyko” – powiedział Hany Rashwan, dyrektor generalny 21Shares.

Charakterystyka aktywów

Jest to interesująca koncepcja. Oczywiście, inwestorzy mogą po prostu inwestować w złoto i Bitcoina w pożądanych proporcjach, ale tak jest w przypadku większości instrumentów typu ETP, daje to automatyczną i łatwą ekspozycję na oba aktywa, a możliwość dostosowania do ryzyka jest bardzo przydatną cechą. Może to również ułatwić niektórym instytucjom uzyskanie ekspozycji na Bitcoina, ponieważ bariery regulacyjne dotyczące tej kryptowaluty nadal istnieją w przypadku wielu podmiotów.

Początkujący inwestorzy mogą rozpocząć inwestowanie w aktywa spoza tradycyjnej sfery akcji i obligacji, które zostały dotknięte w warunkach wysokiej inflacji. Zazwyczaj negatywnie skorelowane akcje i obligacje ostatnio cierpiały, co miało miejsce w historii, gdy inflacja przekroczyła rozsądny poziom.

Biorąc pod uwagę, że duża część inwestorów nadal jest przestraszona Bitcoinem i niechętnie w pełni akceptuje jego zmienną naturę, instrument BOLD ETP jest dobrą okazją do uzyskania umiarkowanej ekspozycji na BTC. Biorąc pod uwagę wysoki profil ryzyka/zwrotu w połączeniu z bardziej konserwatywnym zachowaniem kursu złota, nie jest zaskoczeniem, że 21Shares zdecydowało się na wprowadzenie tego produktu – który jest 30. instrumentem ETP na aktywa cyfrowe wprowadzonym na rynek przez tę innowacyjną firmę.