HCX i Portal ułatwią tokenizację akcji Klarna, SpaceX i innych spółek

NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH
NAJGORĘTSZE NOWE KRYPTO NOTOWANIE NA DUŻYCH GIEŁDACH

HCX i Portal ułatwią tokenizację akcji Klarna, SpaceX i innych spółek

By Harshini Nag - Przeczytasz w minutę

Portal, zbudowana na Bitcoinie sieć DEX z warstwą 2, ogłosiła w komunikacie prasowym, że będzie współpracować z High Circle Ventures, rynkiem aktywów opartym na blockchainie HighCircleX, aby ułatwić spółkom pre-IPO tokenizację akcji na blockchainie Bitcoina.

Współpraca ta stanowi pierwszą w swoim rodzaju okazję dla spółek znajdujących się w fazie pre-IPO do tokenizacji udziałów w spółkach prywatnych i zapewnienia płynności niepłynnym aktywom. Co więcej, firmy będą mogły korzystać z “wielu warstw aplikacji”, które Portal planuje zbudować na blockchainie Bitcoina.

Niektóre z najbardziej pożądanych firm znajdujących się w fazie pre-IPO, w tym Klarna, SpaceX, Automation Anywhere, Epic Games i Cross River Bank, pozwolą na tokenizację swoich udziałów i obrót nimi w ramach współpracy – napisano w komunikacie prasowym.

Partnerstwo jest przełomowym krokiem w realizacji wizji firmy Portal, polegającej na wprowadzeniu do Bitcoina rzeczywistych przypadków użycia.

Prezes wykonawczy firmy Portal, dr Chandra Duggirala, wyjaśnił znaczenie tej współpracy, stwierdzając, że firma utoruje drogę do tokenizacji wielu innych aktywów finansowych w blockchainie:

“Chociaż aktywa te nie są aktywami na okaziciela, takimi jak Bitcoin, posiadanie zarówno papierów wartościowych na aktywa cyfrowe, jak i aktywów cyfrowych bez zabezpieczeń, dostępnych za pośrednictwem prostego interfejsu dla użytkowników, którzy spełniają akredytacyjne kryteria inwestorskie, oznacza początek łączenia ekosystemu Bitcoina z głównym nurtem finansów”.

To dodatkowo rozwiąże problem fragmentacji płynności na wielu różnych giełdach i aplikacjach – dodał.

Hemanth Golla, dyrektor generalny HighcircleX, skomentował partnerstwo, mówiąc:

“HCX sprawia, że inwestowanie w oferty private equity staje się dla inwestorów bardzo proste. Daje on członkom natychmiastowy dostęp do ułamkowej własności akcji najgorętszych spółek. Wierzymy, że tokenizacja i związana z nią szybka i łatwa zbywalność akcji odblokuje i ogromnie rozwinie ten rynek”.

Dla użytkowników Portal, partnerstwo zapewnia bezproblemowy dostęp do tokenizowanych papierów wartościowych i niezabezpieczonych aktywów cyfrowych z jednego portfela. Z drugiej strony, dla HCX, partnerstwo pozwoli na wyeliminowanie ograniczeń takich jak brak płynności, okresy zamknięcia i niepewność wartości, które są nieodłącznymi cechami rynków prywatnych, a także zwiększy dostępną bazę inwestorów.