HomeNewsSingapur i Francja testują transgraniczną sieć płatności CBDC

Singapur i Francja testują transgraniczną sieć płatności CBDC

Z pomocą Onyx firmy JP Morgan, MAS i BdF przeprowadziły symulację pierwszej transgranicznej transakcji CBDC w celu implementacji zautomatyzowanej animowania rynku

Zgodnie z wczorajszym komunikatem prasowym, Banque de France (BdF), BdF i Urząd Monetarny Singapuru (MAS) zakończyły eksperyment dotyczący waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC), obejmujący kompleksowo płatności i rozliczenia transgraniczne.

Do przeprowadzenia symulacji transakcji międzynarodowych z wykorzystaniem wielu CBDC (m-CBDC) wykorzystana została wspólna sieć Francji i Singapuru. Eksperyment wspierany był przez Onyx – jednostkę biznesową JP Morgan skoncentrowaną na blockchainie, będącą pionierem w zwiększeniu wydajności poprzez zastosowanie zarządzania płynnością i zautomatyzowanej animowania rynku.

Sopnendu Mohanty, dyrektor generalny ds. FinTech w MAS, powiedział: „Budowa wspólnej, wielowalutowej infrastruktury księgowej pozwoli uczestnikom z różnych krajów na dokonywanie między sobą transakcji bezpośrednio w różnych walutach. Ten eksperyment m-CBDC otworzył nowe możliwości, decentralizując infrastrukturę finansową w celu poprawy zarządzania płynnością i usług animowania rynku”.

Do transakcji transgranicznych między CBDC w dolarach singapurskich a CBDC w euro akredytowany został łańcuch bloków oparty na technologii Quorum. Eksperyment ma na celu pokonanie przeszkód w tradycyjnych płatnościach transgranicznych, takich jak opóźnienia w rozliczeniach spowodowane różnicami w strefach czasowych, limitami godzin pracy i brakiem przejrzystości kursów walutowych.

Dyrektor ds. Infrastruktury, Innowacji i Płatności BdF, Valérie Fasquelle, skomentowała: „Eksperymentując z obiegiem CBDC EUR we wspólnej sieci korytarzy, Banque de France i MAS przetestowały możliwość zapewnienia połączenia z innymi CBDC na całym świecie. Jest to okazja do stworzenia podstaw dla modeli wykorzystujących inne CBDC, usprawnienia płatności transgranicznych i zwiększenia harmonizacji procedur potransakcyjnych”.

Kurs wymiany między euro a dolarami singapurskimi ustalany był automatycznie przez inteligentne kontrakty. Oba kraje tworzą węzły blockchain w publicznych i prywatnych infrastrukturach chmurowych, wykazując interoperacyjność różnych typów infrastruktury chmurowej.

Projekt sieci pozwolił każdemu z banków centralnych zarządzać własną dystrybucją CBDC, zapewniając jednocześnie widoczność. Wykazał również, że można ograniczyć procedury KYC, ustalenia umowne, koszty i liczbę pośredników.

Symulacja ta była jednym z ostatnich etapów programu szeroko zakrojonego eksperymentu BdF, który zakończy się jeszcze w tym roku. Do sieci m-CBDC może dołączyć znacznie więcej banków centralnych i komercyjnych, ponieważ jej konstrukcja jest skalowalna.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.