HomeBitcoinBitcoin Pris
Bitcoin logo

Bitcoin kurs - Prisdiagram i realtid

Bitcoin logo
Bitcoin (BTC)
...
24H Förändring
...
7 DAGARS FÖRÄNDRING
...
Börsvärde
...
Författare: Ashish Sood

Bitcoin har blivit känt som den första decentraliserade kryptovalutan. Denna digitala plattform kräver varken en central auktoritet eller administratör, istället förlitar den sig på P2P-nätverk för att fungera.

Etoset för detta coin har varit att liberalisera och demokratisera skapandet av pengar, och att avlägsna denna process från att enbart vara i händerna på centralbanker. I början var Bitcoin väldigt mycket en nisch-teknologi, men dess ökade popularitet har lett den till att bli en del av världens finansiella system.

Miljoner av människor runt om i världen använder nu Bitcoin, och det har ökat massivt i värde som en konsekvens.

Var kan man köpa Bitcoin?

Det finns många olika ställen där du kan köpa Bitcoin, men de uppenbara ställena att börja på är via mäklare och digitala börser. Med en stor mängd av konkurrens, är det viktigt att välja en pålitlig mäklare, detta kommer att säkerställa att du för den högsta standarden av kundtjänst och att ditt köp och investering hålls säker.

En kortfattad historik över priset för Bitcoin

Många investerare har dragits till Bitcoin, och detta har resulterat i en rik och dramatisk historia för kryptovalutan.

Viktiga nyheter för Bitcoin

Medan många faktorer kan på verka värdet för Bitcoin, så är det ingen tvekan att den globala Covid-19 pandemin har haft en större påverkan än några andra variabler. Den unika naturen av denna fråga har lett till stor osäkerhet på marknaderna, och Bitcoin har varit en av de som gynnats av detta klimat.

Bitcoin har ökat avsevärt i värde, och investerare letar efter alternativa placeringar istället för traditionella aktier, som ofta är fokuset för marknadsdeltagare Det har onekligen varit en svår tid för att köpa större delen av aktier, med en aktiemarknad som är på väg i en nedåtgående trend snabbt.

Detta har lett till ett signifikant valutaflöde in i Bitcoin, och andra kryptovalutor, detta har resulterat i en massiv prisinflation för Bitcoin sedan krisen började. Utan något slut i sikte på situationen med coronaviruset, verkar det sannolikt att Bitcoin kommer att fortsätta att vara en populär investeringsmekanism under förutsebar framtid.

Det finns även många andra faktorer som kan påverka priset för Bitcoin. Antalet coins i cirkulation, styrningsfrågor, och allmänhetens syn har alla påverkat priset tidigare. Men det är svårt att säga att någon annan faktor skulle ha haft ett större inflytande för Bitcoin över prisriktningen än Covid-19, just nu.

Bitcoin Tidslinje

 • 18 Augusti 2008 

Domännamnet bitcoin.org registreras för första gången.

 • 31 Oktober 2008 

En länk till ett dokument författat av Satoshi Nakamoto med titeln Bitcoin: Ett P2P-Elektroniskt kontantsystem är brett distribuerat. Detta kommer att ge grunden för Bitcoin valutan.

 • 9 Januari 2009 

Den första öppen-källa bitcoin-klienten släpps.  Bitcoins pris - i princip noll.

 • 6 augusti 2010 

Ett problem uppstod med Bitcoin blockkedjan, med transaktioner som inte verifierades korrekt. Detta upptäcktes inom timmar och eliminerades, och det kvarstår som den enda större säkerhetsbristen i kryptovalutans historia.  Bitcoins pris - $0.10.

 • Juni 2011 

Wikileaks blir en pionjärorganisation, och börjar acceptera bitcoin i donationer.  Bitcoins pris - $31.

 • September 2012 

Bitcoin Foundation lanseras, för att “accelerera den globala tillväxten av bitcoin genom standardisering, skydd, och marknadsföring av öppen-källa protokollet”. Grundarna var Gavin Andresen, Jon Matonis, Patrick Murck, Charlie Shrem, och Peter Vessenes. Bitcoins pris - $7.

 • November 2013  

Universitet av Nicosia offentliggör att det kommer att acceptera Bitcoin som betalning för studieavgifter. Bitcoins pris - $1,240 vid slutet av November.

