HomeNewsRaport miesiąca: Górnicy bitcoinów odcięci od energii wodnej w chińskim hrabstwie Yingjiang

Raport miesiąca: Górnicy bitcoinów odcięci od energii wodnej w chińskim hrabstwie Yingjiang

Oto najważniejsze w tym miesiącu wiadomości z branży kryptowalut

Chińskie elektrownie wodne wezwane do odcięcia zasilania górnikom bitcoinów

Przedstawicielstwo chińskiego rządu centralnego w okręgu Yingjiang wydało na początku tygodnia elektrowniom wodnym w regionie instrukcje, aby odciąć dopływy prądu wykorzystywanego do operacji wydobycia bitcoinów. Jest to najnowsza odsłona chińskiej kampanii wymierzonej w sektor górnictwa kryptograficznego w tym kraju.

Regulatorzy poinformowali elektrownie, że nieusunięcie działających niezgodnie z prawem górników Bitcoina z dostaw spowoduje siłowy demontaż energii elektrycznej do operacji wydobywczych w jurysdykcji.

Ponadto elektrownie wodne, po zakończeniu procesu odcięcia dopływu energii elektrycznej do górników, zobowiązane będą do złożenia raportu do Chińskiej Narodowej Komisji Rozwoju i Reform (NDRC). Oczekuje się, że raporty te zostaną wykorzystane przez NDRC do poprawy wysiłków organów ścigania na rzecz zwalczania nielegalnych dostaw energii do operacji kopania kryptowalut.

Chińskie władze miejskie i prowincjonalne zwiększają presję na kryptogórników w związku z rosnącymi obawami o środowisko i ryzyko finansowe związane z handlem i wydobywaniem cyfrowych walut.

Sprzeciw wobec kopania kryptowalut zmniejszył udział Chin w globalnym wskaźniku hashowania bitcoinów do 46,04%, ponieważ krajowi górnicy szukają schronienia w Azji Środkowej i krajach afrykańskich o lepszych perspektywach regulacyjnych.

Salwador uruchomi 200 bitcoinowych bankomatów, przygotowując się do przyjęcia BTC jako prawnego środka płatniczego

Prezydent Najib Bukele ogłosił na Twitterze, że Salwador uruchamia 200 bankomatów i przygotowuje 50 oddziałów bankowych w całym kraju dla poprawy krajowej infrastruktury kryptowalutowej w związku z wejściem w życie od przyszłego miesiąca ustawy o adopcji Bitcoina. Oczekuje się, że posunięcie to poprawi dostępność i wygodę transakcji krypto-fiat, a także będzie dalej promować powszechną adopcję w kraju.

Nowe bankomaty będą kompatybilne ze wspieranym przez Salwador portfelem kryptowalutowym Chivo, a także z pozostałymi portfelami kryptowalut.

Odnosząc się do obaw związanych z ustawą i jej wdrożeniem, prezydent powiedział, że nikt nie jest zmuszany do korzystania z bitcoinów, a osoby, które nie chcą angażować się w kryptowaluty, będą mogły dzięki bankomatom wymienić dowolny bitcoin, który otrzymają, na gotówkę.

Ustawa o przyjęciu i zaakceptowaniu Bitcoina jako prawnego środka płatniczego została uchwalona przez salwadorski parlament w czerwcu i ma na celu zmniejszenie kosztów transakcji oraz integrację z gospodarką populacji nie posiadającej dostępu do bankowości.

Dość pospieszne wdrożenie ustawy i brak jasności co do planu działania regulatorów, doprowadziły jednak do krytyki ze strony instytucji takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Fitch Ratings.

Amerykańska ustawa o infrastrukturze może dotknąć ponad 60 milionów Amerykanów

Globalny wiceprezes ds. podatków w Coinbase, Lawrence Zlatkin, wyraził rozczarowanie brakiem debaty publicznej na temat pospiesznego dodania przepisów dotyczących kryptowalut do ustawy infrastrukturalnej Kongresu Stanów Zjednoczonych. Dyrektor wykonawczy wskazał, że pospiesznie wprowadzone poprawki dotyczące kryptowalut mogą wpłynąć na ponad 20% populacji amerykańskiej.

