HomeNyheterCover Protocol stängs ner för gott när utvecklarna slutar

Cover Protocol stängs ner för gott när utvecklarna slutar

Den viktigaste bidragsgivaren delade ett blogginlägg där han berättade att det var ett svårt beslut, men att det var den enda vägen framåt

Cover Protocol lägger ner sin tjänst på grund av svårigheter att anpassa sig till rådande förhållanden. Projektets huvudansvarige DeFi Ted bekräftade igår i ett blogginlägg att beslutet hade fattats efter att projektets utvecklare plötsligt sagt upp sig. De kvarvarande medlemmarna, som inte kunde upprätthålla protokollets användargränssnitt, beslutade att en upplösning skulle vara det bästa tillvägagångssättet.

"Beslutet att göra detta var inte lätt och är ett slutgiltigt beslut som det kvarvarande teamet fattade efter att ha granskat vägen framåt efter att kärnutvecklarna plötsligt lämnade projekten", stod det i inlägget.

DeFi Ted rådde kunderna att dra tillbaka sina innehav från projektet så snart som möjligt, och tillade att nedläggningen i praktiken var en utbetalning till fordringsägarna. Han förklarade att Cover's Token och dess tillhörande kontrakt i praktiken skulle stoppas och att de återstående skattemedlen skulle fördelas lika mellan innehavarna av tokenerna. Ted förtydligade att projektets utvecklingsteam inte skulle vara bland mottagarna.

"Ersättningen kommer att vara från blocknummer 13162680, detta kommer att användas som snapshot för att fördela medel till innehavare från statskassan. Grundarna, inklusive jag själv, kommer inte att delta i detta."

Den centrala bidragsgivaren uttryckte sin besvikelse över utvecklarnas beslut att överge projektet med tanke på att företaget hade arbetat för att förbättra dess struktur. Enligt hans åsikt var projektet på väg att återuppstå, efter att ha drabbats av ett par bakslag under de senaste månaderna.

"Jag vill personligen säga att jag blev oerhört besviken när jag fick veta att utvecklingsteamet lämnar så plötsligt, särskilt med tanke på den tid vi hade tillbringat tillsammans med att bygga upp protokollen och följa den vision de hade", sade Ted.

Allt gick bra för den decentraliserade finansverksamheten (DeFi) fram till december 2020, då den utsattes för en attack från en hackare med vit hatt. Händelsen skakade protokollets förtroende för DeFi då 40 quintiljoner COVER-tokens stals men senare återlämnades. Följden blev en massiv nedgång i värdet på COVER-token.

Vid tidpunkten för händelsen befann sig protokollet i en fusion med Andre Cronjes Yearn Finance. I mars i år bröt DeFi-projektets utvecklare banden med Cover, vilket ytterligare försämrade protokollets rykte. Cronje uttryckte sina frustrationer i en sedan dess borttagen och ganska kryptisk tweet, där han sade att han ångrade att han satte sin tillit och tro på protokollet.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.