HomeNewsPrezydent Ukrainy odsyła do parlamentu ustawę o kryptowalutach

Prezydent Ukrainy odsyła do parlamentu ustawę o kryptowalutach

Prezydent Wołodymyr Zełenski nie zgodził się tylko z częścią ustawy o kryptowalutach, która poddana została pod drugie czytanie pod koniec ubiegłego miesiąca

Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odesłała do parlamentu projekt ustawy o regulacji kryptowalut. Zgodnie z zamieszczonym na stronie prezydenta oświadczeniem, Zełenski zrezygnował z uchwalenia ustawy ze względu na pewne żywione przez siebie zastrzeżenia. W komunikacie wyjaśniono, że prezydent chce zmiany ustawy w taki sposób, aby głównym organem zarządzającym kryptowalutami w kraju stała się Krajowa Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Obecna ustawa daje mandat do regulacji kryptowalut Ministerstwu Transformacji Cyfrowej, podczas gdy aktywa cyfrowe zabezpieczone papierami wartościowymi podlegają Krajowej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd. Z kolei rolę emitenta waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC) pełnić ma Narodowy Bank Ukrainy.

W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez prezydenta, jedynie Narodowy Bank Ukrainy zachowa swoją rolę w emisji i nadzorze nad CBDC. Wszystkie inne kompetencje zostaną przypisane do regulatora papierów wartościowych.

„W szczególności raporty publiczne Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) stwierdzają, że niektóre rodzaje aktywów wirtualnych zawierają w swej istocie ekonomicznej cechy charakterystyczne dla instrumentów finansowych. Należy przeprowadzić regulację emisji tego rodzaju aktywów wirtualnych przez regulatorów rynku finansowego, ponieważ funkcja ta jest dla nich specyficzna” – czytamy na stronie internetowej prezydenta.

Prezydent wyraził również obawy, że proponowane utworzenie nowych organów regulacyjnych będzie kosztowne.

„Utworzenie nowego organu, tak jak przewidziano w tej ustawie, wymagać będzie znacznych wydatków z budżetu państwa. Dlatego Wołodymyr Zełenski proponuje włączenie regulacji obrotu wirtualnymi aktywami do kompetencji Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. "

Mimo przeprowadzenia drugiego czytania projektu, jego powrót do parlamentu oznacza teraz, że ustawodawcy będą musieli ponownie rozpatrzyć propozycje przed przekazaniem ich prezydentowi. Ukraina jest stosunkowo przyjaznym krajem dla firm z branży blockchain, a projekt ustawy zaproponowany przez Ministerstwo Cyfrowej Transformacji może sprawić, że sektor kryptowalutowy w kraju stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Regulator papierów wartościowych wyraził zaniepokojenie możliwym zaangażowaniem Ministerstwa Transformacji Cyfrowej. Regulator argumentował, że ministerstwo nie posiada odpowiedniej wiedzy fachowej do regulacji kryptowalut. Ważnym pytaniem jest teraz, w jakim kierunku podąży regulacja kryptowalut na Ukrainie, a raczej jak długo utrzymają się w szarej strefie.

Oprócz wprowadzenia projektu ustawy do parlamentu (Rady Najwyższej) zeszłego lata, ukraińscy ustawodawcy nawiązali współpracę z lokalnymi regulatorami w celu opracowania zbioru przepisów, mających pomóc w integracji kryptowalut z systemem prawnym.

Tagi:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.