HomeNyheterEnjin ansluter sig till FN:s Global Compact och planerar att använda NFT för goda ändamål

Enjin ansluter sig till FN:s Global Compact och planerar att använda NFT för goda ändamål

Som det första NFT-företaget att ansluta sig till Compact kommer Enjin att fortsätta att minska sin miljöpåverkan och främja jämlikhet

Det blockkedjebaserade spelföretaget Enjin meddelade igår att det har blivit det första företaget med icke-fungibla token (NFT) som anslutit sig till FN:s Global Compact.

FN:s Global Compact är ett frivilligt initiativ för att uppmuntra företag över hela världen att anta hållbara och socialt ansvarsfulla strategier samt att rapportera om genomförandet av dessa.

Den tidigare generalsekreteraren Kofi Annan antog pakten på 2000-talet och ramverket har nu spridits till mer än 170 länder och över 13 000 företag.

Global Compacts tio vägledande principer är inriktade på frågor som rör mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Med fokus på positiv förändring för miljö och samhälle kommer Enjin att använda blockkedjeteknik för att försöka lösa dessa problem.

”Vi är glada över att samarbeta med Enjin för att utforska hur blockchain och NFT kan bidra till att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling,” säger Irakli Beridze, chef för centrumet för AI och robotteknik vid FN:s interregionala forskningsinstitut för brottslighet och rättsväsende.

Enjin tar redan itu med miljöfrågor och har tidigare anslutit sig till Crypto Climate Accord och gjort sin skalningslösning JumpNet koldioxidnegativ i ett försök att minska miljöpåverkan från NFT:er.

Beridze tillade: ”Medan vi kämpar för att återhämta oss från den globala pandemin och dess effekter upplever vi en exponentiell tillväxt av teknik, såsom AI och blockchain. Mer än någonsin måste vi dra nytta av och utnyttja potentialen i denna nya teknik för att se till att vi är bättre utrustade och mer enade i framtiden, för att göra vår planet till en mer beboelig och rättvis plats för alla.”

Kryptoprojektet kommer också att ta till sig FN:s mål för hållbar utveckling(SDG) för att hitta fler sätt att skydda planeten med hjälp av NFT:er, samt sträva efter att förena intressenter för att bekämpa ojämlikhet och orättvisa och få slut på extrem fattigdom. Tekniken främjar redan lika möjligheter eftersom tillgången till NFT-marknaderna är utan tillstånd.

Enjins vd Maxim Blagov förklarade: ”Att gå med i FN:s Global Compact bekräftar vårt engagemang för att förbättra människors liv genom blockkedjeteknik och kommer att se till att dessa insatser är hållbara, fokuserade och optimerade samtidigt som vi hålls ansvariga inför allmänheten längs vägen.”

Taggar:
We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.