HomeNewsMłodzi Singapurczycy zainteresowani adopcją kryptowalut: ankieta

Młodzi Singapurczycy zainteresowani adopcją kryptowalut: ankieta

Wyniki niedawnej ankiety przeprowadzonej na próbie tysiąca mieszkańców Singapuru pokazują, że 43% Singapurczyków posiada w jakiejś formie kryptowaluty

Niedawny sondaż przeprowadzony przez Independent Reserve w Singapurze wykazał, że około połowa (43%) obywateli jest w posiadaniu kryptowalut. Firma Toluna zajmująca się badaniami konsumenckimi przeprowadziła ankietę, w której Singapur uzyskał wynik 63 w Independent Reserve Cryptocurrency Index (ICRI). Wynik ankiety pokazał, że 46% Singapurczyków planuje zdobyć kryptowaluty w ciągu najbliższego roku, a 25% z nich poważnie rozważa ten pomysł.

Odsetek ten wynosi 61% w grupie wiekowej dorosłych poniżej 45 lat. Rozkład akceptacji kryptowalut według płci wykazał, że w posiadaniu kryptowalut jest 51% respondentów płci męskiej w porównaniu z 35% ankietowanych płci żeńskiej. Młodsza grupa wiekowa uczestników badania – między 26 a 45 lat – uzyskała najwyższy wskaźnik adopcji kryptowalut. Spośród nich kryptowaluty posiadało 66% badanych w porównaniu z 29% wśród innych grup wiekowych.

Grupa wykazała również najwyższy poziom różnorodności w posiadanych kryptowalutach, przy czym 58% posiada wiodącą kryptowalutę Bitcoin, 38% posiada udziały w Ethereum, a inne dostępne monety należą do 36% badanych posiadaczy kryptowalut. Pozostałym grupom wiekowym brakowało różnorodności w inwestycjach kryptowalutowych, a najpopularniejsze wśród nich tokeny, Bitcoin i Ether, stanowią odpowiednio 22% i 11% własności.

Jeśli chodzi o stopień świadomości, 93% uczestników wskazało, że przynajmniej słyszeli o kryptowalutach, a 90% z nich słyszało o Bitcoinie. Spośród tych respondentów 57% wskazało którąś z preferowanych przez siebie kryptowalut, a 45% wolało Bitcoina. W swoim stosunku do wiodącej kryptowaluty respondenci byli podzieleni – 25% uważało BTC za magazyn wartości, a 40% za aktywa inwestycyjne.

Badaniu poddano również zaufanie i wiarę w kryptowaluty; 7% respondentów twierdziło, że Bitcoin jest oszustwem. Badanie wykazało, że trzech na pięciu Singapurczyków było przekonanych co do dalszych wzrostów Bitcoina, aż do osiągnięcia adopcji na dużą skalę. Trzy czwarte uczestników ujawniło, że doświadczyło wzrostu majątku wynikającego z posiadania kryptowalut. Tymczasem 7% uczestników stwierdziło, że ponieśli na kryptowalutach stratę.

Raport dodatkowo podkreślił znaczący wpływ COVID-19 na postrzeganie kryptowalut – 21% użytkowników, którzy planowali w zeszłym roku kupić cyfrowe waluty, przypisuje swoją powściągliwość wybuchowi pandemii lub niepewności, z którą się wiązała. W badaniu zidentyfikowano Singapur jako kluczowe centrum finansowe w Azji, a wzrost zaobserwowany w sektorze kryptowalut wynikał z przyjaznego środowiska regulacyjnego, wspierającego wykorzystanie i adopcję kryptowalut. Ustawa o usługach płatniczych przytaczana była jako ogromny wkład w rewolucję licencjonowania i regulacji kryptowalut.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.