HomeNewsAnalityk: Bitcoin może być głównym beneficjentem zacieśniania przez Fed niższych rentowności obligacji

Analityk: Bitcoin może być głównym beneficjentem zacieśniania przez Fed niższych rentowności obligacji

  • "Pewna normalizacja w zwrotach z rynku akcji i kontynuacja spadku rentowności obligacji skarbowych USA może nabrać blasku dla Bitcoina i Ethereum" – napisał Mike McGlone.

Według starszego stratega surowcowego Bloomberg Intelligence Mike'a McGlone'a oczekiwane zacieśnienie programu skupu obligacji przez Fed i podwyżki stóp procentowych mogą stanowić środowisko makroekonomiczne, które prawdopodobnie będzie sprzyjać czołowym kryptowalutom w 2022 roku.

McGlone, pisząc w grudniowym wydaniu raportu z grudnia 2021 roku uważa, że siły deflacyjne na rynku mogą zapewnić Bitcoinowi i innym czołowym aktywom kryptowalutowym impuls do świeżego rozpędu.

Według analityka, kryptowaluty wykazujące rozbieżną siłę w stosunku do akcji prawdopodobnie nadal będą osiągać lepsze wyniki.

Byczy scenariusz dla Bitcoina i Ethereum w 2022 roku

Byczy scenariusz McGlone'a dla benchmarkowej kryptowaluty Bitcoin (BTC) i platformy inteligentnych kontraktów Ethereum (ETH) został przedstawiony w raporcie Global Cryptocurrency Outlook w którym zauważa on, że zakaz kryptowalut w Chinach przygotował sektor do szerszej adopcji w USA. Uważa on również, że Stany Zjednoczone mogą zapewnić środowisko regulacyjne, które wspiera branżę, z dalszymi wzrostami widocznymi w ruchach cenowych.

Według analityka, szybki wzrost obserwowany wokół rewolucyjnych technologii związanych z kryptowalutami, takich jak NFT i kryptodolary mógłby doczekać się szerszego przyjęcia w USA, co prawdopodobnie ugruntuje status Bitcoina jako cyfrowego magazynu wartości i sprawi, że jego wartość wzrośnie jeszcze bardziej.

Wskazuje on na prognozy amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczące inflacji i potencjalną presję rynkową na rentowność obligacji jako możliwe katalizatory płynności banku centralnego, co z kolei może spowodować, że Bitcoin pojawi się jako "główny beneficjent".

McGlone mówi, że Bitcoin może znaleźć się w sytuacji "win-win", jeśli rynek akcji spadnie w wyniku odwrócenia się do oczekiwanego zacieśnienia Fed w 2022 roku. Uważa on, że BTC prawdopodobnie napotka na przeszkody, jeśli akcje gwałtownie spadną, ale jeśli ten scenariusz doprowadzi do presji na rynku obligacji, świeże ruchy w kierunku płynności banków centralnych mogą złagodzić wzrosty rentowności, ale przynieść korzyści kryptowalutom.

"Pewna normalizacja w zwrotach z rynku akcji i kontynuacja spadku rentowności obligacji skarbowych USA może nabrać blasku dla Bitcoina i Ethereum"  – napisał analityk Bloomberg.

Rentowność amerykańskich obligacji skarbowych nie zdołała przebić się powyżej progu 2% od prawie 20 miesięcy, a 10-letnia rentowność spadła poniżej 1,50% w zeszłym tygodniu, pomimo wskazówek dotyczących wzrostu po trzydniowym ciągu zysków.

Brak przebicia powyżej 2% dla benchmarkowego instrumentu dłużnego następuje "pomimo powszechnego konsensusu dla wyższych rentowności" i może być głównym wskaźnikiem w kierunku środowiska deflacyjnego, które według analityka będzie sprzyjać Bitcoinowi w 2022 roku.

Podczas gdy strateg twierdzi, że wcześniejsze wyniki aktywów niekoniecznie stają się wskaźnikiem ich przyszłych perspektyw, każdy masywny wyczyn nowej klasy aktywów zawsze idzie w parze z większymi inwestycjami ze strony wcześniejszych wątpiących.

To właśnie ta perspektywa może odegrać rolę w 2022 roku, a menedżerowie inwestycyjni będą chcieli uniknąć ryzyka utraty, zwiększając swoje portfele o udziały w kryptowalutach.

Bitcoin jest obecnie notowany na poziomie 48,845 USD, co stanowi spadek o około 24% w ciągu ostatnich 30 dni i blisko 30% w porównaniu z jego szczytem wszech czasów powyżej 69,000 USD. Jednak cena BTC wzrosła o prawie 160% w ciągu ostatniego roku.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.