HomeNewsFTX kieruje uwagę na amerykański rynek kryptowalutowych instrumentów pochodnych

FTX kieruje uwagę na amerykański rynek kryptowalutowych instrumentów pochodnych

Amerykańska spółka zależna giełdy kryptowalut FTX ogłosiła, że pracuje nad przejęciem giełdy kontraktów terminowych na waluty cyfrowe i opcji LedgerX

FTX.US, spółka zależna giełdy kryptowalut FTX z siedzibą w Hongkongu, dokonała nabycia Ledger Holdings. Ta ostatnia jest spółką macierzystą LedgerX — popularnej amerykańskiej platformy do handlu instrumentami pochodnymi aktywów cyfrowych. FTX US ogłosiło wczoraj, że planuje dywersyfikację w sektorze instrumentów pochodnych.

LedgerX działa jako rynek kontraktów terminowych, ośrodek realizacji swapów oraz izba rozliczeniowa. Jest to pierwsza zatwierdzona platforma dla kryptowalutowych instrumentów pochodnych w USA. Regulowana jest przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC). W ciągu czterech lat swojej działalności, platforma miała obsłużyć ponad 10 milionów opcji kryptowalutowych i kontraktów swapowych.

Według doniesień, transakcja przejęcia ma zostać sfinalizowana w październiku 2021 roku za nieujawnioną sumę. Więcej szczegółów finansowych dotyczących przejęcia nie zostało jeszcze opublikowanych w momencie pisania artykułu. Dla FTX transakcja ta będzie sporą inwestycją i – jeśli dojdzie do jej pomyślnego zatwierdzenia – pozwoli FTX.US dodać kontrakty terminowe i opcje do swojej oferty dla rynku Stanów Zjednoczonych.

LedgerX nie posiada szerokiej gamy produktów, skupiając się głównie na kontraktach terminowych, opcjach i swapach na Bitcoin i Ethereum. Podpisując umowę, FTX.US będzie w lepszej pozycji, aby zmierzyć się z innymi amerykańskimi platformami giełdowymi, jak Coinbase i Gemini, które  notowane są na NASDAQ.

Odnosząc się do kwestii przejęcia, dyrektor generalny FTX.US, Brett Harrison, zauważył: „Przejęcie to stanowi istotny kamień milowy dla naszej szybko rozwijającej się działalności w USA i jest kluczową częścią naszej strategii wdrażania regulowanych kryptowlautowych instrumentów pochodnych dla naszej bazy użytkowników użytkowników w USA. Wierzymy, że integracja naszych możliwości technologicznych, portfolio produktów i sporego bilansu z LedgerX, zwiększy naszą zdolność do dostarczania innowacyjnych produktów wszystkim amerykańskim traderom kryptowalut."

Harrison określił transakcję jako idealną, wyjaśniając, że doskonale wpisuje się w strategię giełdy [FTX]. Nowopowstały podmiot, w skład którego wchodzą obie strony transakcji, będzie obsługiwał zarówno klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Harrison zapewnił też, że plan polega na kontynuowaniu dotychczasowej działalności LedgerX, ponieważ FTX.US pracuje nad najwłaściwszym sposobem przyjęcia regulowanych kontraktów terminowych LedgerX i ofert opcji w jego ramach.

Jak zauważono w komunikacie, giełda będzie również starać się pozostać w jak najlepszych relacjach z regulatorami. W tym celu przeznaczy ogromną część swoich środków na utrzymanie dobrych stosunków z organami nadzoru finansowego Stanów Zjednoczonych, w szczególności z CFTC.

Tagi:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.