HomeNewsIBM i Nomura Research poszukują zastosowania technologii blockchain w recyklingu tworzyw sztucznych

IBM i Nomura Research poszukują zastosowania technologii blockchain w recyklingu tworzyw sztucznych

Wysiłki podjęte w kwietniu sprawiły, że IBM Japan i Mitsui Chemicals opracowały ramy wykorzystania technologii blockchain do śledzenia odpadów z tworzyw sztucznych

Tokijskie firmy IBM Japan, Mitsui Chemicals i Nomura Research Institute (NRI) utworzyły konsorcjum, które stara się opracować jak najlepszy sposób wykorzystania technologii blockchain do bezpiecznego recyklingu plastiku.

W oświadczeniu prasowym Nomury stwierdzono, że konsorcjum ma na celu utworzenie grupy zajmującej się zrównoważonym obiegiem zasobów, dzielącej się spostrzeżeniami odnośnie tego, w jaki sposób mogą pomóc w dalszych wspólnych wysiłkach na rzecz skutecznego zarządzania tworzywami sztucznymi. Zgodnie z zapowiedzią, jednym z kluczowych celów nowego partnerstwa jest ustalenie, w jaki sposób identyfikowalność plastiku może pomóc w procesie recyklingu.

W tym celu zespoły IBM Japan i Mitsui Chemicals rozpoczęły prace nad wykorzystaniem technologii blockchain do skutecznego śledzenia tworzyw sztucznych w całym łańcuchu dostaw, także w firmach zajmujących się recyklingiem. Obie spółki połączyły siły z Instytutem Badawczym Nomura, tworząc konsorcjum, którego celem jest zwiększenie wysiłków na rzecz efektywnego recyklingu.

Grupa ma również na celu zachęcenie pozostałych uczestników rynku do przyłączenia się do inicjatywy, wprowadzając program zachęt jako sposób promowania szerszego wkładu w recykling wśród ogółu społeczeństwa, a także wśród firm o globalnej, ugruntowanej pozycji.

W ramach swojej roli w konsorcjum, IBM Japan będzie starało się wspierać rozwój platformy blockchain, aby zapewnić jednolity system identyfikacji tworzyw sztucznych, podczas gdy Mitsui Chemicals wykorzysta swoją rozległą wiedzę na temat sektora chemicznego do monitorowania właściwego recyklingu.

W ogłoszeniu dodano, że Nomura będzie też pracować nad rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z branżą zarządzania zasobami krytycznymi.

Nowa współpraca IBM Japan, Nomury oraz Mitsui wesprze starania IBM, mające na celu ograniczenie szkodliwych odpadów. Spółka ma rzekomo współpracować z Mitsubishi Heavy Industries (MHI) przy projekcie blockchain, którego celem jest zmniejszenie ilości dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery.

Wysiłki te stanowią jednak tylko wierzchołek góry lodowej, biorąc pod uwagę, że świat ma przed sobą długą drogę do walki ze zmianami klimatycznymi. Naukowcy ostrzegają, że ich konsekwencje mogą być katastrofalne.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.