HomeLicensierade webbplatser att registrera sig på

Licensierade webbplatser att registrera sig på

Många nya investerare är rädda för antingen den komplexa jargongen i kryptomarknaden eller varnande berättelser från människor som har förlorat pengar. Båda dessa rädslor kan dock dämpas med en enkel vana: att alltid läsa villkoren.

Se till att du är tydlig med dina rättigheter och skyldigheter och att det inte finns några dolda hållhakar som uttagsgränser eller begränsningar som lurar i Villkoren. Dessutom, om du bryter mot ett företags villkor, kan du fråntas tillgång till dina medel.

Villkor

Det här är en uppsättning parametrar som ligger till grund för avtalet mellan dig (webbplatsanvändaren) och plattformen. Nya användare bör läsa de olika villkoren i detalj eftersom eventuella överträdelser kan leda till rättsliga och finansiella konsekvenser. Sidan för villkor hittas vanligtvis längst ner på webbplatsen och definierar webbplatsens sekretesspolicy, avgifter eller provisioner och innehållsdelningspolicy. 

Kundkännedom (KYC)

För att få köpa och sälja denna digital-tillgång på börser och via mäklare måste du verifiera ditt konto eftersom välrenommerade och reglerade plattformar måste följa vissa regler och förordningar för att stoppa bedrägeri. Vanligtvis behöver du ladda upp ett foto av ditt nationella ID /pass och en bild på dig, eller så kan plattformen begära ett videosamtal för att bekräfta att det är du som visas på dokumentet. Du måste också verifiera din bostad genom att ladda upp en elräkning. Åtkomst till hela webbplatsen beviljas efter avslutad KYC-process.

Insättnings-, uttagsgränser och villkorsstyrda kontogränser

Plattformar inför också begränsningar av insättnings- och uttagsavgifter enligt licensmyndighetens eller licenslandets finansiella bestämmelser. Villkorliga gränser kan också införas om du inte slutför en fullständig KYC. Vi rekommenderar att du kontrollerar alla dessa gränser innan du handlar på webbplatsen. 

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.