HomeNewsButerin wyjaśnia, dlaczego przepustowość łańcucha Ethereum wzrosła o 9%

Buterin wyjaśnia, dlaczego przepustowość łańcucha Ethereum wzrosła o 9%

Aktualizacja London opóźniła “epokę lodowcową” Ethereum, podkreślił Buterin

W analizie opublikowanej na Reddicie, współzałożyciel Ethereum – Vitalik Buterin – wyjaśnił, dlaczego średni dzienny gaz zużywany przez sieć wzrósł z 92 miliardów do ponad 100 miliardów mniej więcej w czasie, gdy Ethereum wdrożyło aktualizację London. Wzrost dobowego zużycia gazu o 9% różni się od zmian obserwowanych w cenach gazu i wskazuje na poprawę ogólnej przepustowości sieci.

Buterin przedstawił trzy główne przyczyny wzrostu przepustowości sieci Ethereum: 1) opóźnienie tzw. epoki lodowcowej, 2) bloki nie wykorzystujące pełnej pojemności 15 mln przed aktualizacją, 3) niedoskonałości w dostosowaniu opłat bazowych.

Epoka lodowcowa Ethereum odnosi się do zjawiska, w którym rosnąca złożoność algorytmu wydobywczego ostatecznie prowadzi do tego, że blockchain Ethereum staje się tak trudny do wydobycia, że przestaje tworzyć bloki. Buterin uważa, że uruchomienie aktualizacji London opóźniło szybko zbliżającą się epokę lodowcową Ethereum i skróciło średni czas blokowania z 13,5 sekundy do długoterminowego normalnego poziomu 13,1 sekundy. Doprowadziło to do 2-3% wzrostu ogólnej przepustowości sieci.

Po drugie, przed “Londynem” 15 milionów było maksymalną ilością gazu dostępną do wykorzystania na blok. Wiele bloków nie wykorzystało całej przepustowości, gdyż pozostawało wówczas niewiele miejsca na pojedynczą transakcję. Sprawiło to, że około 2% bloków pozostało pustych, jednak po modernizacji, 15 milionów stało się celem. „Oznacza to, że jeśli średni zużyty gaz, wliczając puste bloki, wynosi poniżej 15 mln, opłata podstawowa będzie spadać, aż średnia powróci do 15 mln” – wyjaśnił Buterin. To z kolei będzie odpowiadało za 2-3% poprawę przepustowości Ethereum.

Na koniec Buterin zwrócił uwagę, że EIP-1559, wprowadzony w ramach aktualizacji London, cechuje złożony związek między średnimi arytmetycznymi i geometrycznymi dla wielkości bloku a opłatami za nie. To sprawia, że nie jest całkowicie dokładny w spalaniu 50% opłaty za gaz. Tak więc błąd prowadzi do niewielkiego wzrostu pojemności, ponieważ bloki są teraz wypełnione średnio w nieco ponad 50%, powiedział współzałożyciel Ethereum.

„Użytkownicy Ethereum mogą jednak póki co cieszyć się niezamierzonym wzrostem przepustowości o 6%, który przyniósł Londyn” – podsumował Buterin.

Aktualizacja London wdrożona została 5 sierpnia 2021 roku. Oczekuje się, że znacznie poprawi ona sposób przeprowadzania transakcji w sieci Ethereum, wpływając zarówno na wynagrodzenie dla górników, jak i na dostawę tokenów ETH.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.