Zarejestruj się teraz u jednego z naszych rekomendowanych partnerów

9 najlepszych monet Base dla kryptoinwestorów w 2024

By Onose Enaholo -
fact-checked
Chociaż wszyscy nasi pisarze niezależnie badają i oceniają każdy produkt, o którym piszemy, ten post może zawierać odniesienia do produktów od naszych partnerów, od których możemy otrzymać prowizję. W żaden sposób nie wpływa to na nasze oceny. Dowiedz się więcej o tym, jak testujemy i jak finansujemy tę witrynę.

Base to sieć typu blockchain, która zyskuje na popularności. Oczekuje się, że sieć ta, zasilana przez Ethereum i zbudowana przez giełdę Coinbase, przyciągnie nową falę zwykłych ludzi do przestrzeni kryptograficznej. W związku z tym tokeny bazowe, często nazywane tokenami Base lub monetami łańcucha Base, są w wyjątkowej pozycji do tego, aby czerpać korzyści z nadchodzącego wzrostu. Pozostaje jednak pytanie: które tokeny przyniosą największe korzyści? Które z nich mają przed sobą najlepsze długoterminowe perspektywy inwestycyjne? W tym przewodniku znajdziesz najlepsze monety bazowe pod kątem inwestycji. Przewodnik bada projekty, dlaczego są one godne inwestycji, a także ryzyko związane z inwestowaniem w nie.

Najlepsze tokeny Base do inwestowania w 2024

 1. Aerodrome Finance — najlepszy ogółem token łańcucha Base
 2. Propy – najlepszy token RWA
 3. Degen – najlepszy projekt finansowania społecznościowego
 4. Brett – główny memecoin Base
 5. Normie – memecoin z potencjałem wzrostu
 6. Higher – społeczność memecoinów społecznościowych
 7. Bezproblemowy protokół – rodzimy rynek pożyczkowy
 8. Echelon Prime — najlepszy projekt GameFi
 9. BaseSwap — holistyczna platforma swapowa

Porównanie najlepszych monet łańcucha Base dla kryptoinwestorów

Token Aktualna cena Kapitalizacja rynkowa Gdzie kupić Minimum transakcyjne
AERO 1,40 $ 602 miliony $ Kup Aero 2 $
PRO 2,98 $ 175 milionów $ Kup PRO Brak
DEGEN 0,02 $ 369 milionów $ Kup DEGEN 10 $
BRETT 0,03 $ 339 milionów $ Kup BRETT Brak
NORMIE 0,05 $ 57 milionów $ Kup NORMIE Brak
HIGHER 0,03 $ 35 milionów $ Kup HIGHER Brak
SEAM 5,56 $ 44 miliony $ Kup SEAM 10 $
PRIME 17,99 $ 673 miliony $ Kup PRIME Brak
BSX 0,18 $ Nie dotyczy Kup BSX Brak

Nasza recenzja 9 najlepszych monet Base

1. Aerodrome Finance – najlepszy ogółem token łańcucha Base

Aerodrome to zdecentralizowana giełda w sieci Base i największa aplikacja o łącznej zablokowanej wartości 730 milionów $. Giełda zapewnia swapy, pule płynności, zachęty do głosowania oraz kompleksową listę usług z zakresu efektywnych swapów.

Dlaczego warto inwestować w Aerodrome

Aerodrom to nie jest po prostu Dexem w sieci Base; to jest „ten” Dex. Każdy ekosystem ma główny Dex, w którym odbywa się większość finansowych swapów i transakcji. Aerodrome jest dla sieci Base głównym Dexem, a jego pule płynności będą zasilać również inne Dexy w tej sieci.

W ten sposób jego token, który posiada siłę głosu i może być wykorzystywany do zachęcania do pul płynności, będzie stawał się się cenniejszy w miarę rozwoju ekosystemu i generowania większej liczby transakcji finansowych.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Aerodrome

Aerodrome ma nieskończoną podaż maksymalną. Oznacza to, że w dowolnym momencie można wybić więcej tokenów. Chociaż tego typu decyzje zostaną pozostawione opinii publicznej w drodze głosowania władz, czyni to Aerodrome inflacyjnym.

Jeśli aktywność w sieci Base przestanie rosnąć lub inny Dex zdetronizuje Aerodrome jako głównego Dexa, wówczas tokeny AERO mogą szybko stracić na wartości.

W chwili pisania tego tekstu istnieje 1 miliard tokenów AERO, z czego 424 miliony są w obiegu. Przy cenie 1,42 $ kapitalizacja rynkowa AERO wynosi 602 miliony $. Liczby te oznaczają, że Aerodrome znacznie się rozrósł, ale nadal ma miejsce na dalszy rozwój, szczególnie w dłuższej perspektywie.