 • December 2014 

Microsoft börjar att acceptera bitcoin för att betala för Xbox spel och Windows mjukvara. Bitcoins pris - $315.80 vid slutet av December.

 • Februari 2015 

Antalet köpmän som accepterar bitcoin överskrider 100,000. Bitcoins pris - $253.74 vid slutet av Februari.

 • September 2016 

Antalet bitcoin bankomater har dubblerats under de senaste 18 månaderna, och nått 771 bankomater världen över. Bitcoins pris - $606.81 vid slutet av September.

 • 1 Augusti 2017 

Bitcoin delas i två digitala valutor, i vad som kan beskrivas som Bitcoin Cash hårda blockkedje-fork. Som namnet antyder skapades Bitcoin Cash som ett resultat av en hård blockchain-fork.  Bitcoins pris - $2,770.20.

 • 17 December 2017 

Når Bitcoin vad som fortfarande idag är dess all-time-high. Bitcoins pris - $19,783.06.

 • September 2019 

Det finns nu 5,457 Bitcoin bankomater runt om i världen, med USA, Kanada, Storbritannien, Österrike, och Spanien med flest enheter. Bitcoins pris - $8,073.95 vid slutet av September.

 • April 2020 

Covid-19 pandemin ser många investerare söka sig till kryptovalutor som Bitcoin, en säker-hamn i en oförutsägbar marknad. Bitcoins  pris $9.900

Jämför Bitcoin med fiatvalutor, råvaror och krypto

Bitcoin är avsett att vara ett digitalt betalningsmedel, men det har även attraherat en stor mängd av investeringar från personer som söker en prisuppgift. Och detta har särskilt gällt sedan värdet på Bitcoin ökade exponentiellt under en kort tidsperiod. Detta innebär att Bitcoin idag ofta jämförs med handelspotentialen hos fiatvalutor, medan dess token alltid kommer att jämföras med andra kryptovalutor. Bitcoin hör väldigt väl hemma i detta sällskapet, men hur jämför den sig med andra liknande investeringar?

Jämför Bitcoin med amerikanska dollar

Det första man bör notera är att många fiatvalutor har drabbats hårt av det rådande klimatet. Medan världens globala reservvaluta, den amerikanska dollarna, fortsätter att handlas relativt fördelaktigt, så har många andra valutor minskat avsevärt i värde. 

Den amerikanska dollarn kontrolleras av den Federala Reservbanken, och en av de främsta fördelarna med Bitcoin är att den är decentraliserad och begränsad i antal, d.v.s. att den kan inte manipuleras genom överdrivet pengatryckande, som är fallet med fiatvalutor. Så även om dollarn har handlats bra jämfört med andra fiatvalutor, så har Bitcoin ökat i värde under pandemin, när investerare söker alternativa placeringar för deras pengar.

Jämför Bitcoin med olja och guld

Två tillgångar har gått i olika riktningar under situationen med coronaviruset. Guld, så ofta sedd som en säker-hamn investering, det har varit ett attraktivt prospekt för investerare, och det har ökat i värde även jämfört med dollarn. Men oljemarknaden har dragit sig tillbaka snabbt till följd av svåra trading-förhållanden, och den absurda situationen med att ha negativt värde under en kort tid.

Men Bitcoin har presterat fördelaktigt, även mätt gentemot guld, och har nått en pristopp på nästan $10,000, vilket innebär att Bitcoin i princip har dubblerats i värde under perioden från mars till maj. Guld har verkligen gått bra under samma två-månaders period, men enbart ökat i värde med uppskattningsvis 15%.

Jämför Bitcoin med Ethereum

En annan kryptovaluta, Ethereum, har även den presterat mycket bra under pandemin. Ethereum har ökat i en liknande hastighet som Bitcoin, men slogs fortfarande av den marknadsledande token, med Bitcoin som såg en ökning i värde med uppskattningsvis 70% under de tidiga månaderna av Covid-19 krisen.

Bitcoin förutsägelse om framtida pris

Den allt mer populära och publika profilen av Bitcoin innebär att där har varit en stor mängd av både verbala och finansiella spekulationer som omger den. Den framtida prisriktningen för Ethereum har verkligen varit ett stort fokus för denna diskussionen och investeringen, och därför är det både intressant och värdefullt att söka efter förutsägelser om framtida prestanda för den ursprungliga kryptovalutan.

