HomeNewsSzefowie finansów G20 chcą regulacji stablecoinów przed ich ztawierdzeniem

Szefowie finansów G20 chcą regulacji stablecoinów przed ich ztawierdzeniem

Presja regulacyjna na stablecoiny wynika z wysiłków rządów zmierzających do uruchomienia cyfrowych walut banków centralnych

Na spotkaniu z udziałem szefów finansów 20 największych gospodarek świata wezwano do większego nadzoru nad sektorem stablecoinów w ramach szerszych globalnych ram regulacyjnych.

Czwarte spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20 (FMCBG), które odbyło się w tym tygodniu we Włoszech, zakończyło się wieloma rezolucjami dotyczącymi tego, w jaki sposób rządy mogą najlepiej podejść do kwestii stablecoinów, zauważając, że potrzebne są odpowiednie regulacje, nawet jeśli różne kraje czynią postępy w pracach nad walutami cyfrowymi emitowanymi przez banki centralne.

Według szefów finansów i banków centralnych G20, sektor stablecoinów powinien podlegać pełnym wymogom prawnym i regulacyjnym, zanim zostaną one zatwierdzone.

„Powtarzamy, że żadne tak zwane „global stablecoiny” nie powinny rozpocząć działalności, dopóki wszystkie niezbędne wymogi prawne, regulacyjne i nadzorcze nie zostaną w odpowiedni sposób spełnione poprzez właściwe zaprojektowanie i przestrzeganie obowiązujących standardów” – podała grupa w raporcie.

Raport G20 ministrów finansów i dyrektorów banków centralnych przyznaje, że jak dotąd osiągnięto wiele, ponieważ globalna społeczność pragnie zrewolucjonizować płatności transgraniczne. Raport zauważa, że światowe ożywienie gospodarcze opiera się na „dobrze funkcjonującej infrastrukturze cyfrowej”.

Decydenci uznali jednak, że można zrobić więcej w kwestii wyzwań stojących przed użyciem stablecoinów, w tym kwestii związanych z przejrzystością, kosztami i szybkością. Poruszono również temat bezpieczeństwa, zauważając, że sektor może mieć wpływ na światowy system monetarny.

Zgodnie z raportem, dostosowanie regulacji i wdrożenie standardów nadzoru pomoże różnym rządom zastosować się do mapy drogowej określonej przez Radę Stabilności Finansowej (FSB). Utworzony w 2009 r. organ ma za zadanie monitorowanie globalnego systemu finansowego, koordynację przepisów, a także objęcie nadzoru nad sektorem przed końcem 2027 r.

Tymczasem dwoma wiodącymi na świecie miejscami docelowymi dla aktywów cyfrowych są Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, które już przyglądają się rynkowi stablecoinów. W obu krajach pojawiają się apele o CBDC, ale wydaje się, że w tym wyścigu na wczesne prowadzenie wysuwają się Chiny dzięki swojemu cyfrowemu juanowi, będącemu w zaawansowanej fazie wdrożenia po szeroko zakrojonej kampanii przeciwko wydobyciu i obrotowi kryptowalutami.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.