Aby kupić AERO, zarejestruj się na giełdzie kryptowalut, takiej jak Coinbase. Możesz też zacząć od przeczytania naszej recenzji Coinbase, aby dowiedzieć się więcej.

2. Propy – najlepszy token RWA

Propy to platforma nieruchomościowa oparta na blockchainie, która umożliwia zakup nieruchomości w dowolnym miejscu na świecie, bez konieczności kontaktowania się z agentami, wypełniania zbędnych dokumentów lub przechodzenia przez długie procesy. Platforma łączy technologię AI i blockchain, robiąc szum na rynu nieruchomości.

Dlaczego warto inwestować w Propy

Najlepszym przypadkiem zastosowania blockchainu jest ulepszenie istniejących procesów i rynków. Propy zapewnia platformę, która pozwala kupującym i sprzedającym zarządzać swoimi dokumentami, zawierać transakcje i przechowywać dane dotyczące tych transakcji w niezmiennej księdze.

Od momentu powstania platforma przetworzyła już ponad 4 miliardów $ ze sprzedaży i transakcji związanych z niercuhomościami.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Propy

Chociaż Propy zapewnia innowacyjną usługę, nie zdobył jeszcze znacznej części rynku, a charakter technologii blockchain o otwartym kodzie źródłowym skutkuje niską barierą wejścia tam, gdzie każdy może zbudować swoją wersję Propy.

Token Propy (PRO) ma ograniczoną podaż wynoszącą 100 milionów tokenów, z czego 57 milionów jest już w obiegu. Odnotował pewien wzrost przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 175 milionów $. Ponadto platforma istnieje od 2017 roku i niedawno przeniosła się do Base, co oznacza, że przetrwała dwie bessy i nadal utrzymuje wzrost.

Możesz kupić Propy na giełdach takich jak Coinbase lub giełdach zdecentralizowanych, takich jak Uniswap.

3. Degen – Najlepszy projekt finansów społecznościowych

Degen to zbudowana na Base sieć warstwy 3., która nagradza twórców za publikowanie treści wysokiej jakości, sprzyjających autentycznym interakcjom. Projekt umożliwia użytkownikom nagradzanie się nawzajem za publikowanie treści, wypełniając lukę między wpisami online a wartością w świecie rzeczywistym.

Dlaczego warto inwestować w Degen

Degen to jeden z pionierskich projektów, który posuwa kulturę memecoinów o krok do przodu. Integruje się z Farcasterem, popularną zdecentralizowaną siecią społecznościową i skutecznie monitoruje zawartość, co okazało się opłacalne na przykładzie sieci społecznościowych, takich jak Twitter i Instagram.

Nie kończy się to jednak na zarabianiu na treściach; buduje także społeczność wokół monetyzacji, zapewniając zrównoważony rozwój.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Degen

Droga przed nami w roli pioniera jakiejkolwiek dziedziny jest niezbadana i pełna przeszkód. Sukces tej platformy jest również powiązany z sukcesem Farcastera, a historia pokazała, że zdecentralizowane sieci społecznościowe mogą dość łatwo wejść i wyjść z mody (przykładem jest Lens).

Niemniej jednak Degen ma przed sobą świetlaną przyszłość, pod warunkiem, że sieć będzie w stanie dostosować się do zmieniającej się sceny zdecentralizowanych sieci społecznościowych.

Sieć Degen zasilana jest tokenem DEGEN, którego łączna podaż wynosi 36,9 miliona tokenów, z czego 12,4 miliona jest w obiegu. Obecnie kapitalizacja rynkowa wynosi 369 milionów $.

Możesz kupić Degen na giełdach takich jak Kucoin.

4. Brett – główny memecoin Base

Brett to memecoin w sieci Base. Popularność monety reklamowanej jako najlepsza przyjaciółka Pepe szybko wzrosła w lutym od zera do kapitalizacji rynkowej przekraczającej 300 milionów $.

Dlaczego warto inwestować w Brett

Każda sieć blockchain ma głównego memecoina, który służy jako maskotka dla wszystkich memecoinów w sieci. Zwykle jest to pierwszy memecoin, który ludzie rozważają w sieci i jako taki cieszy się pozytywną akcją cenową. Brett jest tym memecoinem dla sieci Base.

Ze względu na swój status głównego memecoina, Brett nie odnotowuje tak gwałtownych spadków cen, jak wiele innych memecoinów w sieci (nie oznacza to, że Brett w ogóle nie odczuwa spadków cen).

Ryzyko związane z inwestowaniem w Brett

Chociaż memecoiny takie jak Brett mogą rosnąć wykładniczo w krótkim czasie, często osiągają kapitalizację rynkową, powyżej której wzrost spowalnia, a inwestorzy mogą sprzedawać, aby kupić nowsze memecoiny. To sprawia, że nie nadają się one na czasy rynków bessy czy do długoterminego trzymania.

