BOTLabs ogłasza uruchomienie web3name na Paris Blockchain Week

NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH
NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH

BOTLabs ogłasza uruchomienie web3name na Paris Blockchain Week

By Daniela Kirova - Przeczytasz w minutę

B.T.E. BOTLabs Trusted Entity GmbH (BT.E) ogłosiła podczas Paris Blockchain Week uruchomienie web3name, aplikacji do tworzenia indywidualnej nazwy reprezentującej cyfrową tożsamość – dowiedział się Coin Journal z informacji prasowej.

Nazwę tę można powiązać z adresami na KILT i w całym ekosystemie Polkadot.

Dodanie dodatkowych warstw weryfikacji

Użytkownicy mogą również powiązać swoje dane uwierzytelniające z Twittera, Twitcha, GitHuba, poczty elektronicznej i innych serwisów SocialKYC ze swoją tożsamością, wprowadzając dodatkowe warstwy weryfikacji. Przez ograniczony czas utworzenie web3name jest bezpłatne.

Unikalna tożsamość cyfrowa w erze Web3

Użytkownicy mogą mieć tylko jedną nazwę Web3 dla każdej tożsamości, ale mogą utworzyć kilka tożsamości z różnymi nazwami Web3 dla każdej z nich, na przykład tożsamość w pracy, tożsamość kolportera, tożsamość gracza itp.

W KILT tożsamość cyfrowa jest zbudowana wokół zdecentralizowanego identyfikatora (DID), który jest unikalnym ciągiem alfanumerycznym specyficznym dla użytkownika i wszelkich danych uwierzytelniających, które zdecydują się oni dodać do tej tożsamości.

Gdy użytkownik otrzyma nazwę, zawsze będzie ona jego własnością. Nikt inny nie będzie mógł się nią posługiwać, chyba że użytkownik zdecyduje się zwrócić ją do świata web3name. Nie będą naliczane żadne dodatkowe koszty ani opłaty za odnowienie.

Tożsamość powiązana z adresem KILT

Tożsamość ta może być powiązana z Twoim adresem KILT oraz z każdym lub wszystkimi Twoimi adresami w ekosystemie Polkadot, ułatwiając innym odniesienie się do tej osoby. W przyszłości funkcja ta zostanie rozszerzona również na sieci poza ekosystemem Polkadot.

Kolatory i walidatory

Nazwa web3name może być łatwo powiązana z dowolną liczbą adresów na dowolnym blockchainie w ekosystemie Polkadot za pomocą portfela KILT Sporran (lub za pośrednictwem dowolnego portfela obsługującego api rozszerzenia polkadot.js), mimo że jest zakotwiczona na blockchainie KILT.

Wzmacnianie tożsamości

web3name został zaprojektowany w celu zwiększenia tożsamości. Ma ona raczej uzupełniać adres, niż go zastępować. Chociaż web3name może być powiązana z adresem, nie jest zalecana jako pełny zamiennik adresu ponieważ:

  • Każdy użytkownik może zdecydować się na rezygnację ze swojej nazwy web3name, która mogłaby zostać przejęta przez innego użytkownika z innym adresem.
  • Jedna nazwa/tożsamość może być powiązana z kilkoma adresami.