HomeNewsGórnik Bitcoin – firma Greenidge – łączy się z Support.com

Górnik Bitcoin – firma Greenidge – łączy się z Support.com

Firma wyczekuje też środowego debiutu giełdowego na NASDAQ

Górnik Bitcoin, Greenidge Generation Holdings, ma dziś zakończyć fuzję z firmą z branży wsparcia technicznego Support.com – wynika z dokumentu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Hybrydowa firma zajmująca się wydobyciem bitcoinów i wytwarzaniem energii oraz notowana na NASDAQ firma Support.com po raz pierwszy poinformowały o rozmowach na temat fuzji w marcu. Oznajmiono wówczas, że transakcja zostanie przeprowadzona w modelu "stock-for-stock” i ma zostać zrealizowana w trzecim kwartale.

Firmy spodziewają się sfinalizować umowę o fuzji przed zamknięciem handlu, po czym Support.com stanie się spółką zależną od Greenidge. Po zakończeniu fuzji akcje zwykłe Greenidge klasy A zostaną wprowadzone na giełdę NASDAQ. Od środy 15 września dostępne będą do obrotu pod oznaczeniem „GREE”.

Obie firmy potwierdziły parytet wymiany dla poszczególnych udziałów. Sekcja komunikatu na ten temat brzmiała: „Z zastrzeżeniem warunków umowy o połączeniu […] każda akcja zwykła Support.com, Inc., wyemitowana i pozostająca w obrocie bezpośrednio przed wejściem w życie, zostanie anulowana i wygaszona oraz automatycznie zamieniona na prawo do otrzymania 0,115 akcji zwykłych Greenidge klasy A plus gotówki w zamian za wszelkie ułamkowe akcje zwykłe Greenidge klasy A wynikające z takiego wyliczenia."

Zgodnie z początkowymi zapisami SEC, w ramach umowy zajmująca się wsparciem technicznym i rozwiązaniami dla klientów firma przekaże Greenidge 33 miliony dolarów w gotówce.

„Support.com, Inc. ma dostarczyć Greenidge około 33 miliony dolarów dodatkowej gotówki. Pro forma fuzji, połączone spółki posiadają obecnie ponad 70 milionów dolarów w gotówce netto”.

Dyrektor generalny Greenidge, Jeff Kirt, określił ten ruch jako zarówno korzystny, jak i kluczowy dla firmy.

„Ta fuzja jest ważnym kolejnym krokiem dla Greenidge, ponieważ budujemy na naszej istniejącej, zintegrowanej i sprawdzonej platformie do wydobywania bitcoinów i generowania niedrogiej energii o niższej emisji dwutlenku węgla”.

Kirt pozostanie na czele spółki i będzie pełnił funkcję generalnego dyrektora powstałej w wyniku fuzji korporacji. Prezes Support.com, Lance Rosenzweig, będzie zaś nadal pełnić funkcję dyrektora generalnego spółki zależnej.

Greenidge najwyraźniej jest zdeterminowane, aby osiągnąć swój cel, jakim jest w pełni neutralny węglowo Bitcoin. W maju firma zobowiązała się do zakupu offsetów emisji dwutlenku węgla, aby stać się neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla od drugiej połowy roku. Firma wydobywcza opublikowała również oświadczenie, w którym zobowiązała się do realokacji i skierowania części swoich zysków na cele związane z energią odnawialną.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.