Bitcoin prisförutsägelser för 2020

Det råder ingen tvekan om att 2020 kommer att gå till historien som ett av de mest tumultartade åren i mänsklighetens historia, och ett av de mest finansiellt destruktiva. Detta garanterades av framkomsten av Covid-19 viruset, den efterföljande pandemin associerad med den, och de strikta nedstängningar som togs till av många länder som svar. Utan tvekan har detta haft en större påverkan på priset för Bitcoin än någon annan faktor, för att inte nämna hela den globala finansiella systemet.

Bitcoin prisförutsägelser för 2021 

Det vore rimligt att säga att den omedelbara framtiden är extremt osäker. En lågkonjunktur är helt oundviklig; allt som återstår att se är utsträckningen av den. I denna kontext är det mycket troligt att kryptovalutor så som Bitcoin kommer att fortsätta att prestera väl, samtidigt som många aktier nästan säkert kommer att minska i värde, och obligationsmarknaden också vara instabil.

Trots det, kan vi säga med viss säkerhet att den omedelbara framtiden för trading, oavsett om det är Bitcoin eller något annat, kommer att fortsätta att vara dominerad av den ekonomiska återhämtningen från coronaviruset.

Efter 2021 för Bitcoin

Även efter 2021, kommer Covid-19 pandemin sannolikt att ha viss påverkan på handelsförhållandena. Många experter tror att vi kommer att leva med detta virus under många år, och att vi kan nästan säkert förvänta oss att den fortsätter att påverka våra dagliga liv under lång tid. Det verkar rimligt att anta att påverkan av detta kommer att signifikant ha dragit sig tillbaka efter 2021, men vi bör inte utesluta det helt som en faktor. Detta skulle verka fördelaktigt för Bitcoin, men å andra sidan, mer traditionella placeringar för investeringar kan ha gjort en comeback till 2022.

Bortsett från den pågående krisen, kommer prisupptäckten för Bitcoin när vi går framåt att vara beroende av flera faktorer. För det första, förmågan för kryptovalutor att delta i detaljhandeln och system på en bredare basis, detta kommer att vara mer och mer viktigt. Detta var ursprungligen en av avsikterna med Bitcoin, och även om det har uppnåtts till viss utsträckning, finns där fortfarande mycket utrymme för expansion.

Kryptovalutor så som Bitcoin kan även erbjuda billigare och snabbare betalningsalternativ för pengaöverföringar och transaktioner utomlands. Detta kommer bara att öka när priset på Bitcoin stabiliseras, efterhand som det når en status av mognad, i världens finansiella system. Med en förväntan att andra kryptovalutor som Ripple kommer att spela en betydande roll i denna process, så pekar allt mot att kryptos mer och mer kommer att accepteras som en betalningsmetod; säkerligen bullish för hela branschen.

Teknologiutvecklare kommer också att spela en betydande roll för den pågående framgången av Bitcoin. Medan kryptovalutorna är fullt utvecklade utifrån ett funktionalitetsperspektiv, så fortsätter de att utvecklas, och detta kräver en talangfull community som brinner för konceptet. 

Men trots den massiva framgången av Bitcoin och andra kryptovalutor, så tror många att marknaden bara har börjat att attrahera topptalanger i teknologiska termer. För att Bitcoin ska kunna nå en mainstream marknadsacceptans, krävs det att dess token attraherar både kunder och företag, vilket kommer att kräva nästa generation av teknologisk expertis, protokoll, kryptering, och marknadsföring. Om Bitcoin kan lyckas med detta, så ser framtid

Andra aktörer och intressenter i det finansiella systemet kommer också att vara väldigt viktigt i framtiden för Bitcoin. Kryptovalutan kommer förstås att behöva attrahera investerare för att kunna behålla dess marknadsvärde, medan det ökande stödet från finansiella institutioner kan ge trovärdighet till kryptovaluta-nischen. och även om regulatorer har blivit mer vänligt inställda mot Bitcoin under de senaste par åren, så finns det mer som kan göras inom detta området, om Bitcoin ska bli accepterat på riktigt.

Kryptovalutor som Bitcoin spelar en central roll i den nya fasen av teknologi-drivna marknader, och detta kommer att fortsätta att störa den konventionella paradigmet under åren som kommer. Detta är särskilt sant eftersom fler och fler individer i utvecklingsländerna får tillgång till dess token.