BRETT dysponuje łączną podażą 10 miliardów tokenów, z czego 8,4 miliarda jest już w obiegu. 85% jego podaży zostało zablokowane w puli płynności na 365 dni (od 26 lutego), a kontrakty zostały zerwane, co oznacza, że programiści nie mogą wybić większej liczby tokenów.

Możesz kupić Bretta na giełdach takich jak ByBit.

5. Normie – memecoin z potencjałem wzrostu

Normie to memecoin, którego misją jest wprowadzenie kolejnego miliona normies do ekosystemu Base. Projekt wpisuje się w kluczową narrację wokół łańcucha Base, tj. łańcucha Base będącego łańcuchem dla osób bez wiedzy kryptograficznej, często nazywanych „normamies”.

Dlaczego warto inwestować w Normie

Szum, narracje i społeczności wprawiają memecoiny w ruch. Im silniejsza narracja i społeczność wokół niej, tym większe szanse na jej rozwój. Normie stworzył kluczową narrację obejmującą cały łańcuch Base, tj. narrację, że Base będzie łańcuchem, który włączy miliony zwykłych użytkowników do Web3.

Ponieważ kapitalizacja rynkowa jest niewielka w porównaniu z innymi memecoinami w sieci, Normie ma duże możliwości rozwoju.

Ryzyko inwestowania w Normie

Bez żadnej rzeczywistej użyteczności Normie jest całkowicie zależny od szumu i narracji. Jeśli ta narracja się nie utrzyma, Normie może doświadczyć gwałtownych spadków cen.

Token Normie (NORMIE) posiada maksymalną podaż 1 miliarda tokenów, z czego 975 milionów jest obecnie w obiegu. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 60 milionów $, co pozostawia duże możliwości rozwoju.

Możesz kupić NORMIE na jednych z najlepszych zdecentralizowanych giełd, takich jak Uniswap.

6. Higher – społeczność memecoinów społecznościowych

Higher to token, który napędza społeczność memecoina zbudowaną wokół zdecentralizowanych mediów społecznościowych. Jest to jeden z nowych tokenów, który zapoczątkowuje nową erę kultury memecoinów, wykraczającą poza szum i narracje.

Dlaczego warto inwestować w Higher

Higher to memecoinowa społeczność zbudowana wokół produktu. Jej pozycja na czele swojej niszy i kapitalizacja rynkowa wynosząca 36 milionów $ zapewniają bezprecedensowe możliwości wzrostu.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Higher

Higher znajduje się na czele nowej niszy, co oznacza, że znaczna część jego operacji jest nieprzetestowana. Zapewnia to możliwości rozwoju, ale pozwala również na błędy, które w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do niepowodzenia.

Platforma Higher zasilana jest przez token HIGHER, którego maksymalna podaż tokenów wynosi 1 miliard i wszystkie są w obiegu.

7. Seamless Protocol – natywny rynek pożyczkowy

Seamless Protocol to pierwszy natywny rynek pożyczkowy DeFi łańcucha Base, który umożliwia użytkownikom dostarczanie kapitału i pożyczanie środków na łańcuchu. Całkowita wartość aplikacji wynosi około 23 miliony $. Możesz deponować aktywa takie jak ETH, USDC, DAI, wstETH, DEGEN i cbETH i pożyczać pod nie środki.

Dlaczego warto inwestować w Seamless

Seamless znajduje się w podobnej sytuacji jak Aerodrome Finance, który zapewnia niezbędną infrastrukturę dla zdecentralizowanej przestrzeni finansowej w sieci Base. Ponieważ obecnie posiada znaczny udział w rynku pożyczek Base, rozwój całej sieci może prowadzić do rozwoju protokołu.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Seamless

Seamless nie zdobył wystarczającego udziału w rynku, aby ugruntować swoją pozycję głównego rynku pożyczkowego. O ile 23 miliony $ TVL robią wrażenie w przypadku rosnącego projektu w rozwijającej się sieci, tempo rozwoju kryptowaluty może spowodować, że inny pretendent wyprze Seamless.

Seamless posiada natywny token o nazwie SEAM z maksymalną podażą 100 milionów tokenów, z czego 8 milionów jest w obiegu. Może to nasuwać wniosek, że tokeny są w stanie ucierpieć z powodu presji inflacyjnej, zwłaszcza że są wykorzystywane do zwiększania nagród dla pożyczkodawców.

Chociaż projekt ten ma potencjał do ogromnego wzrostu, jego użyteczność będzie musiała przerosnąć emisję, aby tokeny pozostały cenne w dłuższej perspektywie. Możesz kupić SEAM na Coinbase.

