HomeNewsAnaliza cenowa Ethereum: ETH ryzykuje nowe straty, spadając poniżej 3 tys. USD

Analiza cenowa Ethereum: ETH ryzykuje nowe straty, spadając poniżej 3 tys. USD

Para ETH/USD załamała się, sięgając poniżej 3 tys. USD

Po odnotowaniu 5,5% spadku w ciągu ostatnich 24 godzin, Ethereum spadło poniżej krytycznego wsparcia dla strefy popytu na poziomie 3 000 USD. Spadek cen ETH nastąpił, gdy Bitcoin (BTC) również utracił ostatnie zyski 3% spadkiem, testując ceny około 42 150 USD.

Prognozy cenowe dla Ethereum sugerują, że niedźwiedzie mogą nadal obniżać ceny, a załamanie kursu prawdopodobnie spowoduje, że ETH/USD osiągnie minima na poziomie 2 650 USD. Z drugiej strony, za odbicie w górę mogłoby być uznane dzienne zamknięcie powyżej 3 000 USD, otwierające drogę do nowych celów, takich jak 3 500 USD w ciągu tygodnia.

Perspektywa cenowa Ethereum

Wykres dzienny pokazuje, że ETH/USD znajduje się powyżej poziomu zniesienia Fib o wartości 0,5, a byki szukają nowej dynamiki w kierunku krytycznej bariery 3 000 USD. SMA 100 (2 763 USD) stanowi ważną strefę buforową, co oznacza, że możliwe jest dzienne zamknięcie powyżej wschodzącej linii trendu wzrostowego.

W tym przypadku celem zwyżkowym byłoby osiągnięcie poziomu 0,618 Fib (3 143 USD), a następnie przejście do strefy podaży w pobliżu 50 SMA (3 298 USD). Przekształcenie tej strefy w poziom wsparcia może spowodować napływ zleceń kupna, celujących w 3 500 USD (kluczową strefę zaspokojenia popytu znajdującą się obecnie w pobliżu poziomu 0,786 Fib).

Wykres dzienny ETH/USD. Źródło: TradingView

Wykres 4-godzinny dla Ethereum pokazuje, że ETH/USD znajduje się poniżej prostych średnich kroczących 50- i 100-dniowych, a opadające krzywe wskaźników sugerują dalszą presję spadkową. Spadek RSI poniżej linii równowagi również zwiększa potencjał nowych strat.

Z technicznego punktu widzenia, nabywcy prawdopodobnie będą dążyć do dalszego wzrostu, jeśli zamienią obszar około 2 871 USD na wsparcie. Jest to obszar wyznaczony przez poziom zniesienia Fibonacciego o wartości 0,5 dla ruchu makro z 1 717 USD do 4 025 USD.

Jeśli cena ETH spadnie stąd niżej, mogą nastąpić kolejne spadki w kierunku kolejnej poziomej kotwicy, około 2 763 USD. Jeśli cena będzie dalej spadać, kolejnym wsparciem może być około 2 650 USD z 21 września 2021 roku.

Wykres 4-godzinny ETH/USD Źródło: TradingView

Według analityka technicznego Michaela van de Poppe, korekta kursu Ethereum poniżej 3 000 USD sugeruje, że prognoza na 2021 rok może odzwierciedlać trajektorię cen z 2017 roku. W tym przypadku oznacza to, że w perspektywie długoterminowej mamy do czynienia ze zwyżką na ETH nawet mimo ewentualnego przeciągnięcia się spadków.

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1442493201894440964

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.