Bitcoin prissammanfattning

För att sammanfatta, den långsiktiga potentialen av Bitcoin som ett investeringsmedium ser lovande ut. De nuvarande marknadsförhållandena har resulterat i en massiv ökning av priset för Bitcoin, och dessa rådande förhållanden är osannolika att de ska förändras snabbt under förutsebar framtid. Och på längre sikt, verkar de fundamenta som understödjer Bitcoin att vara rätt solida, i den mening att de kommer att fortsätta vara en central del av mainstream finansiell arkitektur under decennier framåt. Frågan är inte länge om Bitcoin kommer att överleva, utan bara  hur framgångsrikt och accepterat det kommer att  bli.

Alternativa Kryptovalutor

Visa fler kryptovalutor
Dogecoin logo
Dogecoin
DOGE
...
...
Cardano logo
Cardano
ADA
...
...
Chainlink logo
Chainlink
LINK
...
...

Vanliga frågor och svar

 1. Blockkedjan är viktig för alla kryptovalutor, och inte enbart Bitcoin. systemet kräver en offentlig loggbok för att fungera rättvist, och denna aspekten av kryptovalutan levereras av blockkedjan. För Bitcoin, upprätthåller blockkedjan ett register av varje enskild transaktion som någonsin har gjorts på nätverket. Den är essentiell för att säkerställa att Bitcoin är ett stabilt system. Den möjliggör också transparens, och ser till att alla kan se de offentliga nycklarna för varje transaktion på Bitcoins nätverk.

 2. Det råder viss debatt över definitionen av pengar, men de som stödjer Bitcoin skulle definitivt hävda att Bitcoin lever upp till dessa krav. Bitcoin kan användas som en enhet för utbyta redan idag, både i den riktiga världen och online, och dess grundare avsåg definitivt att Bitcoin skulle bli brett accepterat som ett digitalt betalningssystem.

 3. Det finns många svar på denna fråga, men det lämpliga svaret beror på dina personliga omständighet. Först och främst, att acceptera Bitcoin är snabbare och billigare än många andra vanliga betalningsmetoder, vilket innebär att de tilltalar köpmän. Bitcoin är också ett giltigt verktyg för investeringar, och många personer har tjänat mycket pengar på att investera i Bitcoin. Och Bitcoin kan också möjliggöra att transaktioner utförs av personer som inte har en enkelt tillgång till konventionella banksystem. Dessa är bara några av fördelarna med att använda Bitcoin.

 4. Mining är central för driften av Bitcoin valutasystem, och kräver specialiserade datorer som löser algoritmiska ekvationer för att skapa block till blockkedjan. När detta förs framgångsrikt, kommer Bitcoin att erbjuda en belöning för miners genom att betala ut Bitcoin tokens. Denna process beskrivs som mining för att skapa en allegorisk parallell till andra tillgångsslag så som guld.

 5. Det finns två centrala skäl för detta. Först och främst är hela konceptet med Bitcoin upplösande, och ett upplösande koncept tenderar att generera kontroverser och tvister. Detta innebär inte att Bitcoin är inneboende tvistfyllt eller kontroversiellt, utan det innebär bara att det tenderar att provocera fram denna reaktion på grund av massmedias natur. Och denna reaktionen gick hand i hand med det andra skälet för Bitcoins prominens, som är den offentliga profilen för kryptovalutan som ökade massivt på grund av dess snabbt ökande värde. Detta var en riktig game-changer för kryptovalutor generellt, och har hjälpt behovet att bli en värderad part av mainstream finansiella arkitektur. Det har även lett till många kacklande från mainstream media, men detta bör generellt ignoreras, eftersom det vanligtvis misslyckas med att förmedla en meningsfull kontext om Bitcoin eller kryptovalutor i allmänhet.

 6. Detta är ett spektrum av olika sätt att köpa Bitcoin, överlägset det vanligaste är att använda en onlinebörs eller mäklarservice. Men det finns inget skäl varför du inte kan utföra även privata transaktioner.

 7. Det finns delar av inbyggda element i Bitcoin systemet, eftersom de offentliga adresserna associerade med blockkedjan är i princip oförståeliga. Men det kontinuerliga publikationen av Bitcoin-adresser kan länkas till en persons riktiga identitet. Därför är det generellt rekommenderat att de som använda Bitcoin som värnar sin integritet, använder olika adresser för varje enskild transaktion.

 8. Det begränsade antalet Bitcoin tokens som kan brytas har blivit satt till 21 miljoner. Det finns för närvarande över 18 miljoner tokens i cirkulation.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.