HomeNyheterBank of Ghana testar Afrikas första CBDC för allmänna ändamål

Bank of Ghana testar Afrikas första CBDC för allmänna ändamål

Genom ett partnerskap med Giesecke+Devrient kommer centralbanken att testa e-cedi, en digital version av Ghanas nationella valuta

Afrikas första allmänna digitala centralbanksvaluta (CBDC) kommer att testas av Ghanas centralbank, enligt ett pressmeddelande i går. Centralbanken har samarbetat med leverantören av säkerhetsteknik Giesecke+Devrient (G+D) för att lansera systemet.

Pilotprojektet kommer att föregå den fullständiga lanseringen av en digital version av cedi, Ghanas nationella valuta. E-cedi kommer att komplettera fysiska kontanter och driva på en diversifierad digital betalningsinfrastruktur där människor kan delta utan att behöva ha ett bankkonto.

G+D är baserat i München och tillhandahåller tjänster som smarta kort, tryckning av sedlar och värdepapper samt system för kontanthantering. G+D:s CBDC-lösning, Filia, kommer att anpassas för Ghanas behov och ger möjlighet till efterlevnad av lagstiftning och skydd av användardata. Förutom att Filia säkerställer stark motståndskraft, tillgänglighet och säkerhet fungerar den även när det inte finns någon nätverksanslutning genom att underlätta säkra, konsekventa offlinebetalningar.

Wolfram Seidemann, VD för G+D:s sektor för valutateknik, säger: "Centralbanker runt om i världen undersöker möjligheten att införa digitala pengar som lagligt betalningsmedel. Ghanas regering är ett av de första afrikanska länder som nu går in i en pilotfas. Vi är stolta över att stödja Ghana med vår teknik och expertis."

Landet håller också på att digitalisera sina statliga tjänster som en del av Digital Ghana Agenda, där detta pilotprojekt är en integrerad del. I projektets inledande designfas kommer Ghanas rättsliga, ekonomiska och tekniska krav att fastställas så att Filia kan anpassas på lämpligt sätt.

Nästa steg i processen kommer att innebära att tekniken verkligen testas genom fälttester av olika betalkanaler, t.ex. smarta kort och mobilappar, av en grupp testare från olika sociala och ekonomiska bakgrunder.

Medan pilotprojektet pågår kommer Ghanas centralbank att utvärdera de rättsliga konsekvenserna av CBDC, liksom dess effekt på betalningssystemet och penningpolitiken. Slutanvändarna av e-cedi kommer också att undersökas för att mäta hur väl de accepterar den nya valutan.

Bank of Ghanas centralbankschef Ernest Addison förklarade: "CBDC erbjuder en stor möjlighet att bygga upp en robust, inkluderande, konkurrenskraftig och hållbar finansiell sektor under ledning av centralbanken. Allt tyder på att konceptet har en viktig roll att spela i framtiden för tillhandahållandet av finansiella tjänster globalt sett. Detta projekt är ett viktigt steg mot att placera Ghana så att landet kan dra full nytta av detta nya koncept."

Taggar:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.