8. Echelon Prime – najlepszy projekt GameFi

Echelon Prime to platforma, która umożliwia grom integrację mechaniki kryptograficznej z rozgrywką za pomocą tokenów do odblokowywania narzędzi, broni, doświadczeń i poziomów. Projekt został początkowo uruchomiony w sieci Ethereum, ale został przeniesiony do Base ze względu na jego wyjątkową prędkość i niskie opłaty za gaz.

Dlaczego warto inwestować w Echelon Prime

Echelon Prime to pierwszy projekt GameFi na Base, cieszący się przewagą pierwszego gracza. Jako że zapewnia infrastrukturę, z której jest w stanie korzystać wiele gier, projekt ten może kontynuować ich integrację, zwiększając w ten sposób swoją bazę użytkowników.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Echelon Prime

Echelon Prime jest na tyle wartościowy, na ile są gry na jego platformie. Brak gier oznacza brak graczy i brak możliwości użycia natywnego tokena. Chociaż Echelon może być pierwszą platformą GameFi w Base, nie jest ona dostępna na szerszym rynku ani nie jest największa.

Niemniej jednak pozycja Echelon Prime jako dziewiątej co do wielkości platformy GameFi pod względem kapitalizacji rynkowej daje pole do wzrostu.

Platforma wykorzystuje tokeny PRIME, których twórcy gier używają do uzyskiwania dostępu do usług, a gracze do płacenia za narzędzia, broń i doświadczenia.

Łączna podaż PRIME wynosi 111 milionów tokenów, z czego 37,5 miliona jest już w obiegu. PRIME możesz kupić na tanich giełdach kryptowalut, takich jak Bitget.

9. BaseSwap – holistyczna platforma swapowa

BaseSwap to zdecentralizowana giełda z rozszerzoną listą funkcji i produktów, z których niektóre obejmują skrytkę na tokeny, yield farming, rynek NFT, most cross-chainowy, a nawet gry.

Dlaczego warto inwestować w Baseswap

Baseswap przoduje pod względem użyteczności publicznej, ponieważ zapewnia kompleksową usługę swapów, zapewniając płynność, staking i rentowność. W miarę jak sieć Base będzie przyjmować więcej użytkowników, Baseswap może być dobrze przygotowany do zatrzymania użytkowników dzięki swojemu pakietowi usług.

Ryzyko związane z inwestowaniem w Baseswap

Pomimo imponującego pakietu usług, jego pule płynności są nadal daleko w tyle za projektami takimi jak Aerodrome, u których swoją rolę odgrywa TVL, ponieważ protokół ten nie zdobył jeszcze znaczącej bazy użytkowników.

Natywny token Baseswapu, BSX, ma łączną podaż 10 milionów. Ich ilość w obiegu jest nadal nieznana, co jest normalne w przypadku nowych tokenów. W związku z tym nieznana jest kapitalizacja rynkowa; jednakże w pełni rozwodniona wycena wynosi 1,8 milionów $, co jest bardzo niskim wynikiem jak na projekt o tej skali.

Możesz kupić BSX na giełdach takich jak Uniswap.

Co to jest blockchain Base?

Blockchain Base to sieć warstwy 2. zbudowana w Ethereum, która umożliwia szybsze i tańsze transakcje. Jest to produkt będący owocem wysiłków mających na celu poprawę skalowalności Ethereum.

Niestety Ethereum nie jest zbyt skalowalne, dlatego im więcej transakcji musi przetworzyć, tym wolniejsze i droższe jest przetworzenie każdej z nich. Sieci warstwy 2. przejmują część obciążenia obliczeniowego związanego z przetwarzaniem transakcji.

Sieci warstwy 2. stały się popularne, gdy opłaty za transakcje Ethereum były wyższe, niż mogli sobie pozwolić zwykli ludzie. Sieci te oddzielają warstwę wykonawczą od Ethereum, umożliwiając przetwarzanie transakcji w osobnej (i znacznie szybszej) sieci, zachowując przy tym poziom bezpieczeństwa Ethereum.

Rezultatem jest szybka, tania, bezpieczna i zdecentralizowana sieć.

Sieci takich jak Base nie należy mylić z sidechainami, takimi jak Polygon, które są niezależnymi łańcuchami bloków działającymi równolegle z Ethereum.

Base jest popularny ze względu na solidne zaplecze technologiczne, dynamiczną i rozwijającą się społeczność oraz wsparcie ze strony Coinbase, największej giełdy w USA.

Base został opracowany przez Coinbase, który przekształca łańcuch w punkt wyjścia do Web3 dla zwykłych użytkowników. Dzięki ogromnej bazie użytkowników giełdy i popularnemu portfelowi Web3, Coinbase może z łatwością kierować użytkowników do sieci Base.