„Dzisiaj kryptowaluty posiada około 60 milionów Amerykanów – mniej więcej jedna piąta całej populacji USA. Ci Amerykanie i cały ekosystem kryptowalutowy zasługują na więcej dialogu, zamiast  wprowadzonych w ostatniej chwili o północy zapisów” – stwierdził Zlatkin w artykule Bloomberga.

Ustawa o infrastrukturze, która została niedawno uchwalona przez Senat Stanów Zjednoczonych bez głosowania nad proponowanymi poprawkami do zapisów dotyczących sprawozdawczości podatkowej dotyczącej kryptowalut, zakłada pozyskanie biliona dolarów na finansowanie dróg, mostów oraz innych dużych projektów infrastrukturalnych.

Zlatkin wyjaśnił, że oburzenie na niesprawiedliwe potraktowanie branży i niedoprecyzowaną treść ustawy wykracza poza kręgi społeczności kryptowalutowej, dodając, że w ciągu ostatnich kilku dni z senatorami skontaktowało się ponad 80 tysięcy osób.

Dyrektor wykonawczy Coinbase szczególnie podkreślił możliwie szeroką interpretację definicji terminu brokera aktywów cyfrowych i stwierdził, że jeśli zostanie wdrożona w obecnej formie, ustawa nałoży nierozsądnie surowe wymagania dotyczące sprawozdawczości podatkowej na walidatorów i twórców oprogramowania, wypychając ich z USA.

VeChain uruchamia opartą na blockchainie platformę do raportowania śladu węglowego

VeChain, firma zarządzająca łańcuchem dostaw, ogłosiła na początku tego tygodnia uruchomienie nowej usługi, która wykorzystywać będzie technologię rozproszonej księgi (DLT) i model oprogramowania jako usługi (SaaS), pomagając firmom w zarządzaniu danymi dotyczącymi ich śladu węglowego.

Usługa Saas Digital Carbon Footprint ma na celu pokonanie barier zaufania i przejrzystości przy raportowaniu danych dotyczących emisji dwutlenku węgla przez firmy, wykorzystując zalety publicznego systemu blockchain.

Oparta na blockchain usługa Saas, Digital Carbon Footprint firmy VeChain, zapewnia kompleksową i skalowalną platformę dla każdego przedsiębiorstwa, która umożliwia lepsze obliczanie, śledzenie i raportowanie swoich kroków na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości” – czytamy w komunikacie.

Usługa ta umożliwia firmom wykorzystanie kluczowych wskaźników danych dotyczących śladu węglowego i zintegrowanie ich z wiodącymi dostawcami usług atestacyjnych w sieci VeChain, którzy mogą następnie umożliwić organizacji czerpanie nowej wartości z danych i poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Binance naraża użytkowników na ryzyko finansowe, twierdzi brytyjski regulator finansowy

Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) wydał zawiadomienie dotyczące wiodącej giełdy kryptowalut Binance, wskazując na brak możliwości sprawowania nad nią nadzoru, co sprawiło, że złożone i obarczone wysokim ryzykiem produkty Binance stanowiły zagrożenie dla użytkowników.

Powiadomienie dodatkowo uniemożliwiło Binance świadczenie wszystkich usług, które zostały autoryzowane przez FCA w 2018 roku, obejmujących doradztwo i zarządzanie inwestycjami kryptowalutowymi użytkowników giełdy. Binance nakazano również wstrzymanie wszelkich reklam i promocji w Wielkiej Brytanii.

Organ nadzoru finansowego stwierdził, że ograniczenia nałożone na Binance wynikały z niemożności spełnienia przez giełdę warunków progu skutecznego nadzoru (Effective Supervision Threshold Condition) oraz braku odpowiedniej ochrony jej klientów.

FCA stwierdziło ponadto, że do decyzji przyczynił się też brak przedstawienia, zgłoszenia oraz implementacji przez Binance swojego biznesplanu w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Giełda odpowiedziała, że będzie kontynuować współpracę z organami regulacyjnymi, aby promować innowacje przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony konsumentów.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.