HomeNewsWenezuela wprowadza cyfrową walutę w październiku

Wenezuela wprowadza cyfrową walutę w październiku

Kraj Ameryki Południowej ma wprowadzić CBDC w nadchodzących miesiącach

Według Bloomberga, Wenezuela potwierdziła, że w październiku uruchomi cyfrową wersję swojego boliwara. Ruch ten nastąpił zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Salwador ogłosił, że przyjmuje Bitcoina jako prawny środek płatniczy. Rządzona przez prezydenta Nicolasa Maduro Wenezuela w ciągu ostatnich czterech lat przeżywała trudny okres gospodarczy, doświadczając na potężnej, niekontrolowanej inflacji. Sytuacja ta skłoniła władze do wdrożenia kilku nowych polityk.

Bloomberg donosi, że aby uratować „zniszczoną przez lata hiperinflacji” walutę, kraj ma zdenominować boliwara o sześć zer. W pewnym momencie , aby spróbować opanować problem, rząd zmuszony został do przyjęcia dolara amerykańskiego. Następstwem denominacji waluty jest zapowiedź uruchomienia CBDC.

Bank Centralny Wenezueli zarządzać będzie opartym na SMS-ach systemem wymiany, który ułatwi przyjęcie cyfrowej waluty o nazwie „Bolivar Digital”. Zgodnie z treścią artykułu Bloomberga, nowe banknoty zostaną wydrukowane przez bank centralny i wejdą do obiegu od pierwszego dnia października. Warto zauważyć, że Wenezuelczycy nadal używają boliwara do realizacji prostych transakcji, choć większość z nich upodobała sobie dolara.

Wenezuelski bank wezwał obywateli, aby pozostali otwarci n acyfrową walutę i wykorzystywali ją do realizacji codziennych transakcji. Kraj ma nadzieję, że wprowadzenie CBDC i usunięcie sześciu zer z waluty rozwiąże problem inflacji.

Nie wszyscy jednak postrzegają tę decyzję jako pozytywną. Niektórzy są zdania, że redukcja zer to tylko drobna poprawka. Ich argumentacja nie jest jednak zbyt daleko idąca, biorąc pod uwagę, że kraj nie tak dawno przyjął podobne zmiany. Bank ustosunkował się do wątpliwości co do wpływu zmian wyjaśniając, że podjęte decyzje nie wpłyną na wartość boliwara.

„Boliwar nie będzie wart więcej ani mniej. Jest on sprowadzany do prostszej skali pieniężnej, aby łatwiejsze było jego użycie” – zapewniał bank.

Pomysł cyfrowej waluty pojawił się po raz pierwszy w lutym, kiedy prezydent Maduro wskazał ją jako potencjalny środek mający służyć poprawie kondycji gospodarki kraju. Nie był to pierwszy raz, kiedy prezydent zetknął się z cyfrowymi walutami. Aby uniknąć sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone, ustanowił wcześniej monetę Petro, cyfrową walutę rzekomo powiązaną z rezerwami ropy naftowej Wenezueli. Maduro również w zeszłym roku zasugerował przyjęcie kryptowaluty w celu obejścia sankcji.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.