Czym są tokeny łańcucha Base?

Base to sieć blockchain; w związku z tym wszystkie projekty (i tokeny) zbudowane na nim nazywane są tokenami łańcucha Base. Trzeba jednak przyznać, że jest to niekonwencjonalne określenie projektów budowanych na łańcuchu Base, które nie jest zwykle używane wśród znawców branży.

Niemniej jednak w sieci Base zostało zbudowanych wiele projektów, a ich tokeny są zbiorczo określane jako tokeny łańcucha Base.

Aby uzyskać pełną listę tokenów łańcucha Base, może być konieczne użycie narzędzi takich jak Defillama, Coingecko i strona internetowa Base.

Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie tokeny w sieci Base są tokenami łańcucha Base, tylko te natywne dla ekosystemu.

Niektóre ustalone protokoły, takie jak Uniswap, są wielołańcuchowe, co oznacza, że istnieją jednocześnie w wielu sieciach blockchain.

Kiedy integrują się z nową siecią, uruchamiają wersję swojego tokena natywną dla tej sieci; dlatego możesz zobaczyć protokół taki jak Uniswap z kontraktami na tokeny w wielu sieciach blockchain.

Te multichainowe tokeny nie są tokenami łańcucha Base, ponieważ nie pochodzą z sieci Base.

Jaki jest najlepszy projekt łańcucha Base dla kryptoinwestorów?

Najlepszy projekt kryptograficzny dla kryptoinwestorów różni się w zależności od rodzaju inwestora. Każda sieć blockchain zwykle obsługuje setki, jeśli nie tysiące projektów, niektóre bardziej unikalne od innych, ale wszystkie mają coś do zaoferowania.

Chociaż nie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który projekt jest najlepszy, możemy dać Ci narzędzia do podejmowania własnych decyzji. Zatem, aby znaleźć najlepszy krypto projekt Base,

Patrz na projekty, nie na tokeny

Częstym błędem, zwłaszcza wśród potencjalnych inwestorów w kryptowaluty, jest tendencja do skupiania się na tokenach zamiast na projektach, do których należą. Obejmuje to kupowanie „tanich” tokenów, ponieważ ich cena jest niższa niż 1 $, lub sprawdzanie kapitalizacji rynkowej tokena w izolacji.

Tak naprawdę tokeny są tak wartościowe, jak ekosystemy, które zasilają. Na przykład Ethereum jest tak drogie, jak jest (3000 $ w chwili pisania tego tekstu), ze względu na wartość, jaką tworzy ekosystem Ethereum.

Tokeny należące do ekosystemów, które nie tworzą wartości, nie trwają długo. Należy jednak pamiętać również o ekosystemach, których wartość nie jest przechwytywana przez ich tokeny (więcej na ten temat w punkcie o tokenomiki).

Koncentruj się na użyteczności

Wiąże się to z poprzednim punktem. Tokeny, które są przydatne w różnych ekosystemach, mają większą szansę na zyskanie wartości w dłuższej perspektywie, pod warunkiem, że ich ekosystemy będą nadal zapewniać tę wartość.

Niektóre tokeny pełnią istotne funkcje w swoich ekosystemach, jak Ethereum, podczas gdy inne istnieją wyłącznie w celu decentralizacji poprzez zarządzanie, jak Arbitrum.

W tym przypadku Ethereum ma większą szansę na wzrost ceny z czasem, ponieważ jego wartość jest bezpośrednio powiązana z wykorzystaniem platformy.

Postaw na doświadczenie

Wybór doświadczenia wiąże się z inwestowaniem w projekty, za którymi stoją doświadczone zespoły. Dobrym tego przykładem jest przypadek Do Kwona i zespołu Luna. Ponieważ brakowało im wystarczającego doświadczenia ze stablecoinami zabezpieczonymi arbitrażem (a UST był jednym z pierwszych tego typu), popełnili błędy, które kosztowały branżę krypto ponad 60 miliardów $.

Zespół, który ma doświadczenie w branży, w której działa, czy to w przestrzeni tradycyjnej/Web2, czy też w Web3, ma większą szansę na stworzenie produktu, który zyskuje i utrzymuje wartość.

Szukaj solidnej tokenomiki

Tokenomika to model ekonomiczny regulujący sposób tworzenia i przenoszenia wartości w ekosystemie projektu oraz sposób, w jaki tokeny reprezentują tę wartość. W większości przypadków tokeny służą do przechwytywania i przesyłania wartości między ekosystemami.

Jeśli projekty wykorzystują solidne modele ekonomiczne, które przechwytują wartość za pomocą swoich tokenów, wówczas tokeny mają większą szansę na wzrost ceny w czasie.

