HomeNewsBinance wprowadza nowy protokół „Auto-Burn” dla tokenów BNB

Binance wprowadza nowy protokół „Auto-Burn” dla tokenów BNB

Zmiana ta jest wynikiem próśb ze strony Binance Smart Chain i szerszej społeczności tokena BNB

Wczoraj Binance ogłosiło wdrożenie nowego protokołu, który będzie automatycznie spalał tokeny BNB, aby zapewnić lepszy przegląd aktywności Binance Smart Chain (BSC). Jak wynika z wpisu na blogu opublikowanego dzisiaj przez giełdę, nowy protokół Auto-Burn poprawi przejrzystość i zwiększy przewidywalność dla społeczności.

Binance ma nadzieję wspierać prawidłową koegzystencję między ekosystemami Binance Smart Chain (BSC) i Binance Coin (BNB) poprzez wdrożenie tego nowego mechanizmu.

"Ogłoszenie przez nas protokołu Auto-Burn dla BNB jest kolejnym krokiem w rozwoju tokena i pomoże społeczności BNB osiągnąć następny etap poprzez zapewnienie większej autonomii, przejrzystości i przewidywalności" – powiedział rzecznik Coindesk.

Spalanie jest powszechnym mechanizmem, dzięki któremu twórcy altcoinów kontrolują podaż tokenów w obiegu. W przypadku Binance, proces ten usuwa z obiegu tokeny BNB poprzez wysłanie ich do niedostępnego portfela. Po wdrożeniu nowego systemu proces spalania będzie zarówno weryfikowalny, jak i obiektywny. Będzie on również niezależny od przychodów generowanych z centralnej giełdy Binance poprzez transakcje z wykorzystaniem tokena BNB.

Liczba spalonych tokenów będzie teraz zależeć od innych czynników, w tym od wartości pary BNB/USD. Spalanie będzie uwzględniało zarówno podaż i popyt na tokeny, jak i ilość bloków wyprodukowanych w okresie kwartalnym. Będzie również kotwica cenowa – stała wartość początkowo utrzymywana na poziomie 1000. Wartość ta może być dostosowana tylko poprzez propozycję BSC BEP i głosowanie społeczności.

Binance zauważył, że spalanie zatrzyma się w punkcie, w którym podaż spadnie poniżej 100 milionów BNB. Giełda wyszczególniła ponadto, że mechanizm Auto-Burn oznacza, że zarówno BNB, jak i BSC przygotowują się do kolejnej fazy innowacji. Firma kierowana przez Chao Zenga dodała, że dzięki wkładowi społeczności, BNB będzie ewoluować, przyczyniając się do dalszego budowania ekosystemu opartego na blockchainie.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.