HomeNewsGrayscale twierdzi, że odrzucenie przez SEC spotu ETF-u na Bitcoina nie ma “żadnych podstaw”

Grayscale twierdzi, że odrzucenie przez SEC spotu ETF-u na Bitcoina nie ma „żadnych podstaw”

  • SEC niedawno zatwierdziła trzy kontrakty terminowe na Bitcoin ETF, ale nie zezwoliła jeszcze na taki, który śledzi cenę rynkową kryptowaluty.
  • Spot ETF pozwoliłby na bezpośrednią ekspozycję na BTC, z inwestorami śledzącymi bieżącą cenę rynkową kryptowaluty na rynku spot.
  • W związku z odrzuceniem poprzednich wniosków o spot ETF, SEC utrzymywała, że sektor kryptowalut nie jest gotowy, biorąc pod uwagę potencjał narażenia konsumentów na oszustwa i manipulacje cenowe.

Firma Grayscale powiedziała amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), że jej decyzje przeciwko spotowym funduszom Bitcoin ETF są niezgodne z innymi działaniami regulatora związanymi z kontraktami terminowymi na tę kryptowalutę.

W liście wysłanym do sekretarza SEC Vanessy Countryman Grayscale wskazuje niektóre z powodów, które jego zdaniem wyjaśniają, dlaczego organ nadzorujący rynek papierów wartościowych nie ma "żadnych podstaw" do dalszego odrzucania spotowych funduszy ETF na Bitcoina.

List Grayscale pojawia się kilka dni po tym, jak SEC po raz kolejny odrzuciła kolejny fizycznie rozliczany fundusz giełdowy BTC, dodając propozycję VanEck do długiej listy wniosków wyrzuconych do kosza.

Według firmy, która złożyła wniosek o zatwierdzenie jej flagowego funduszu Bitcoin Trust (GBTC) jako produktu typu ETP opartego na transakcjach spotowych pojawiają się pytania, dlaczego regulator uznał za stosowne zatwierdzić bitcoinowe ETF-y oparte na kontraktach terminowych, a nie takie, które śledzą rzeczywistą cenę spotową kryptowaluty.

W ciągu ostatnich kilku tygodni SEC zezwoliła na inwestycje w ETF-y oparte na kontraktach terminowych ProShares, Valkyrie i VanEck. Nawiasem mówiąc, zezwolenia te pojawiły się po komentarzach przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera, który wydawał się faworyzować ETF-y oparte na kontraktach terminowych nad ETF-ami opartymi na spotach Bitcoina.

"Komisja nie ma podstaw do twierdzenia, że inwestowanie w rynek instrumentów pochodnych na dane aktywo jest akceptowalne dla inwestorów, podczas gdy inwestowanie w samo aktywo akceptowane nie jest" – czytamy w liście firmy.

Według Grayscale, w odniesieniu do jej wniosku regulator zająłby dokładnie takie samo stanowisko, gdyby odrzucił wniosek, po tym jak trzy produkty terminowe na Bitcoin zostały już zatwierdzone.

Grayscale uważa, że zatwierdzenie produktów opartych na kontraktach terminowych i odrzucenie wniosków opartych na transakcjach natychmiastowych narusza ustawę o ochronie administracyjnej (APA).

W dniu 12 listopada Komisja odrzuciła propozycję spotu of VanEck, uzasadniając to w dużej mierze nieprzestrzeganiem przez giełdę notowań zasad i wymogów określonych w ustawie o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku. W szczególności SEC jest zdania, że rynek kryptowalut nadal nie jest w stanie "zapobiec oszukańczym i manipulacyjnym działaniom i praktykom".

W liście stwierdzono, że podstawy SEC do odrzucenia  wynikają z przesłanek, które "nie uwzględniają znaczących zmian regulacyjnych i konkurencyjnych od 2017 roku", kiedy to Komisja po raz pierwszy odrzuciła fundusz tego typu.

Grayscale chce, aby regulator zatwierdził jego wniosek o notowanie i handel BTC na NYSE, zauważając, że pomimo tego, że kryptowaluta stała się niezwykle popularna jako aktywo inwestycyjne, amerykańscy inwestorzy nie mają dostępu do produktu, który ściśle odzwierciedla jej ceny spotowe.

Oczekuje się, że SEC wyda swój wstępny werdykt w sprawie produktu Grayscale BTC przed końcem roku.

Tagi:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.