Aby lepiej zrozumieć, czy projekty mają solidne modele przechwytywania wartości, zadaj pytanie, skąd pochodzi wartość w ekosystemie. Jeśli potrafisz to łatwo zidentyfikować, projekt ten może mieć solidny model. Jeśli nie potrafisz zidentyfikować źródeł tej wartości, najprawdopodobniej jesteś nim Ty.

Czy warto inwestować w monety memowe Base?

Memecoiny Base zyskują na popularności jako punkt wyjścia dla zwykłych użytkowników do zaangażowania się w kulturę memów Web3, ponieważ Base jest w wyjątkowej pozycji do przyjmowania nowych użytkowników dzięki zasięgowi Coinbase i dużej bazie użytkowników.

Pamiętaj, że pomimo wzrostu memecoinów, nadal nie kwalifikują się one jako długoterminowe aktywa inwestycyjne, nawet w przestrzeni kryptowalut. Niemniej jednak istnieją pewne kwestie inwestycyjne dotyczące memecoinów.

 • Zmienność: większość memecoinów przeżywa ogromny wzrost cen, po którym szybko następuje równie ogromna utrata wartości. Ostatecznie większość memecoinów odchodzi w zapomnienie po intensywnym handlu przez kilka dni/tygodni, ale osoby, które zdołają wejść na rynek wcześniej, mogą w bardzo krótkim czasie wielokrotnie pomnożyć swój kapitał.
 • Niskie wymagania kapitałowe: krypto media społecznościowe są przesiąknięte historiami szczęśliwych traderów, którzy zamieniają setki lub tysiące dolarów na miliony, inwestując wcześnie we właściwy memecoin. Chociaż takie historie są wyjątkiem, a nie normą, sprytni inwestorzy mogą zarobić ogromne kwoty przy użyciu bardzo małego kapitału.

Co z ryzykiem związanym z monetami Base?

Rug pulle

Największym ryzykiem związanym z kupnem monet Base jest rug pull, czyli sytuacja, w której twórcy monety wysysają płynność z puli płynności na Dexie, pozostawiając inwestorów z bezwartościowymi tokenami.

Rugpulle stały się problemem w przestrzeni memecoinów, ponieważ większość deweloperów pozostaje anonimowa, a inwestorzy często muszą ufać, że nie oszukują.

Na szczęście dzięki innowacjom w przestrzeni kryptowalut zaufanie to nie musi być całkowicie ślepe, ponieważ narzędzia takie jak blokady płynności mogą pomóc zapewnić, że deweloperzy nie będą pobierać płynności z pul płynności.

Dumpy

Dumpy to sytuacje, w których osoby posiadające duże ilości tokena sprzedają całość lub znaczną część swoich zasobów za jednym razem, tworząc ogromną presję spadkową, która często powoduje załamanie ceny monety. Oprócz rug pulli, największym ryzykiem dla handlu memecoinami są dumpy, ponieważ większość zdumpowanych monet nigdy już nie wzrośnie.

Czy monety Base podlegają regulacjom?

Status regulacyjny monet Base zależy bardziej od projektu niż od faktu, że znajdują się one w sieci Base. Status ten zależy także od rodzaju projektu. Niektóre, takie jak RWA, mogą potrzebować regulacji, aby zaangażować się w usługi depozytariusza. Inne projekty, takie jak te związane z grami, mogą nie potrzebować regulacji.

Aby określić, które monety podlegają regulacjom, musisz sprawdzić każdy token osobno. Jednakże jednym ze sposobów zawężenia wyszukiwania jest zapytanie, które projekty oferują usługi w sektorach podlegających ścisłym regulacjom.

Sektory wymagające współpracy projektów z bankami i instytucjami finansowymi są zwykle ściśle regulowane, dlatego użyliśmy przykładu RWA.

Najlepsze sposoby na znalezienie nadchodzących projektów na łańcuchu Base

Wczesne zaangażowanie się w nadchodzące projekty sieci Base może być bardzo opłacalne. Na przykład Aerodrome, wiodąca zdecentralizowana giełda w sieci Base, zaczynał od kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 4 miliony $, ale obecnie wynosi 612 milionów $, co stanowi 153-krotny wzrost.

Twoja zdolność do znajdywania projektów odpowiednio wcześnie zależy od Twojej wiedzy o przestrzeni kryptograficznej i ilości czasu potrzebnego na zagłębienie się w badanie ekosystemów.

Niemniej jednak pamiętaj o tych kwestiach, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie tych projektów wystarczająco wcześnie.

Identyfikacja projektów kluczowej infrastruktury

Każdy ekosystem blockchain ma główny natywny Dex, główny rodzimy rynek pożyczkowy, główny memecoin, główną platformę do handlu instrumentami pochodnymi i główny agregator yieldu. Chociaż mogą pojawić się projekty w innych kategoriach, te cztery są kluczem do wzrostu rynków finansowych na każdym łańcuchu.

