HomeNewsSEC wszczyna postępowanie przeciwko kopalni kryptowalut Marathon Digital w związku z możliwym naruszeniem przepisów

SEC wszczyna postępowanie przeciwko kopalni kryptowalut Marathon Digital w związku z możliwym naruszeniem przepisów

W ubiegłym roku Marathon ujawnił partnerstwo z Beowulf Energy w celu utworzenia zakładu wydobycia kryptowalut

Firma wydobywająca kryptowaluty Marathon Digital Holdings (MARA) potwierdziła w poniedziałek za pośrednictwem zgłoszeniu 10-Q, że otrzymała wezwanie od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wezwanie wymagało od firmy wydobywczej dostarczenia dokumentacji i komunikacji dotyczącej ich centrum danych w Hardin w  stanie Montana, które zostało założone w zeszłym roku.

Marathon wszedł w spółkę joint venture z Beowulf Energy w październiku 2020 roku w celu stworzenia stacji wydobywczej Bitcoin o wydajności 105 megawatów. Poprzez partnerstwo firma planowała zainstalować 11,500 koparek nowej generacji S19 Pro do drugiego kwartału tego roku. 

Niespodziewanie, SEC bada teraz firmę w związku z podejrzeniem, że mogła ona naruszyć federalne prawo papierów wartościowych w tym przedsięwzięciu.

Zbliżająca się sprzedaż obligacji Marathon Digital sięga 500 milionów USD

Marathon ogłosił w poniedziałek plany sprzedaży 500 milionów USD w obligacjach zamiennych, z których część wpływów zostanie przeznaczona na zakup Bitcoina. Wcześni nabywcy obligacji zamiennych, którzy nabyli ich w ciągu 13 dni mieliby możliwość zakupu do 75,000,000 USD kapitału obligacji. Noty naliczałyby półroczne odsetki z terminem wykupu 1 grudnia 2026 roku, z wyjątkiem konwersji, wykupu lub odkupienia przed wspomnianą datą.

"Obligacje będą podlegały wykupowi, w całości lub w części (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń), za gotówkę, według uznania Marathon, w dowolnym momencie i co jakiś czas, w dniu 6 grudnia 2024 r. lub po tej dacie oraz w 21. dniu obrotu bezpośrednio przed terminem wykupu lub wcześniej, ale tylko wtedy, gdy ostatnia odnotowana cena sprzedaży jednej akcji Marathon przekroczy 130% ceny zamiany w określonym okresie czasu".

Marathon nie jest pierwszą firmą, która przyjęła takie podejście. MicroStrategy Michaela Saylora również zaczęło sprzedawać zadłużenie, aby kupić BTC w połowie zeszłego roku. Firma powiedziała, że określi oprocentowanie i stopy konwersji dla notatek w późniejszym terminie, w zależności od wyceny oferty. Firma dodała, że oprócz zakupu Bitcoina, środki pozyskane z prywatnej oferty długu zostaną również wykorzystane do pozyskania koparek tej kryptowaluty.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.