HomeNewsLobby krypto uważa, że stablecoiny nie powinny podlegać nowym przepisom

Lobby krypto uważa, że stablecoiny nie powinny podlegać nowym przepisom

Grupa lobbystów twierdzi, że regulatorzy nie powinni traktować stablecoinów jako produktów inwestycyjnych

Amerykańska grupa lobbystyczna zajmująca się kryptowalutami wezwała krajowe organy regulacyjne do niepodporządkowywania stablecoinów zabezpieczonych aktywami nowym przepisom, podał w poniedziałek Reuters.

Izba Handlu Cyfrowego, grupa składająca się z Goldman Sachs, Citigroup Inc i Circle, a także innych firm i dostawców usług, nie chce, aby stablecoiny musiały stawić czoła nowym surowszym przepisom, takim jak te, które prawdopodobnie przewiduje prezydencka grupa robocza ds. rynków finansowych.

Wedle doniesień Izba wysłała list do prezydenckiej grupy regulacyjnej, w skład której wchodzi Departament Skarbu USA i Rezerwa Federalna, twierdząc, że stablecoiny w dolarach nie stanowią zagrożenia dla systemu finansowego kraju, a poddanie ich nowym zasadom byłoby niewłaściwym podejściem regulacyjnym do rozwijającego się sektora.

Według grupy lobbystycznej regulatorzy nie powinni traktować stablecoinów, takich jak USD Coin (USDC), jako produktów inwestycyjnych. Zamiast opracowywać „oddzielne” regulacje dla sektora, rząd powinien pracować nad dostosowaniem nadzoru do szerszych środków stosowanych w odniesieniu do innych cyfrowych środków płatniczych.

Podczas gdy amerykański zespół regulacyjny pracuje nad aktualizacją niektórych zaleceń przedstawionych przez sekretarz skarbu Janet Yellen, Izba Handlu Cyfrowego twierdzi, że sektor ten nie stwarza ryzyka systemowego.

Izba wezwała również organy regulacyjne do ścisłej współpracy z „dobrze uregulowanymi” amerykańskimi emitentami stablecoinów w celu promowania tej technologii. Opowiadają się również za tym, aby firmy te uzyskały dostęp do infrastruktury płatniczej Rezerwy Federalnej, zgodnie z przytaczanym przez Reutersa listem.

Wraz ze wzrostem w sektorze stablecoinów, rozwijającym się w ciągu ostatnich dwóch lat pod wpływem globalnych napięć finansowych, poszczególne rządy przedstawiały propozycje ochrony przed ich dalszą proliferacją. U podstaw tych kroków leżała potrzeba ochrony konsumentów przed potencjalnymi szkodami finansowymi, głównie przed ryzykiem związanym z handlem spekulacyjnym.

Na początku tego miesiąca grupa G20 wezwała rządy do zwiększenia nadzoru nad stablecoinami, przy czym nowy „globalny stablecoin” musi przed zatwierdzeniem przejść wszystkie kontrole prawne i regulacyjne.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.