Weź pod uwagę Ethereum. Głównym Dexem jest Uniswap, głównym rodzimym rynkiem pożyczkowym jest Aave, główną platformą handlu instrumentami pochodnymi była dYdX przed migracją do nowej sieci, a głównym agregatorem zysków jest EtherFi.

To samo dotyczy każdej większej sieci. W przypadku Base głównym rodzimym Dexem jest Aerodrome, główny rynek pożyczkowy. Platforma handlu instrumentami pochodnymi i agregator zysków jeszcze się nie wyłoniły, ponieważ sieć jest wciąż nowa i to w tym właśnie tkwi potencjał do inwestowania w nadchodzące projekty.

Projekty, które wypełnią te nisze, będą zyskiwać na wartości.

Zapewnione wsparcie VC

O ile projekty, które nie są finansowane przez kapitał wysokiego ryzyka, mogą odnieść sukces, a niektóre projekty z finansowaniem VC nadal kończą się niepowodzeniem, finansowanie VC stanowi oparcie dla wielu z nich.

Należy jednak zachować ostrożność przy wyborze projektów finansowanych przez VC, ponieważ VC często inwestują niewielkie kwoty w wiele projektów, oczekując, że kilka z nich odniesie na tyle duży sukces, aby zrównoważyć straty pozostałych.

Oznacza to, że nawet VC spodziewają się niepowodzenia dużej liczby projektów, w które inwestują, zatem fakt, że projekt jest finansowany przez VC, nie gwarantuje sukcesu i nie powinien być stosowany jako jedyna miara potencjalnego sukcesu.

Śledzenie aktywności deweloperów

Choć kryptowaluty zyskują coraz szersze zastosowanie, faktem pozostaje, że znaczna część aplikacji i narzędzi kryptograficznych jest nadal zbyt nieporęczna i skomplikowana technicznie dla użytkowników detalicznych.

W większości przypadków pierwszą grupą osób korzystających z nowych narzędzi i aplikacji są programiści, zaawansowani użytkownicy z wiedzą techniczną i farmerzy airdropów, z których wszyscy mają znacznie większą wiedzę o kryptografii niż przeciętny Kowalski.

Dlatego im więcej deweloperów wchodzi w interakcję z projektem, tym większe są szanse na jego powodzenie.

Korzystanie z narzędzi badawczych

Wszystkie powyższe punkty można zrealizować wyłącznie za pomocą narzędzi. Pierwsi inwestorzy korzystają z narzędzi do monitorowania rynku, wyszukują nowe projekty przed ich uruchomieniem i angażują się w rozwijające się trendy.

Na przykład narzędzia takie jak Defillama można wykorzystać do wyszukiwania projektów infrastrukturalnych dla rynków finansowych przed wprowadzeniem na rynek ich tokenów. Na przykład Defillama wyświetla rynki pożyczkowe Base, które nie uruchomiły jeszcze tokenów.

Aby ocenić wsparcie VC, użyj narzędzi takich jak Coincarp lub Cryptorank i sprawdź, jakie projekty są finansowane przez najlepsze VC.

Zaangażowanie w airdropy

Bardzo niewiele osób angażuje się w projekty wcześniej niż yield farmers. Osoby te są jednymi z pierwszych na miejscu i często otrzymują bezpłatne przydziały w zamian za wkład we wczesny rozwój projektów.

Aby zaangażować się w airdrop farming, korzystaj z witryn takich jak Twitter, aby być na bieżąco z nowymi projektami, oraz EarniFi lub Airdrops.io, aby śledzić trwające i nadchodzące airdropy.

Gdzie kupić tokeny łańcucha Base

Niektóre tokeny Base są na tyle nowe, że mogą jeszcze nie być dostępne na scentralizowanych giełdach. W takim przypadku może być konieczne wyszukanie ich na giełdach zdecentralizowanych. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Pobierz portfel

Będziesz potrzebować zdecentralizowanego portfela kryptograficznego, aby uzyskać dostęp do Dexów i eksplorować ekosystem Base. Dostępnych jest kilka opcji. W tym przewodniku użyliśmy portfela MetaMask, ponieważ jest to najczęściej używany portfel kryptowalutowy. Przejdź do witryny MetaMask i pobierz portfel. Można go pobrać w Sklepie Play lub App Store.

Krok 2: Kup trochę kryptowalut

Aby dodać trochę kryptowalut do swojego portfela MetaMask, możesz albo kupić je na scentralizowanej giełdzie takiej jak Coinbase i wysłać je na adres swojego portfela, albo kupić kryptowalutę za pomocą karty kredytowej bezpośrednio w interfejsie internetowym MetaMask. Twórcy Metamask poczynili postępy w zakresie integracji portfela z dostawcami usług płatniczych.

Krok 3: Połącz swój portfel

Przejdź do zdecentralizowanej giełdy, takiej jak Aerodrome lub Uniswap, i wyszukaj nazwę tokena, który chcesz kupić, lub jego adres kontraktu. W naszym przykładzie połączyliśmy się z Dexem Aerodrome.

Najnowsze wiadomości dotyczące łańcucha L2 Base

 • Heroes of Mavia, oparta na NFT popularna gra strategiczna dla wielu graczy, polegająca na budowaniu baz, ogłosiła niedawno przejście do sieci Base, aby poprawić prędkość transakcji w łańcuchu, obniżyć koszty i zapewnić bezpieczeństwo sieci głównej Ethereum dzięki poprzez mnóstwo rozwiązań przyjaznych deweloperom.
 • Według danych walczącej z oszustwami platformy Scam Sniffer, Base odnotował alarmujący wzrost o 1900% środków w kryptowalutach skradzionych w wyniku oszustw phishingowych w marcu w porównaniu do stycznia. Skok ten zbiega się z gwałtownym wzrostem całkowitej zablokowanej wartości Base (TVL), napędzanym niedawnym szaleństwem na memecoinach na platformie.
 • Chainlink Functions, produkt sieci zdecentralizowanych oracli Chainlinka, został oficjalnie uruchomiony w Base. Integracja zapewnia twórcom inteligentnych kontraktów dostęp do infrastruktury obliczeniowej o zminimalizowanym czynniku zaufania, umożliwiając im pobieranie danych z interfejsów API i wykonywanie niestandardowych obliczeń w środowisku bezserwerowym.

Końcowe przemyślenia na temat najlepszych monet Base, w które można inwestować

Zbadaliśmy najlepsze tokeny łańcucha Base i wybraliśmy Aerodrome jako naszego faworyta ze względu na jego potencjał jako niezbędnej infrastruktury w tej sieci. Główny natywny Dex w sieciach blockchain zwykle obsługuje większość dokonywanych na nich swapów, a kilka innych Dexów łączy się z jego pulami płynności.

Biorąc pod uwagę, że Base odnotowuje wykładniczy rozwój i oczekuje się, że wdroży miliony użytkowników w Web3, Aerodrome jest w doskonałej pozycji, aby rozwijać się jeszcze lepiej niż dotychczas.

Jeśli potrzebujesz więcej opcji, rozważ pozostałych osiem tokenów łańcucha Base z naszej listy, ponieważ wszystkie są silnymi pretendentami gotowymi na rozwój.

Być może zechcesz kupić nowsze monety łańcucha z naszej listy. W tym przypadku będziesz potrzebować portfela blockchainowego i trochę kryptowalut. Możesz kupić kryptowaluty na jednych z najlepszych giełd kryptowalut, takich jak Coinbase czy Binance.

Metodologia — jak wybraliśmy najlepsze projekty łańcucha Base, w które warto zainwestować

Kryptowaluty omówione w tym przewodniku zostały wybrane w drodze rygorystycznych badań. Zwracaliśmy uwagę na ich użyteczność, reputację, społeczność i potencjał wzrostu.

Wymienionych 9 tokenów to najlepsze, jakie znaleźliśmy w różnych kategoriach, w których je wymieniliśmy.

Więcej informacji na temat naszego procesu testowania znajdziesz na naszych stronach Dlaczego nam zaufać i Jak testujemy.

Często zadawane pytania

Co to jest blockchain Base?
Blockchain Base to optymistyczna sieć typu rollup zbudowana przez Coinbase w sieci Ethereum, aby pomóc w szybszym i tańszym przetwarzaniu transakcji, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo Ethereum.
Czy projekty łańcucha Base są regulowane?
To, że projekty łańcucha Base znajdują się w sieci, nie musi oznaczać, że są regulowane. Poszczególne projekty mogą jednak poddawać się regulacjom, jeśli chcą.
Czy tokeny Base Chain to dobra inwestycja?
Przydatność tokenów łańcucha Base jako aktywów inwestycyjnych zależy od poszczególnych projektów. Aby się tego dowiedzieć, będziesz musiał zastosować określone wskaźniki do każdego projektu. Poruszamy ich temat w głównym przewodniku.
Który token łańcucha Base odniósł największy sukces?
Jest zbyt wcześnie, aby wskazać token łańcucha Base, który odniósł największy sukces. Na szczycie naszej listy znajduje się jednak Aerodrome, który od chwili uruchomienia rozrósł się 150 razy i jest dobrze pozycjonowany jako kluczowy projekt infrastrukturalny.